Peticija Potpiši peticiju Potpisnici (1937) Saopštenja Česta pitanja Kontakt O peticiji

O peticiji

Peticiju je pokrenula grupa univerzitetskih nastavnika i istraživača koji stoje na stanovištu da su ugled i društvena uloga akademske zajednice u Srbiji dramatično urušeni tokom poslednjih nekoliko godina. U svakoj savremenoj državi, univerziteti, njihovi nastavnici, naučnici i studenti predstavljaju vodeću intelektualnu snagu u definisanju pravaca društvenog razvoja. Bez oslanjanja na kreativno, kritičko i naučno zasnovano promišljanje svih aspekata društvenog života, a koje je suštinski sadržano u akademskim institucijama, nijedna država ne može imati potencijal za napredak i razvoj u savremenom svetu. Ignorisanje stavova akademske zajednice u važnim društvenim odlukama, a posebno onim koje se odnose na obrazovne politike, predstavlja potkopavanje osnovnih temelja moderne države.

Dugotrajan negativan odnos političkih aktera prema obrazovanju i nauci doprineo je pasivizaciji čitave akademske zajednice, što je uslovilo da se političke odluke u različitim oblastima, uključujući i trendove u obrazovanju, donose mimo stavova struke i nauke. Vreme je da se setimo da smo, ne tako davno, bili pokretači demokratskih promena i važni akteri u oblikovanju pozitivnih društvenih trendova koji su nas vratili u zajednicu evropskih država.

Povod za peticiju jeste podrška stavovima najviših akademskih institucija (SANU, KONUS i NSVO) koji su izneti u pismu upućenom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Predsednici Vlade Republike Srbije (link ka pismu). Ove institucije upozorile su na drastično kršenje autonomije univerziteta, a samim tim i na oduzimanje ključne uloge koju bi akademska zajednica morala imati, kako posredno tako i neposredno, u društvenom životu Srbije. Način usvajanja teksta Zakona, koji je pismu prethodio, kao i naknadni odgovor Ministarstva na to pismo (link ka odgovoru), jasno su pokazali odnos zakonodavne i izvršne vlasti prema visokom obrazovanju. Retki stavovi ključnih univerzitetskih tela koji su uspeli da prežive simulirani proces javne rasprave, konačno su odbačeni u političkim dogovorima u Skupštini Srbije i njenim resornim odborima. Kako se navodi u odgovoru Ministarstva, tu je „vođena konstruktivna diskusija o Predlogu zakona o visokom obrazovanju u toku koje su usvojeni i amandmani na tekst zakona, u skladu sa uobičajenom parlamentarnom praksom.“ Rezultat takvog postupka je drastično osnažena uloga Ministarstva u svim aspektima upravljanja radom univerziteta. Ne vidimo način na koji bi se ovakvim zakonskim rešenjem mogli povećati „transparentnost procesa i kvalitet visokog obrazovanja“.

Cilj peticije je da informišemo naše kolege i celokupno građanstvo o problemima koji će uslediti po primeni Zakona o visokom obrazovanju, kao i da zajednički izvršimo pritisak na nadležne institucije da se implementacija ovog zakona obustavi. 

Veza između svih nivoa obrazovanja je tesna i uzajamna i odražava jedinstvenost i celovitost obrazovnog sistema. S jedne strane, kvalitet visokog školstva neposredno je uslovljen stanjem u svim prethodnim obrazovnim nivoima, a sa druge, jedan od osnovnih zadataka univerziteta jeste da oblikuje nastavnički kadar. Stoga smatramo da je obaveza akadamske zajednice da se suštinski i autonomno uključi u kreiranje obrazovnih politika i legislative koja se tiče i douniverzitetskog obrazovanja. Mnoga zakonska rešenja, prisutna u usvojenim zakonima - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o izmenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakon o dualnom obrazovanju, ugrožavaju prava učenika na kvalitetno obrazovanje, centralizuju obrazovni sistem oduzimajući mnoge nadležnosti stručnjacima neposredno uključenima u obrazovanje i stavljajući ih u sferu političkih odlučivanja. Iz ovih razloga, Peticija obuhvata i zahteve za obustavu primene svih navedenih zakona i započinjanje rada na pisanju novih zakonskih rešenja uz suštinsko uključivanje struke. 

Jedan od narednih koraka je osnivanje Udruženja profesora i istraživača. Ukoliko želite da budete informisani o narednim aktivnostima, možete to naznačiti prilikom potpisivanja peticije.