Peticija Potpiši peticiju Potpisnici (1935) Saopštenja Česta pitanja Kontakt O peticiji
SORTIRANO PO: ZVANJU USTANOVI HRONOLOŠKI

Potpisnici peticije (statistika)

1. Miljenko Perić, Profesor emeritus, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

2. Dejan Popović, Profesor emeritus, Redovni član SANU
    Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

3. Slavko Mentus, Profesor u penziji, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

4. Bogdan Šolaja, Profesor u penziji, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

5. Dušan Teodorović, Redovni profesor, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

6. Milan Damnjanović, Redovni profesor, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

7. Djordje Šijački, Naučni savetnik, Redovni član SANU
    SANU

8. Милош Ђуран, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    
9. Milica Stevanović, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

10. Radmila Petanović, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

11. Vladica Cvetković, Redovni profesor, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

12. Radomir N. Saičić, Redovni profesor, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

13. Velimir R. Radmilović, Naučni savetnik, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

14. Branislav Jelenković, Naučni savetnik, Dopisni član SANU
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

15. Slobodan Macura, Redovni profesor, Inostrani član SANU
    
16. Nenad M. Kostić, Inostrani član SANU
    penzionisani redovni profesor univerziteta u SAD

17. Irina Subotić, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

18. Radmila Kovačević, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

19. Marija Kleut, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

20. Zorana Jelić-Ivanović, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

21. Marija Mostarica-Stojković, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

22. Viktorija Cucić, Profesor emeritus
    Penzionisani profesor

23. pavle petrović, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

24. Ratko M. Jankov, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

25. Vesna Kukić, Profesor u penziji
    
26. Miodrag Popović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

27. Ivan Obradović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

28. Ruzica Rosandic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Uciteljski fakultet

29. Bojanović Radojica, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

30. Dušan Petričić, Profesor u penziji
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

31. Ivan Ivić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

32. Slobodan Jovanović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

33. Ljiljana Đurić, Profesor u penziji
    
34. Vera Vasić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

35. Srbijanka Turajlić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

36. Nada Korać, Profesor u penziji
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

37. Darinka Gortan Premk, Profesor u penziji
    
38. Milenko Cvetinović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

39. Miroslav M. Vrvić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

40. Mirjana Drakulić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

41. Nada Barac, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

42. Dragiša Nikodijević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

43. Đorđe Zrnić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

44. Milan Popović, Profesor u penziji
    
45. Miroslav Starčević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

46. Draško Bjelica, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

47. Mladen Davidovic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

48. Ivanka Holclajtner-Antunović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

49. Milosav Georgijević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

50. Ljubinko Lević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

51. Gordana Zindovic Vukadinovic, Profesor u penziji
    
52. Darinka Gortan Premk, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

53. Teodor Ast, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

54. Slobodan Krčevinac, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

55. Miodrag Jovanović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

56. Liljana Nikolova Pertrovic, Profesor u penziji
    
57. Lidija Vučić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

58. Radmila Stikic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

59. Aleksandar Baucal, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

60. Dragana Vuković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

61. Gordana Matić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

62. Živan Lazović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

63. Raša Karapandža, Redovni profesor
     EBS Universität für Wirtschaft und RechT

64. Vesna Dimitrijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

65. Ana Ivanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

66. Časlav Brukner, Redovni profesor
    Univerzitet u Beču, Austrija

67. Tanja Petrović, Redovni profesor
    ZRC SAZU Ljubljjana, Slovenia

68. Goran Knežević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

69. Jelena Đorđević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

70. Dušanka Lazarević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

71. Slavica Ražić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

72. Snježana Milivojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

73. Dejan Todorović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

74. Daša Duhaček, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

75. Djurica Grga, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

76. Ljubinka Trgovčević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

77. Saša Brajović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

78. Tijana Prodanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

79. Jelena Milasin, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

80. Milos Arsenijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

81. Rozalija Madaras, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

82. Ljiljana Mijatović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

83. Slobodan Cvejić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

84. Drago Đurić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

85. Milena Dragićević Šešić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

86. Smiljka Tomanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

87. Gordana Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

88. Violeta Besirevic , Redovni profesor
    Univerzitet Union

89. Vesna Poleksić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

90. Vera Vujčić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

91. Жарко Требјешанин, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

92. Katarina Vukadinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

93. Slaviša Stamenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

94. Ljiljana Tomović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

95. Predrag Simonović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

96. Jelena Djordjevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

97. Dragana Čolić Biljanovski, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

98. Zorana Lužanin, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

99. Branka Dimitrijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

100. Mirosava Đurišić-Bojanović , Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

101. Aleksandar Palavestra, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

102. Dragana Bjekić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

103. Zoran Radovanovic, Redovni profesor
    Akademija medicinskih nauka, Srpsko lekarsko društvo

104. Mirko Savić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

105. Jelena Radic-Peric, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

106. Наташа Вујисић Живковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

107. Milorad Petrovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

108. Voja Radovanovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

109. Đorđe Fira, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

110. Radovan Antonijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

111. Dragana Pavlović Breneselović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

112. Dragica Vujadinovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

113. Miodrag ZEC, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

114. Predrag Petrović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

115. Nebojša Stojković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

116. Jovica Badjić, Redovni profesor
    The Ohio State University

117. Emina Milovanovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

118. Katarina (Konstantin) Anđelković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

119. Dejan LJ. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

120. Živka Krnjaja, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

121. KSENIJA KONCAREVIC, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

122. Kostic Miomir, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

123. Lidija Đokić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

124. Zoran M Vujčić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

125. Ivana Šćepan, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

126. Jasmina Marković-Lipkovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

127. Aleksandar Lipkovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

128. Ljiljana Kesić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

129. Др Слободан Самарџић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

130. Vladan Bogdanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

131. Ivan Perić, Redovni profesor
    KIT, Karlsruhe, Nemacka

132. Jasna Stojanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

133. Зоран Ракић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

134. Mirjana Popovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

135. Ira Prodanov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

136. Miloš Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

137. Dejan Ivezić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

138. Velimir Stefanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

139. Марко Павловић, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

140. Dejan Urošević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

141. Vladimir Milosavljević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

142. Ivan Milentijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

143. Kobviljko Lovre, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

144. Ljiljana Pešikan-Ljuuštanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

145. Dragan Stojanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

146. Neda Mimica-Dukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

147. Branislava Stefanović, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

148. Miodrag Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

149. Dragan Delić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

150. Slavoljub Zivković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

151. Jon Lelea, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

152. Predrag Mimović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

153. Zdravko Gabrijel, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

154. Александар Јовановић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

155. Stevan Stojadinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

156. Ljiljana Gavrilovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

157. Lola Lukić, Redovni profesor
    
158. Ivan Beker, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

159. Миодраг Живковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

160. Jelka Crnobrnja-Isailović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

161. Tatjana Kostic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

162. Ljiljana Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

163. Nevena Hadži Jovančić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

164. Aleksandar Đorđević, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

165. Petar Matavulj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

166. Borivoj Adnađević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

167. Miroslav Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

168. Milica Pavkov-Hrvojevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

169. Đorđe Lađinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

170. Olivera Krunić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

171. Svetlana Tomin, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

172. Dragana Vukićević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

173. Jovan Milinov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

174. Tanja Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

175. Branimir Šešelja, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

176. Marija Draskić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

177. Siniša Markov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

178. Natasa Krejić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

179. Milan Tuba, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Pazaru

180. Tatjana Paunović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

181. Milan Trivunić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

182. Vladimir Žikić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

183. Maja Đukanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

184. Radovan Petrović, Redovni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

185. Nenad Makuljević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

186. Vesna Rakić Vodinelić , Redovni profesor
    Univerzitet Union

187. Sofija Pekić Quarrie, Redovni profesor
    Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK)

188. Vladimir Cvijić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

189. Nebojsa Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

190. Bosiljka Zirojević Lečić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

191. Marija Sakač, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

192. Srđan Rakić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

193. Snezana Zivancevic Simonovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

194. Dubravka Jovičić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

195. Adrijana Marčetić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

196. Zoran Stevanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

197. Vesna Popovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

198. Jadranka Simonovic, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

199. Veljko Georgijević,, Redovni profesor
    
200. Ivana Drobni, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

201. Veselinka Lejic, Redovni profesor
    Osnovna škola Svetozar Marković, Novi Sad

202. Šćepan Miljanić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

203. Branimir Stojković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

204. Dragan Mihailovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

205. dr Bojana Stojanović Pantović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

206. Biljana Radovanovic Brkanovic, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

207. Aleksandra Isaković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

208. Tijana Humo-Rajevac, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

209. Miodrag Manić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

210. Vesna Niketić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

211. Dragan Vukmirović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

212. Dušan Popadić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

213. Nebojša Janićijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

214. Slobodan Miladinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

215. Dejan Jakšić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

216. Jelena Kočović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

217. Slobodan Nikolić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

218. Boris Begović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

219. Mladen Lazić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

220. Radmila Vasić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

221. Biljana Radivojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

222. Nenad Aničić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

223. Rade Veljanovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

224. Branka Janković Knežević, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

225. Ninoslav Živković, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

226. Aleksandar Molnar, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

227. Dragana Jeremić Molnar, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

228. Vera Dondur, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

229. Slaviša Stanković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

230. Milica Kovačević Filipović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

231. Vladimir Pavić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

232. Danica Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

233. Sladjana Ristić Gorgiev, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

234. Ratko Kadović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

235. Ljubinka Joksimović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

236. Branislav Simonović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

237. Dušica Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

238. Radica Djedović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

239. Jasmina Kovačević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

240. Maja Burić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

241. Dragana S. Zaharijevski, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

242. Radomir Tomić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Muzički i primenjene umetnosti

243. Miloš Zatkalik, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

244. Aleksandra Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

245. Prof.dr Vesna Radoman, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

246. Tanja Ćirković Veličković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

247. Bojana Škorc, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

248. Marina Radić Šestić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

249. Stojan Babić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

250. Vera Bunjevački, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

251. Srđan Marinković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

252. Ivan Ljubisa Kljajić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

253. Ljiljana Gojković Bukarica, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

254. Zoran Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

255. Snežana Vidanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

256. Tamara Džamonja Ignjatović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

257. Александар Ћорац, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

258. Tamara Milenković Kerković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

259. Ognjen Radonjić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

260. Miodrag Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

261. Milan Ristović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

262. Иван Луковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

263. Jadranka Luković, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

264. Milan Vukomanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

265. Milić Milovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

266. Milan Ćirković, Redovni profesor
    Astronomska opservatorija, Beograd

267. Galjina Ognjanov, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

268. Dragica Milenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

269. Slobodan G. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

270. Marko Backović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

271. Vera Pravica, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

272. Ivanka Karadžić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

273. Ivo Marinić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

274. Marijana Vučinić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

275. Dušan Sladić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

276. Saša Trailović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

277. Zoran Z. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

278. Slobodan Savić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

279. Duško Radosavljević, Redovni profesor
    Univerzitet Union

280. Andreja Tepavcevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

281. David Pokrajac, Redovni profesor
    Delaware State University

282. Milutin Tadić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

283. Milan Stanojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

284. Nataša Petronijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

285. Branko Rakita, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

286. Aleksandar N. Nešković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

287. Milos Arsenovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

288. Ivan Vujačić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

289. Jelica Petrović Vujačić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

290. Ljiljana Simović, Redovni profesor
    
291. Ljiljana Damjanović-Vasilić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

292. Dragana petrovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

293. Dardan Klimenta, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Rektorat

294. MIćo V. Oljača, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

295. Jovan Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

296. Milan D. Erić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

297. Mirjana Ivanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

298. Драган Савић, Redovni profesor
    Универзитет у Екситеру, Велика Британија

299. Zoran Mirković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

300. Snežana Janićijević Hudomal, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

301. Ivanka Markovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

302. Dragana Dulic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

303. Mirjana Djoric, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

304. Vukašin Šušić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

305. Velimir Šećerov, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

306. Svjetlana Maglajlić - Djukić, Redovni profesor
    
307. Petar Djukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

308. Svjetlana Maglajlić - Djukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

309. Borjanka Trajković, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

310. Ivana Spasić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

311. Mirjana Apostolović, Redovni profesor
    
312. Milivoj Dopsaj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

313. Ruzica Rosandic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Uciteljski fakultet je bio institucija u kojoj sam penzionisana. Steta sto niste predvideli da i penzionisana lica mogu biti u ovom smislu srustveno aktivna.

314. Mirjana Radenkovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

315. Goran Nešić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

316. Radmila Nakarada, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

317. Vesna Milankov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

318. Милош Недељковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

319. Violeta Dopsaj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

320. Miloš Milenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

321. Srećko Djukic, Redovni profesor
    FMO, ambasador

322. ЉУБИША ДАБИЋ, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

323. Menka Petkovska, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

324. Vesna Miskovic-Stankovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

325. Olga Atanackovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

326. Ivanka Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

327. Miroslav Todorović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

328. Mirjana Mirić, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

329. Ljiljana Mojovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

330. Irena Zizovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

331. Sreten Ćuzović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

332. Vladimir Baltić, Redovni profesor
    
333. Ivana Maksimovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

334. Zorica Knežević-Jugović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

335. Jelena Knežević-Vukčević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

336. Knezevic Usaj Slavica, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

337. Đuro Ercegović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

338. Marko Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

339. Dragan Matić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

340. Božidar Cerović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

341. Julijana Vučo, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

342. Petar Đukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

343. Gordana Ćirić-Marjanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

344. Nevena Puač, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

345. Ivo Toševski, Naučni savetnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

346. Angelina Subotić, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

347. Goran Poznanović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

348. Aleksej Tarasjev, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

349. Mirjana Tasic, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

350. Vesna Maksimović, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

351. Ivana Stojanović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

352. Branka Sosic-Jurjevic, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

353. Tasko Grozdanov, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

354. Slobodan Vrhovac, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

355. Branko Filipović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

356. Branka Tucic, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

357. Mladen Vujošević, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

358. Slobodan Vukovic, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

359. Joana Zakševska, Naučni savetnik
    Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

360. Dragana Antonović, Naučni savetnik
    Arheološki institut, Beograd

361. Aleksandar Golubović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

362. Ana Simonović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

363. Antun Balaž, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

364. Gordana Malović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

365. Željka Nikitović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

366. Jelena Jovanović, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

367. Tamara Radetić, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

368. Милица Томашевић, Naučni savetnik
    
369. Petar Bojanić, Naučni savetnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

370. Đorđe Miljković, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

371. Dragana Đorđević, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

372. KsenijaRadotić, Naučni savetnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja

373. Mirjana Dimitrijević, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

374. Marijana Petković, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

375. Dragana Stanić-Vučinić, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

376. Marija Radmilović-Rađenović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

377. Jovanka Lević, Naučni savetnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

378. Danica Petrović, Naučni savetnik
    Muzikološki institut SANU, Beograd

379. Tatjana Srdić-Rajić, Naučni savetnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

380. Nataša Božić, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

381. Tatjana Cvjetićanin, Naučni savetnik
    Narodni muzej u Beogradu

382. Danijela Ranđelović, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

383. Биљана Гаковић, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

384. Olgica Đurković-Đaković, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

385. Miloje Vasić, Naučni savetnik
    Arheološki institut, Beograd

386. Vladan Čokić, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

387. Branka Vasiljević, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

388. Svetlana Štrbac, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

389. Dragica Radojković, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

390. Aleksandar Bošković, Naučni savetnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

391. Selma Kanazir, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

392. Aleksandra Ristić Fira, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

393. Božidar Jakšić, Naučni savetnik
    
394. Jovanka Miljuš-Đukić, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

395. Milan Radovic, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

396. Slavko Simic, Naučni savetnik
    Matematički Institut SANU

397. Ivana Aljančić, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

398. Jasmina Glamočlija, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

399. Slobodan Regner, Naučni savetnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

400. Aleksandra Pavićević, Naučni savetnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

401. Dragana Marić, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

402. Jelica Minić, Naučni savetnik
    Institut ekonomskih nauka, Beograd

403. Jelica Minić, Naučni savetnik
    penzioner saradnik IEN

404. Ivana Pajic-Lijakovic, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

405. Nevena Mihailovic-Stanojevic, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

406. Biljana Stojković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

407. Staša Babić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

408. Oliver Stojković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

409. Vera Vasiljević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

410. Miroslav Živić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

411. Edib Dobardžić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

412. Војин Недељковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

413. Goran Brajušković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

414. Petar Milin, Vanredni profesor
    The University of Sheffield, UK

415. Dušanka Savić-Pavićević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

416. Nikolina Vlatković, Vanredni profesor
    University of Liverpool

417. Slobodan Marković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

418. Boris Pendelj, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

419. Vladimir Dimitrijević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

420. Душан Павловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

421. Slobodan Perović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

422. Jelena Aleksić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

423. Стеван Гостојић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

424. Dragica Pavlović Babić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

425. Aleksandar Dimitrijević, Vanredni profesor
    International Psychoanalytic University, Berlin

426. Sanja Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

427. Ana Pešikan, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

428. Smilja Teodorovic, Vanredni profesor
    
429. Aleksandar Ostojić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

430. Nikola Nikačević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

431. Gordana Tomović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

432. Jasmina Krpo-Ćetković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

433. Ivana Živić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

434. Tijana Cvetić Antić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

435. Anđeljko Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

436. Jasmina Šinžar-Sekulić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

437. Milica Šelmić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

438. Kristina Šarić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

439. Jaromir Linda, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

440. Miloš Milčić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

441. Jelena Stanković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

442. Dragana Vukov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

443. Saša Radojčić , Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

444. Maja Gruden, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

445. Srđan D. Poštić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

446. Ljiljana Radenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

447. Branka Popovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

448. Radina Vučetić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

449. Mina Zirojevic, Vanredni profesor
    Institut za uporedno pravo, Beograd

450. Немања Радуловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

451. Radomir Naumovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

452. Бојан Оташевић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Filološki fakultet

453. Radivoje Prodanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

454. Nađa Marić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

455. Olivera Gračanin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

456. Ana Altaras Dimitrijević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

457. Ivana Radovanovic, Vanredni profesor
    University of Kansas, USA

458. Marko Porčić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

459. Слободан Станковић, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

460. Miloš Ivanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

461. Enisa Uspenski, Vanredni profesor
    Fakultet dramskih umetnosti

462. Растко Василић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

463. Vladimir Ćirić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

464. Natalija Stojanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

465. Kristinka Ovesni, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

466. Ljiljana Mihić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

467. Jelena Mrgic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

468. Vesna Cvetkov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

469. Ana Džamić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

470. Milan Dražić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

471. Irena J. Ristić, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

472. Dragana Ilić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

473. Srđan Škrbić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

474. Sanja Dimoski, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

475. Maja Miličević Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

476. Predrag V. Nikolić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

477. Владимир Филиповић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

478. Ana Marjanović-Shane, Vanredni profesor
    Chestnut Hill College

479. Vlado Porobic, Vanredni profesor
    
480. Живко Павловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

481. Branislav Jović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

482. Miomira M. Đurđanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

483. Dejan Ubavin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

484. Снежана Рајковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

485. Biljana Božin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

486. Vladica Andrejić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

487. Mitar Jocanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

488. Vladimir Djurdjevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

489. Ирена Шпадијер, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

490. Kristina Neli Todorović-Vasović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

491. Jasmina Moskovljević Popović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

492. Fedor Skuban, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

493. Sonja Cvetković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

494. Svetlana Smolčić Makuljević, Vanredni profesor
    Univerzitet Metropolitan

495. Vera Spasenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

496. Исидора Бјелаковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

497. Aleksandar Ranković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

498. Željka Cvejić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

499. Zorka Dulić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

500. Ivana Beara, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

501. Dejan Orcić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

502. Miljan Simonović, Vanredni profesor
    University of Illinois at Chicago

503. Dalibor Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

504. Marija Spengler Markovic, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

505. Nevena Petrovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

506. Jelena Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

507. Slavica Manic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

508. Boris Šobot, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

509. Vladimir Beškoski, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

510. Tanja Beric, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

511. Ognjen Miljanić, Vanredni profesor
    University of Houston

512. Snežana Knežević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

513. Jelena Jovanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

514. Slobodan Radošević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

515. Svetlana Popović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

516. Jelena Tešić, Vanredni profesor
    Texas State University

517. Tatjana Došenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

518. Vladimir Trajković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

519. Biljana Kaurinović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

520. Stanka Jerosimić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

521. Violeta Orlović Lovren, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

522. Vladimir Hedrih, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

523. Mina Zirojević, Vanredni profesor
    Institut za uporedno pravo, Beograd

524. Ivan Stevović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

525. Dragan Ivanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

526. Ljiljana Vukelja, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

527. Jelena Lozo, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

528. Dragan Ćoćkalo, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

529. Данијела Судзиловски, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

530. Mirko Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

531. Milan Rapaić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

532. Suzana Jovanović-Šanta, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

533. Biljana Šimunović-Bešlin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

534. Dejan Bezbradica, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

535. Kristina Gopcevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

536. Jelena Vranješević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

537. Željko Marković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

538. Bojan Pajtić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

539. Aleksandar Životić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

540. Vladimir Nešić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

541. Ana Kuzmanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

542. Dušica Todorović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

543. Jelena Pilipovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

544. Miličić Biljana, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

545. Nebojša Jasnić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

546. Ivan Mladenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

547. Duska Franeta, Vanredni profesor
    Univerzitet Union

548. Balša Kašćelan, Vanredni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

549. Vesna Lompar, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

550. Vladan Djordjevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

551. Dušica Filipović Đurđević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

552. Mirjana Radović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

553. Biljana Nikolić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

554. Dragana Stanimirović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

555. Marko Davinić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

556. Lidija Zlatić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

557. Milan Djuric, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

558. Darko Nedeljković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

559. Aleksandra Pejatović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

560. Mira radojević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

561. Tatjana Damnjanovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

562. Biljana Jekić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

563. Nemanja Džuverović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

564. Milan Milivojevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

565. Mihajlo Manic, Vanredni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

566. Dejan Prelević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

567. Marija Džunić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

568. Igor Jemcov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

569. Katarina Koprivśek, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

570. Tatjana Kaluđerović Radoičić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

571. Goran Milić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

572. Radivoj Popović, Vanredni profesor
    Visoka tehnička škola Novi Beograd

573. Nebojša Vladisavljević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

574. Vesna Rilak Stanimirović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

575. Ivana Milanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

576. Milovan Šuvakov, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

577. Igor Stanković, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

578. Jelena Jović, Viši naučni saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

579. Zorana Kurbalija Novicic, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

580. Danijela Vojnović Milutinović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

581. Ana Đorđević, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

582. Predrag Kolarž, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

583. Marko Stamenić, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

584. Tamara Saksida, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

585. Aleksandra Mančić, Viši naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

586. Milica Pešić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

587. Marija Sajić, Viši naučni saradnik
    University College London

588. Vida Jojić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

589. Danijela Miljković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

590. Branislav Šiler, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

591. Nevena Grdovic, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

592. Nataša Veličković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

593. Darka Šešlija Jovanović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

594. Marko Spasenović, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

595. Snežana Jarić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

596. Vesna Martinović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

597. Miljana Momčilović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

598. Jelena Nestorov, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

599. Uroš Anđelković, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

600. Ranka Gašić, Viši naučni saradnik
    Institut za savremenu istoriju, Beograd

601. Татјана Јовићевић, Viši naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

602. Ivan Jaric, Viši naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

603. Zoran Lutovac, Viši naučni saradnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

604. Slađana Spasić , Viši naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

605. Slavica Savić, Viši naučni saradnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

606. Boško Bojović, Viši naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

607. Matija Zlatar, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

608. Josip Šarić, Viši naučni saradnik
    Arheološki institut, Beograd

609. Alisa Gruden-Movsesijan, Viši naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

610. Viktor Cerovski, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

611. Jelena Savić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

612. Nataša Ilić, Viši naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

613. Srđan Stojanović, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

614. Svetlana Dinić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

615. Aleksandra Uskoković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

616. Saša Milić, Viši naučni saradnik
    Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu

617. Goran Bašić, Viši naučni saradnik
    
618. Tatjana Cvrković, Viši naučni saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

619. Slađana Andrejević, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

620. Sanja Ivković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

621. Desanka Milanović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

622. Katarina Veljović, Viši naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

623. Milka Perović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

624. Vojislav Stojković, Viši naučni saradnik
    u penziji

625. Olga Manojlović Pintar, Viši naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

626. Tanja Vukov, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

627. Радомир Поповић, Viši naučni saradnik
    Историјски инстут

628. Aleksandar Krmpot, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

629. Danka Savić, Viši naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

630. Jasna Ivanović, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

631. Milan Ivanov, Viši naučni saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

632. Vesna Miletić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

633. Jasna Vuković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

634. Monika Milosavljević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

635. Ana Batas, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

636. Božidar Nikolić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

637. Duško Latas, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

638. Milena Gošić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

639. Bojan Spaić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

640. Oliver Tošković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

641. Miroslav Vukelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

642. Maja Savić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

643. Tatjana Verbić , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

644. Leposava Pavun, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

645. Miloš Nikolić, Docent
    University of Oxford

646. Aleksandra Zorić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

647. Miloš Vuletić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

648. Miljana Milojević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

649. Dragana Dimitrijević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

650. Eva Kamerer, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

651. Danica Pajović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

652. Boris Stojić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

653. Srđan Keča, Docent
    Stanford University

654. Ksenija Krstić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

655. Jelena Ginić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

656. Vladimir Momčilović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

657. Dragan Janković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

658. Tinde Cerovic Kovac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

659. Miloš Nikolić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

660. Ana Popović Bijelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

661. Marija Savić Veselinović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

662. Ana Orlic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

663. Katarina Zeljic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

664. Milica Keckarevic Markovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

665. Imre Krizmanić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

666. Milorad Vujicic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

667. Nemanja Rajcevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

668. Мирко Јовановић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

669. Aleksandar Pačevski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

670. Ana Golubović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

671. Bojana Bodroža, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

672. Bojana Dinić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

673. Lidija Miskeljin, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

674. Veljko Jovanović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

675. Marko Daković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

676. Дејан Милутиновић, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

677. Милена Путник, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

678. Mirjana Beara, Docent
    
679. Goran Kvaščev, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

680. Ivan Ćirić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

681. Nebojša Petrović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

682. Aleksandar Petrović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

683. Милош Аџић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

684. Jelena Starčević, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

685. Milica Janković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

686. Milan Stančić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

687. Ђорђе Чантрак, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

688. Војислав Илић, Docent
    Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

689. Natalija Žunić, Docent
    Pravni fakultet Univerziteta u Nisu

690. Milan Đorđević, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

691. Dino Dolničar, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

692. Jovan Čudomirović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

693. Branislava Curcic, Docent
    Univerzitet U Groningenu

694. Katarina Stojanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

695. Miodrag Đorđević, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

696. Đorđe Krivokapić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

697. Biljana Skrbic, Docent
    
698. Aleksandra Đurić-Zdravković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

699. Miloš Jovanović, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

700. Stefan Arsenijević, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

701. Slavica Grujić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

702. Zorica Kuzmanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

703. Tanja Jevremov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

704. Olivera Jovanović, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

705. Slobodanka Antić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

706. Драган Милићевић, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

707. Natalija Panić Cerovski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

708. Марко Росић, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

709. Vanja Luković, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

710. Jelena Jocković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

711. Milan Delić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

712. Zoran Brujić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

713. Бранислав Првуловић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

714. Bojan Janičić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

715. Neda Gavarić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

716. Saša Stanković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

717. Слободан Ташин, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

718. Miloš Papić, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

719. Jelisaveta Tatić Čuturilo, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

720. Vladimir Stojanovic, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

721. Katarina Mitrićević Štepanek, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

722. Branko Sujić, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

723. Biljana Brankovic, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

724. Marko Đikić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

725. Aleksandar Savi, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

726. Mladen Furtula, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

727. Marko Radovanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

728. Владимир Јовановић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

729. Nevena Varnica , Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

730. Nina Mihaljinać, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

731. Andrija Rašeta, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

732. Marijan Jelić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

733. Natasa Simin, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

734. Vladimir Rajović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

735. Miloš Bajčetić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

736. Nikša Jakovljević, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

737. Jelena Kleut, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

738. Dinko Gruhonjić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

739. Zorana Jeli, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

740. Неџад Рудоња, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

741. Вишња Мићић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

742. Brankica Drasković, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

743. Zorica Dražić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

744. Jelena Roganović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

745. Александар Тадић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

746. Snežana Ignjatović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

747. Marija Lesjak, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

748. Emilija Svirčev, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

749. Jovo Bakić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

750. Tanja Jevdjovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

751. Predrag Vujovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

752. Iva Lakic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

753. Predrag Tadić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

754. Tijana Mirović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

755. Željka Stanojević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

756. Татјана Ђукић , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

757. Svetislav V. Kostić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

758. Milena Đorđević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

759. Dragoljub Perić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

760. Miloš Jovanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

761. Vojin Ilić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

762. Ksenija Šulović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

763. Milica Markelić , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

764. Aleksandra Stošić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

765. Bojana Srećo Zelenović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

766. Miroslav Šilić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

767. Miško Pavlović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

768. Nevena Grujić-Letić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

769. Валерија Јанићијевић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

770. Nenad Jovičić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

771. Balša Stipčević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

772. Sonja Veselinović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

773. Nebojša Maksimović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

774. Dunja Dušanić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

775. Jelena Petrović, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

776. Nataša Polovina, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

777. Snežana Božić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

778. Branimir Stanković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

779. Snežana Vučković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

780. Jasmina Šaranac Stamenković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

781. Nemanja Berber, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

782. Martina Bosić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

783. Goran Savić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

784. Željko D. Popović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

785. Ana Kolarić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

786. Jelena Mitrović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

787. Radivoje Jovović, Docent
    Univerzitet Union

788. Milan Todorović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

789. Александар Ђорђевић , Docent
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

790. Stamenković Živojin, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

791. Igor Borozan, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

792. Vladimir Arsoski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

793. Miron Sopić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

794. Nevena Buđevac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

795. Đorđe Đatkov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

796. Dubravka Relić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

797. Saša Jovanović, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

798. Predrag Dilparić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

799. Svetlana Stanarević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

800. Mihailo Jelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

801. Smiljana Milinkov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

802. Rada Drezgic, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzicke uemtnosti

803. Jelena Pešić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

804. Srđan Stamenković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

805. Sanja Šovran, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

806. Milica Rančić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

807. Perica Špehar, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

808. Iris Žeželj, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

809. Danijela Popović Nikolić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

810. Vojislava Nešković, Docent
    Univerzitet odbrane, Vojna akademija

811. Goran Vukmirović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

812. Vanja Bajovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

813. Jelena Stanković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

814. Marija Pavlović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

815. Danilo Vuković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

816. Aleksandra Steafanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

817. Lidija Izrael Živković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

818. Aleksandar Mirčić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

819. Dejan Radivojevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

820. Sonja Misirlić Denčić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

821. Aleksandar Dobrijević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

822. Milos Mladenovic, Docent
    Alto Univerzitet

823. Mihael Antolović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

824. Marko Slavković, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

825. Milan Čupić, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

826. Jovana Kovacevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

827. Миодраг Ђукић, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

828. Milan Prosen, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

829. Sandra Radenović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

830. Miloš Šumonja, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

831. Anina Glumac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

832. berisa hatidza, Docent
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

833. Biljana Stanković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

834. Božidar Rašković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

835. Branka Savović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

836. Nina Turajlić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

837. Владимир Павићевић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

838. Milica Jevremovic, Docent
    
839. Lara Lebedinski, Naučni saradnik
    Institut ekonomskih nauka, Beograd

840. Vladimir Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

841. Ivan Milić, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

842. Nikola Škoro, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

843. Uroš Savković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

844. Mirko Đorđević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

845. Dragana Bojović, Naučni saradnik
    Barcelona Supercomputing Center

846. Ljiljana Kostic Kravljanac, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

847. Ljiljana Lazarević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

848. Aleksandar Urošević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

849. Milena Cvijanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

850. Marina Nikolić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

851. Marija Tanasković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

852. Kaja M Damnjanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

853. Marija Perović, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

854. Bojan Marinković, Naučni saradnik
    Matematički institut SANU, Beograd

855. Gordana Gajić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

856. Milos Stanković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

857. Miloš Nikolić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

858. Biljana Bursac, Naučni saradnik
    IBISS

859. Sanja Manitašević Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

860. Marijana Skorić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

861. Ana Teofilović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

862. Vanja Bugarski-Stanojević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

863. Jelena Vranković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

864. Aleksandar Cingel, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

865. Gorčin Cvijanović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

866. Nada Ćosić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

867. Živko Jovanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

868. Ivana Radojević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

869. Aleksandar Tomović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

870. Marko Cvejic, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

871. Atila Čeki, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

872. Mirjana Perisic, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

873. Marina Videnović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

874. Slavko Mojsilović, Naučni saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

875. Vladan Čelebonović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

876. Ksenija Jakovljević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

877. Jelena Ćalić, Naučni saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

878. Igor Živanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

879. Lana Popovic Maneski, Naučni saradnik
    Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

880. Aleksandra Terzić, Naučni saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

881. Janko Međedović, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

882. Ana Vukmanović, Naučni saradnik
    
883. Stefan Pop-Lazić, Naučni saradnik
    Arheološki institut, Beograd

884. Dijana Vukomanović, Naučni saradnik
    Institut za političke studije, Beograd

885. Ivan Stijepović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

886. Dragana Filipović, Naučni saradnik
    Balkanološki institut SANU, Beograd

887. Ljiljana Rogač Mijatović, Naučni saradnik
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

888. Sasa Pavlović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

889. Vladimir Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

890. Julija Šćepanović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

891. Darinka Anđelković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

892. Ђорђина Трубарац Матић, Naučni saradnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

893. Ivana Stepanović Ilić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

894. Ana Alimpić Aradski, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

895. Eva Kabaš, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

896. Sergej Tomic, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

897. Snežana Vukojičić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

898. Nenad Vranješ, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

899. Tanja Adnađević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

900. Predrag Radišić, Naučni saradnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

901. Boban Petrović, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

902. Ana Batrićević, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

903. Marina Stanić, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

904. Neven Isailović, Naučni saradnik
    Istorijski institut, Beograd

905. Gazela Pudar Draško, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

906. Milivoj Bešlin, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

907. Marjan Ivković, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

908. Milica Pošarac-Marković, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

909. Слободан Јанковић, Naučni saradnik
    Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

910. Jelena Vasiljevic, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

911. Srđan Korać, Naučni saradnik
    Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

912. Adriana Zaharijević, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

913. Sofija Forkapić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

914. Srđan Prodanović, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

915. Aleksandar Pavlović, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

916. Đurđa Trajković, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

917. Katarina Smiljanić, rođena Bajić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

918. Maja Kosanović, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

919. Biljana Milenković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

920. Jelena Stajić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

921. Milče Smiljanić, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

922. Miloš Popović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

923. Милан Радоњић, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

924. Vladana Putnik Prica, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

925. Olivera Latković, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

926. Sanja Goč, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

927. Milica Bozic Marojevic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

928. Danijela Apostolović, Naučni saradnik
    Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

929. Ana Knežević Bojović, Naučni saradnik
    Institut za uporedno pravo

930. Milan Senćanski, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

931. Ivan Anđelković, Naučni saradnik
    Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu DOO

932. Miloš Ivanović, Naučni saradnik
    Istorijski institut, Beograd

933. Miloš Ćirić, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

934. Dejana Kosanović, Naučni saradnik
    Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd

935. Goran Vukotić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

936. Marijana Marković, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

937. Ana Krivokuća, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

938. Ivana Morić, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

939. Nikola Kotur, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

940. Jelena Grahovac, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

941. Dragan Milivojević, Naučni saradnik
    
942. Maja Tolinački, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

943. Jelena Radivojević, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

944. Kosara Smiljanić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

945. Milena Čavić, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

946. Ivana Matić, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

947. Mihailo Čubrović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

948. Srđan Milošević, Naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

949. Marija Obradović, Naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

950. Danica Ćujić, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

951. Vukica Vujic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

952. Milica Jaćimović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

953. Marija Smederevac-Lalic, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

954. Stanislava Barać, Naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

955. Nebojša Malešević, Naučni saradnik
    Lund University

956. Marija Stankovic, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

957. Milka Jakovljević, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

958. Slavica Dmitrović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

959. Jelena Milinkovic, Naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

960. Stoja Milovanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

961. Bojana Banović Đeri, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

962. Ivana Lukic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

963. dragan v ilic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

964. Jelena Samardzic, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

965. Ivan Đorđević, Naučni saradnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

966. Natalija Mićunović , Naučni saradnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

967. Nataša Kovačević Grujičić, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

968. Ljubiša Veljović, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

969. Vesna Milićević, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

970. Branislav Kureljušić, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

971. Sonja Šuvakov, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

972. Iva Milinkovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

973. Anđelka Isaković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

974. Nikola Milentijević, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica

975. Luka Mijatović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

976. Tanja Rakić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

977. Jelena Trajković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

978. Никола Николић, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

979. Jasmina Nikolić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

980. Biljana Đorić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

981. Aleksa Janović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

982. Tatjana Savić Stanković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

983. Miloš Božić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

984. Branka Trifkovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

985. Petra Laketa, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

986. Ivana Milanovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

987. Nataša Veljković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

988. Vojkan Kostić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

989. Mirjana Brdar, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

990. Oliver Vojinović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

991. Mirjana Lausevic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

992. Voin Brković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

993. Bojana Tot, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

994. Jelena Radovanovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

995. Branko Arsić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

996. Vera Večanski, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

997. Nikola Basta, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

998. Marko Orošnjak, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

999. Zorica Mirosavljević, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1000. Miloš Đorić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1001. Stefan Ivančić, Asistent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1002. Anđela Šoškić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1003. Marija Janković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1004. Ljubica Vesić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1005. Strahinja Janković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1006. Aleksandar Jovanovic, Asistent
    Tehnikum Taurunum Visoka Inženjerska Skola Strukovnih Studija

1007. Dragan V Ilić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1008. Vesna Ćorić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1009. Irena Aranđelović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1010. Dijana Perović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1011. Марко Шућуровић, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1012. Irena Ćirović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1013. Senka Kostić, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

1014. Mihailo Obrenović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

1015. Svetolik Spasić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1016. Milan Milovanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1017. Marko Mitić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1018. Nenad Popović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1019. Milena Radunović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1020. Jelena Rakočević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1021. Miloš Antić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1022. Radosav Vidaković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1023. Miloš Jocić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1024. Atila Sabo, Asistent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1025. dr Bojana Kovačević Petrović, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1026. Bojana Radnić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1027. Tomica Misljenović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1028. Danica Cvetković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1029. Владимир Вукомановић Растегорац, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1030. Ljiljana Marković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1031. Tijana Durmić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1032. Ana Sarvanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1033. Vladimir Petrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1034. Igor Končar, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1035. Bogdan Brković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1036. Nikola Jojić, Asistent
    Univerzitet Privredna akademija

1037. Marijana Babić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1038. Sanja Vujnović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1039. Milena Jovanović-Kranjec, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1040. Vladimir Mihajlović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1041. Stevan Bradić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1042. Mia Šešum, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1043. Milan Perić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1044. Vladimir Đurić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1045. Nemanja Krstić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1046. Ivana Stojiljković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1047. Mirjana Stojanović-Tasić, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

1048. Dragan Ćetenović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1049. Neven Obradović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1050. Aleksandra Marjanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1051. Dragan Stanojević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1052. Miloš Kocić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1053. Vladimir Perović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1054. Jelena Petrović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1055. Nevena Ivanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1056. Uroš Zdravković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

1057. Marina Petrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1058. Marina Milenković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1059. Ljubica Đačanin Far, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1060. Igor Petrovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1061. Milica Dinić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1062. Ilija Bilbija, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1063. Zoran Gluvić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1064. Ljiljana Plazinić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1065. Mirko Spasić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1066. Miloš Milovanović, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

1067. Sašenka Vidičević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1068. Ljiljana Stevković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1069. Тамара Јемцов, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1070. Nikola Luburić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1071. Marija Jelić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1072. Ivana Radić Milosavljević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1073. Jelena Đuričić-Milanković, Asistent
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac

1074. Milena Stanisavljevic, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1075. Ivan Dimitrijević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

1076. Milutin Kostić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1077. Marija Mitrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1078. Jelena Filipovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1079. Zoran Filipovic, Asistent
    Univerzitet u Luganu (USI)

1080. Maja Životić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1081. Nemanja Martinović, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1082. Darko Donevski, Istraživač saradnik
    CNRS, Aix-Marseille Universite , France

1083. Majda Smole, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1084. Maša Lakićević, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1085. Aleksandra Alorić, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1086. Jelena Ćirić, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1087. Петар Ристановић, Istraživač saradnik
    Институт за српску културу Приштина/Лепосавић

1088. Jelena Pajović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1089. Марко Аврамовић, Istraživač saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

1090. Radmila Balaban, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1091. Mihailo Savic, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1092. Jelena Karanovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1093. Bojana Blagojevic, Istraživač saradnik
    
1094. Jelisaveta Čkrkić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1095. Sofija Jovanovic Stojanov, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1096. Jelena Kovačević-Majkić, Istraživač saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1097. Sanja Andric Petrovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1098. Biljana Andonovska, Istraživač saradnik
    Institut za književnost i umetnost

1099. Branimir Bajac, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1100. Stefan Anđus, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1101. Zorka Vasiljević, Istraživač saradnik
    Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

1102. Sanja Đurović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1103. Anja Tolić, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1104. Katarina Cvetanović Zobenica, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

1105. Slavica Marinković, Istraživač saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1106. Ana Tošić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1107. Tamara Dulić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1108. Katarina Vla Panić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1109. Mihailo Martinović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1110. Milena Ulcar, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1111. Marko Ilic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1112. Milan Gavrilovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1113. Aleksandra Vesić, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1114. Biljana Ristic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1115. Milica Kosic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1116. Tanja Radić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1117. Miljana Jakovljević, Istraživač saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1118. Srđan Jovanović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Lundu

1119. Mariana Seke, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1120. Marija Jeremić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

1121. Srdjan Sarikas, Istraživač saradnik
    Institute of Science and Technology Austria

1122. Suzana Stanisavljević, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1123. Jovana Todorić, Istraživač saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1124. Ivana Boljević, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1125. Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1126. Jelena Janković, Istraživač saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

1127. Sanja Živković, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1128. Miša Vreća, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1129. Slobodan Davidović, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1130. Војислав Милошевић, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1131. Nevena Todorović, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1132. Marija Djordjic Crnogorac, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1133. Nena Vasojevic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Rektorat

1134. Slađana Baroš, Istraživač saradnik
    
1135. Aleksandra Tasic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1136. Milos Opacic, Istraživač saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1137. Никола Веселиновић, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1138. Vladimir Nikolic, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1139. Stepan Stepanović, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1140. Marija Smiljkovic, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1141. Mirjana Novkovic, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1142. Jelena Tosic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1143. Anita Skakic, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1144. Ivan Petronijević, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1145. Srđan Nikolovski, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1146. Mladen Lišanin, Istraživač saradnik
    Institut za političke studije, Beograd

1147. Uroš Tatić, Istraživač saradnik
    Istorijski institut Beograd

1148. Marija Lučić Škorić, Istraživač saradnik
    Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu DOO

1149. Sanja Budečević, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1150. Smiljana Jošić, Istraživač saradnik
    Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

1151. Jovana Rajkovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1152. Nađa Nikolić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1153. Una-Jovana Vajic, Istraživač saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1154. Danijela Karanovic, Istraživač saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1155. MIlos Kosanovic, Saradnik u nastavi
    Visoka tehnička škola u Nišu

1156. Милица Маринковић, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

1157. Drago Inđić, Saradnik u nastavi
    London Business School

1158. Branko Stevanovic, Saradnik u nastavi
    
1159. Milica Pešić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1160. Tamara Pekovic, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1161. Katarina Firevski, Saradnik u nastavi
    Fakultet Muzicke Umetnosti

1162. Милан Павловић, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1163. Jelena Joksimović, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1164. Branislav Micić, Saradnik u nastavi
    Akademija umetnosti Novi Sad

1165. Nikola Baković, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Gisenu (Nemačka)

1166. Mirjana D. Mihailović, Saradnik u nastavi
    
1167. Milena Rajić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1168. Tatjana Drobni, Saradnik u nastavi
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakuktet muzičke umetnosti

1169. Jelena Jolovic, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1170. Milunka Lazic, Saradnik u nastavi
    
1171. Bojana Ikodinović, Saradnik u nastavi
    Privatna škola jezika

1172. Danka Ivošević, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

1173. Jelena Kostić, Saradnik u nastavi
    
1174. Svetlana Ilić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1175. Uroš Delić, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beču, Austrija

1176. Ana Mitrašinović, Istraživač pripravnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1177. Djurdja Jovanović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1178. Andjelika Kalezić, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1179. Đorđe Savić, Istraživač pripravnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1180. Aleksandra Prokić, Istraživač pripravnik
    
1181. Павле Ђорђевић, Istraživač pripravnik
    Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO, Beograd

1182. Marija Sinadinović, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1183. Tamara Blagojević, Istraživač pripravnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

1184. Korana Kocić, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1185. Dragan Pavlović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1186. Ivana Nemeš, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1187. Ljupka Gligorovska, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1188. Светислав Мијатовић, Istraživač pripravnik
    Универзитет у Београду, Физички факултет

1189. Ana Janjušević, Istraživač pripravnik
    
1190. Milan Vukašinović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1191. Milica Živković, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1192. Jovana Rajić, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1193. Ivan Koprivica, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1194. Slobodan Milutinović, Istraživač pripravnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1195. Sunčica Bjelica, Istraživač pripravnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1196. Ivana Aleksić, Istraživač pripravnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1197. Nikola Popović, Istraživač pripravnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1198. Aleksandra Zegarac, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1199. Luka Nenadović, Profesor strukovnih studija
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac

1200. Biljana Grgurović, Profesor strukovnih studija
    Visoka ICT škola, Beograd

1201. Vladimir Nedic, Profesor strukovnih studija
    VTŠ Kragujevac

1202. Mladen Nikolic, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija

1203. Tanjja Nedimović, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" Vršac

1204. Danica Veselinov, Profesor strukovnih studija
    Visoka skola strukovnih studija za vaspitace "Mihailo Palov" Vrsac

1205. Nataša Sturza Milić, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" Vršac

1206. Danijela Mladenović, Profesor strukovnih studija
    
1207. Goran Vilotijević, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija "Mihailo Palov" u Vršcu

1208. Slavica Komatina , Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "MIhailo Palov", Vršac

1209. Branislav Dimitrijević, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola likovne i primenjene umetnosti

1210. Mihajlo Basara, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strzkivnih studija ta bezb. i krim. Niš

1211. Jelena Jankovic, Profesor strukovnih studija
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1212. Igor Petrović, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac

1213. ĐORĐE DIHOVIČNI, Profesor strukovnih studija
    VISOKA TEHNIĆKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

1214. Milica Todorović, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehnicka masinska skola Trstenik

1215. Ljubomir Jacic, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehnicka skola strukovnih studija

1216. Jelena Lazić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1217. Milica Đokić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1218. Tijana Karić, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1219. Debora Santo , Doktorand
    Marche Polytechnic University, Italy

1220. Milan Mišović, Doktorand
    Univerzitetska Klinika Tibingen, Nemačka

1221. Živojin Jevtić, Doktorand
    Institut za molekularnu onkologiju Milano

1222. Stefan Cidilko, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1223. Dusan Vukićević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1224. Jovana Filipovic, Doktorand
    Universite Paris Sud, France

1225. Čarna Jovanović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1226. Vladimir Kaličanin, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1227. Milena Podolšak, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1228. Dusan Saponjski, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1229. Dusan Saponjski, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1230. ​Marjan Biočanin, Doktorand
    Federalni Politehnički Univerzitet u Lozani (EPFL)

1231. Svetlana Jovanić, Doktorand
    Institut za fiziku, Zemun

1232. Milica Lazić, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1233. Tatjana Kovacevic, Doktorand
    
1234. Katarina Hočevar, Doktorand
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1235. Dragan Đorđević , Doktorand
    XIII BEOGRADSKA GIMNAZIJA

1236. Sanja Pajić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1237. Virdžinija Đeković, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1238. Maja Kadijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1239. Matija Krunić, Doktorand
    
1240. Катарина Павловић, Doktorand
    Universidad de Salamanca, España

1241. Brankica Dimitrijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1242. Jelena Mihailovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1243. Vladan Jeremić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1244. Jovana Stašić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1245. Marija Arandjelović, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1246. Tiana Petrovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1247. Tamara Knezevic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1248. Dejan Mijalković, Doktorand
    
1249. Sanja Kovačević Radonić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1250. Vera Gardijan, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1251. Aleksandar Zdravkovic, Doktorand
    Tokyo Institute of Technology

1252. Ana Kostić, Doktorand
    
1253. Nikolina Babić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1254. Nemanja Zarić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1255. Milena Apostolović, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1256. Oliver Dulić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1257. Vesna Simić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1258. Danica Karaičić, Doktorand
    Viktorijanski Koledž Umetnosti, Univerzitet u Melburnu

1259. Marko Baralić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1260. Dragana Prodanović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1261. Elena Kostić, Doktorand
    Aristotelov univerzitet u Solunu

1262. Vojin Vuković, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1263. Neda Nikolić, Doktorand
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1264. Dejan Vukelić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1265. Kararina Zorić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1266. Dragan Dimić, Doktorand
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1267. Stefan Denda, Doktorand
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1268. Marija Manasijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1269. Rastko Rakočević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1270. Iskra Kajevska, Doktorand
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1271. Ivan Kuraj, Doktorand
    MIT

1272. Pavle Ivetić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1273. Nikola Savić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1274. Vladimir Cakić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1275. Danica Kosanović, Doktorand
    Maks Plank Institut za matematiku, Bon (Nemačka)

1276. Jelena Spasić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1277. Sonja Joksimović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1278. Danica Despotović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1279. Jovana Đurović, Doktorand
    Univerzitet u Notingemu

1280. Jovana Kabić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1281. Vedrana Markovic, Doktorand
    Faculty of Science, Charles University in Prague

1282. Milutin Mićić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1283. Dajana Đedović, Doktorand
    Centar za kulturu "Vuk Karadžić" Loznica

1284. Jasmina Trajkovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1285. Ivana Vuleta, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1286. Saša Jorvat, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1287. Uglješa Milić, Doktorand
    Universitat Politecnica de Catalunya

1288. Alena Zdravković, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1289. Branka Pejić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1290. Milos Petrovic, Doktorand
    
1291. Bojana Ilić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1292. Ivan Nikolić, Doktorand
    Fakultet za fizičku hemiju

1293. Ana Rakin, Doktorand
    trenutno sam nezaposlena

1294. Irina Damnjanović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1295. Tijana Maksimovic, Doktorand
    Univerzitet u Arhusu, Danska

1296. Vuk Dautović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1297. Njegos Dragovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet (Bor)

1298. Bojan Ristić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1299. Kasja Pavlović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1300. Lazar Divjak, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

1301. Vojislav Komlenic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1302. Mladen Stojanovic, Doktorand
    Imperial College London

1303. Maja Todorović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1304. Slobodan Milovanović, Doktorand
    Uppsala University

1305. Branka Ognjanović, Doktorand
    Univerzitet u Kragujevcu, Filološki fakultet

1306. Saša Vatić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1307. Jelena Kuzmanović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1308. Marija Đorđević, Doktorand
    
1309. Ivan Stojkovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1310. Ana Cernok, Postdoktorand
    Open University, Milton Keynes, UK

1311. Kosta Simonović, Postdoktorand
    Češki tehnički univerzitet u Pragu, Elektrotehnički fakultet

1312. Višnja Kisić, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1313. Tijana Ilić, Postdoktorand
    Pozarevacka Gimnazija

1314. Aleksandra Petrović, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1315. Nataša Adžić, Postdoktorand
    Fakultet za fiziku, Univerzitet u Beču

1316. Filip Petković, Postdoktorand
    Medicinski fakultet, Linköping, Švedska

1317. Maja Grubišić, Postdoktorand
    Freie Universität Berlin

1318. Jelena Stanisavljević, Postdoktorand
    Institute for research in biomedicine- IRB Barcelona

1319. Nina Božinović, Postdoktorand
    
1320. Vladimir Despic, Postdoktorand
    Weill Cornell Medical College, New York

1321. Dragoslav Budimirović, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1322. Sanja Petkovska, Postdoktorand
    
1323. Nemanja Đorđević
    Opservatorija društvenih inovacija (ODI)

1324. Nenad Božinović
    Berkeley Lights Inc, USA

1325. Borivoje Dakić
    Institut za kvantnu optiku i kvantnu informaciju, Austrijska akademija nauka, Beč, Austrija

1326. Ivan Koralt
    Intel Corporation, USA

1327. Zorica Janković
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1328. Stevan Kopanja
    
1329. Tanja Čizmić
    stomatolog

1330. Gordana Đurić
    
1331. Luka Petrović
    
1332. Aljoša Tanasković
    
1333. Tijana Radenković
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1334. Katarina Anđelković
    
1335. Ivana Krgović
    
1336. Isidora Salim
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1337. Pedja Ivanović
    Visoka skola za vaspitace

1338. Saša Kompar
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1339. Marina Đorđević
    
1340. Zeljko Krgović
    
1341. Katarina Đorđevoć
    
1342. Duško Rakin
    
1343. Nataša Ćirić
    
1344. Branka Mijatović
    
1345. Александар Зеленски
    Скупштина АП Војводине

1346. Stefan Krasić
    Suldal kommune

1347. Milan Isailović
    
1348. Luka Minić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1349. Miloš Paunović
    
1350. Stefan Stanojević
    
1351. Vesna Tripković
    
1352. Todor Zelenović
    
1353. Srđan Verbić
    građanin

1354. Jelena Klašnja
    
1355. Miloš Besarabić
    
1356. Branislav Radaković
    NSZ

1357. Mirko. Ujić
    
1358. Aleksa Pavlović
    
1359. Snezana Bulut
    
1360. Borislav Knežević
    
1361. Vera Kukić
    
1362. Jovana Kukić
    
1363. Jelena Dobričanin
    
1364. Sara Stojković
    
1365. Milan Živojnović
    Beogradska poslovna škola

1366. Goran Đukić
    
1367. Đurđa Plazinić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1368. Nevena Petrović
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1369. Tamara Vujačić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1370. Milica Narančić
    
1371. Dejana Mićić
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1372. Jasna Janda
    
1373. Nada Mihailovic
    
1374. Jovana Bojičić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1375. Milena Vasiljević
    
1376. Ilija Palić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1377. Gordana Savic-Bogosavljevic
    FIS Beograd

1378. Zoran Popovic, građanin
    
1379. Vladimir Gerginić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1380. Aleksandar Vuckovic
    
1381. Jasmina Pejić
    
1382. Amer Alomerović
    
1383. Tomislav Makic
    FIS (softverska kompanija)

1384. Мирјана Подолшак, зубни лекар у пензији
    
1385. Ana Petakov
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1386. Dr Dimitrije Mitov
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1387. Ivana Jovanovic
    
1388. Vesna Kokovic
    
1389. Gordana Jovanović
    
1390. Draško Radosavljević
    
1391. Ivana Grizelj
    
1392. Zorica Čordašić
    
1393. Stevan Majstorović
    
1394. Nada Raskovic
    Misleca, savesna gradjanka

1395. Marin Gilezan
    
1396. Alen Piljak
    
1397. Ivana Elakovic
    
1398. Natasa Djacic
    Gimnazija J. Jovanović Zmaj

1399. Marko Dimić
    
1400. Marija Majkić
    
1401. Sanja Dosković Colić
    Stomatoloska ordinacija "Lady dent"Beograd

1402. Mirjana Lukić
    
1403. Стевица П. Матко
    Архиепископија београдско-карловачка

1404. Mirjana Bošković
    
1405. Vesna Đukić
    
1406. Danica A Ivanic
    
1407. Marija Stamenkovic
    
1408. Danijela Popovic
    
1409. Ranko Španjević
    
1410. Andrej Milosavljević
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1411. Nemanja Stevanović
    
1412. Mirko Mitrovic
    
1413. Kosta Dimitrijevic
    
1414. Darinka Radovanovic
    
1415. Milos Mutavdzic
    
1416. Сања Станковић
    
1417. Ivana Poluga
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1418. Jelena Štetić
    
1419. Goran Stanić
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1420. Dušan Čolovejić
    
1421. Dubravka Smiljanic
    penzioner - Filoloski fakultet u Beogradu

1422. Ljubica Čučulanović
    penzioner

1423. Tihomir Jevtić
    Master student fakulteta za fizičku hemiju

1424. Ivan Cvejić
    
1425. Ivan Dulić
    NTC, NIS Naftagas d.o.o.

1426. jelena petrovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1427. sena todorovic
    
1428. Radonja Vucic
    
1429. Ana Jovanovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1430. Tamara Milovanovic
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1431. Милорад Миливојша
    Инфо мисија, агенција

1432. Tomislav Dacković
    
1433. Darija Stefanovic
    
1434. Tatjana Kosanović
    
1435. Dunja Krstić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1436. Milan Vlajčić
    
1437. Ivana Šaeac
    Insritut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

1438. Milica Stojiljković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1439. Георгина Ђукић
    
1440. Pantovic Jelena
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1441. Dajana Lupulović
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1442. Nada Margeta
    
1443. Goran Roganović
    
1444. Saša Radulović
    Dosta je bilo

1445. Vuk Pavlović
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1446. Ružica Uzurović
    
1447. Marija Jovičić
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1448. Darko Vučić
    
1449. Irena Jandrić
    
1450. Nesha
    nezaposlen

1451. Snežana Spasenović
    
1452. Jelena Slavković
    
1453. Branko Marković
    
1454. Miloš Veljković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1455. Srđa Radivojević
    
1456. Angelina Vukovic
    
1457. Jelena Brankov
    
1458. Bojana Gojšina
    
1459. Ljiljana Stijović
    
1460. Dragana Gojšina
    
1461. Vesna Mijatović
    
1462. Tamara Grdanović
    
1463. Miljković Ivan
    
1464. Jelisaveta Ljubicic
    Urban Food

1465. Dragica Vuković
    
1466. Miodrag Vuković
    
1467. Milan Djokic
    
1468. Nemanja Joksimovic
    
1469. Jovica Stanković
    
1470. Branislav Mihaljev
    
1471. Živojin Ristin
    
1472. Nikola Perovic
    Nezaposleno lice

1473. Vesna Petkovic
    
1474. Djurdjica Vukic
    
1475. Zoran Hudak
    
1476. Milan Stojković
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1477. Milan Jurišić
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1478. Biljana Popović
    
1479. Đorđe Lukić
    
1480. Vladislav Marić
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1481. Katica Bengin
    Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

1482. Aleksandar Jovanović
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1483. Marko Mićović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1484. Sanela Numanović
    
1485. Tanja Asanovic
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1486. Владимир Ђорђевић
    
1487. Nenad Rogić
    
1488. Dobrila Bajić
    
1489. Emilija Spasić
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1490. Dunja Spasić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1491. Синиша Вукотић
    
1492. Milena Ivanković
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

1493. Велинка Станковић
    
1494. Olivera Stosic Rakic
    Kulturni Centar Beograda

1495. Petar Matović
    
1496. Jovan Jović
    
1497. Jelena Stojanović
    
1498. Nikola Polić
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1499. Petar Tomić
    
1500. Tašana Petrović
    DZ Zrenjanin

1501. Stanisa Jošić
    
1502. Bogdan Turčinović
    
1503. Ana Bozić
    stomatolog

1504. Zoran Popović
    
1505. Marija Nešković
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1506. Biserka Radivojević
    
1507. Kristina Stanković
    
1508. Marko Gajić
    
1509. Dragana Gabrijel
    bivši Institut "Kirilo Savić"

1510. Zvonimir Jović
    
1511. Andrej Križan
    Univerzitet Union

1512. Ljubica Stojanović
    
1513. Jovana Đurić
    
1514. Nenad Petrović
    
1515. Jovana Jelić
    
1516. Ana-Marija Štulić
    
1517. Dragan Mitić
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1518. Zoran Stefanovic
    
1519. Goran Knežević
    
1520. Srđan Njegruc
    
1521. Aleksa Zdravković
    
1522. Marija Miletić
    advokat

1523. Sonja Dedakin
    Građanske inicijative

1524. Niko Janković
    
1525. Tamara Mitrovic
    Dom kulture Studentski grad

1526. Oliver Krstić
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1527. Никола Ђорђевић
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

1528. Jovana Vukosavljević
    
1529. Marko KANTAR
    
1530. Draško Trivković
    
1531. Tanja Brkljač
    Visoka škola strukovnh studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

1532. Stefan Tomić
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1533. Sonja Pavlović
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

1534. Slavica Pušica
    
1535. Jovan Jovanović
    UG "Građanska platforma"

1536. Ivan Sijak
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1537. Vinka Kovačević
    
1538. Aleksandra Jović
    
1539. Đorđe Petrović
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1540. Jana Miletić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1541. Stefan Stojanović
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1542. Luka Dragojlović
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1543. Kornelija Bukac, dipl. ek.
    
1544. Adrijana Simic, student
    
1545. Саша Милојевић
    
1546. Miodrag Rackov
    
1547. Jovan Nikolić
    
1548. Marina Skrinjik Ćorić
    
1549. Jovan Janković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1550. Ivana Volić
    
1551. Jelena Petrović
    Karlovačka gimnazija

1552. Vuk Backović
    
1553. Vesna Jović
    
1554. Igor Gajić
    
1555. Igor Cvijanovuc
    
1556. Maja Jovičić Milentijević
    
1557. Natasa Gavric Zekanovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1558. Branko Jireček
    Republički zavod za statistiku

1559. Kristina Radenovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1560. Tanja Dinić
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

1561. Violeta Dolovac
    
1562. Dragana Antic
    
1563. Pavle Pešić
    
1564. Goran Drobac
    
1565. Miloš Miljković
    National Cancer Institute, National Institutes of Health

1566. Jovana Čolić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1567. Ana Nikolić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1568. Ratomir Veselinović
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

1569. Tijana Marković
    
1570. Tanja Nikolić
    Osnovna škola

1571. Dejan Kanazir
    
1572. dr Milica Kočović
    
1573. Dragan Popović
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1574. Milan Janković
    
1575. Tamara Mitrović
    
1576. Ivan Živkov
    sociolog

1577. Lara Popović
    
1578. Nikola Dolovac
    Opšta bolnica Vršac; hirurg onkolog

1579. Marko Kužnik
    
1580. ilija Arsenijević
    
1581. Aleksandar Matić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1582. Вукашин Вуказић
    
1583. Predrag Simonović
    
1584. Milica Bilanović
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1585. Nataša Popović
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1586. Milica Đorić
    
1587. Jovana Milić
    
1588. Gorana Aća
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1589. Ljubiša Spasić
    Građanin, dipl. matematičar

1590. Srdjan Markovic
    
1591. Marina Bačević
    
1592. Željko Mićić
    
1593. Marija Cvetinović
    Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

1594. Lidija Marinkov Pavlović
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

1595. Marija Besedeš
    
1596. Danica Porobić
    
1597. Maja Divac
    
1598. Marija Urošević
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1599. Sonja Radović Marić
    
1600. Nemanja Čukarić
    
1601. Mirko Grujičić
    
1602. Anđelka Brković
    Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

1603. Marko Džambić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1604. Aleksandra Ravas
    
1605. Violeta Sremčević
    
1606. Sladjana Vukobratović
    
1607. Zorana Obradović
    
1608. Nela Spasojević
    Tehnička škola Trstenik

1609. Marina Bogojević
    
1610. Biljana Jakovljević
    
1611. Stojan Veljković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1612. Tatjana Miljković
    Univerzitet Singidunum

1613. Jelena Manojlović
    Zemunska gimnazija

1614. Tamara Tanić
    
1615. Emilija Vasić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

1616. Miljana Mitrović
    Univerzitet umetbosti u Beogradu, fakultet likovnih umetnosti

1617. Ivica Koren
    
1618. Љиљана Раковић
    
1619. Stanko Gagrčin
    
1620. Stefan Karanović
    Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

1621. Milica Ječmenica Lukić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1622. Jugoslava Lulić
    
1623. Nataša Stojiljković
    
1624. Aleksandar Simeon
    
1625. Marko Sibinović
    
1626. Marija Jovicic
    
1627. Tatjana Cvrković
    
1628. Marijana Martinović
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

1629. Jovan Knežević
    Šesta beogradska gimnazija

1630. Andrej Milošević
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1631. Dr Danijel Raspopović
    Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

1632. Marija Colić
    
1633. Dušan Ristić
    
1634. Vojislav Matić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1635. Milena Stojanović
    
1636. Vladislav Marić
    
1637. Luka Petrović
    Rutgers New Jersey Medical School

1638. Milica Jocić
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1639. Tanja Petrović Đorgovska
    
1640. Vidosava Rudić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1641. Ivana Pavlović
    advokatska kancelarija

1642. Ivana Milojević
    George Washington University

1643. Tijana Radovanović
    
1644. Boris Loman
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1645. Mirjana Živić Knežević
    
1646. Predrag Đorđević
    
1647. Miroslava Stevanović
    
1648. Стефан Радуновић
    
1649. Aleksandar Grujesku
    
1650. Katarina Djekić
    
1651. Душан Р. Милутиновић
    Грађанин

1652. Aleksandra Stankov-Mijatović
    
1653. Mirjana Jokanović
    
1654. Tanja Zlatković
    
1655. Zoran Jovanović
    
1656. Tatjana Varljen
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1657. Mirjana Miletić
    
1658. Милош Крстић
    
1659. Danijela Ranković
    
1660. Miloš Milovanović
    
1661. Miloš Janković
    
1662. Tatjana Radišić
    
1663. Vera Jocković
    profesor ( srednje škole) u penziji

1664. Nikola Marković
    
1665. Zoran Vukojičić
    
1666. Milana Grab
    
1667. Dragan Marković
    
1668. Milica Marinovic
    
1669. Slobodan Zlokolica
    Narodna biblioteka Srbije

1670. Ksenija Nadlacki
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1671. Miroljub Đergović
    
1672. Dimitrije Mavrodi
    
1673. Milka Simić
    Centar za socijalni rad

1674. Maja Polovina
    
1675. Aleksandar Brisevac
    Fakultet za Kulturu i Medije, Megatrend Univerzitet

1676. Branimir Jovanovic
    
1677. Nataša Tošić
    
1678. Jovan Stoiljković
    Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu,Beograd

1679. Nenad Cenić
    
1680. Tijana Spasić
    
1681. Đorđe Lukić
    
1682. Marijana Mandić
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1683. Saša Ilić
    Beograd

1684. Bojan Gnjatović
    
1685. Jozefina Grubišić
    
1686. Ilja Aradski
    Gradska Biblioteka u Novom Sadu

1687. Isidora Matković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1688. Vladimir Milojković
    
1689. Miroslav Todorović
    ETŠ 'Paja Marganović'

1690. Jovana Sušić
    
1691. Vladan Komadina
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1692. Ana Marković
    
1693. Dragana Lacmanović
    
1694. Zorica Sofilj
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1695. Rodoljub Todorović
    
1696. Vladimir Stamenović
    
1697. Mihajlo Srećković
    
1698. Goran Ostojic
    
1699. Predrag Čeperković
    
1700. Aleksandar Saša Malbaša
    
1701. Peter Červenak
    DZ "Dr Janoš Hadži" B.Topola

1702. Branko Vlajnić
    
1703. Vladimir Gajinov
    
1704. Natalija Vujicic
    
1705. Danijela Gligoric
    
1706. Danica Milovanovic
    
1707. Aleksandar Radovanović
    
1708. Aleksandra Lisanin
    Medica nucleare

1709. Nadja Geler
    
1710. Milinko Nenadić
    SMART-SISTEM ROJEKT

1711. RADIVOJE STOJANOVIC
    PENZIONISAN ING.GEOFIZIKE U "GEOINSTITUT"u,BEOGRAD

1712. Slađana Đorđević
    "Dualna" srednja škola

1713. Milena Vesic
    
1714. Aleksandar D. Nikolić
    
1715. Katarina Hadži-Antić Tatić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1716. Dejan Nikolić
    
1717. Branislav Ćirić
    
1718. Vesna Tomic
    
1719. Milan Igrutinović
    Institut za evropske studije, Beograd

1720. Zora Devetak
    
1721. Ljubisa Punosevac
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

1722. Goran Stamenković
    Vojska Srbije

1723. Gordana Gromović
    
1724. Negoslav Jovančević
    Bogoslovija Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu

1725. Ivan Čolić
    
1726. Gordana Stefanovic
    
1727. Gvozden Marinkovic
    
1728. Horvat Nandor
    
1729. Anđelka Knežević
    
1730. Petar Maricic
    Opsta bolnica Sabac

1731. Bojana Petrovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1732. Milena Markovic
    
1733. Дејан Ђокић
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1734. Stevan Mezei
    
1735. Zeljko Stankovic
    
1736. Nenad Batocanin
    Wings Software

1737. Vanda Ignjacevic
    
1738. Marko Milenkovic
    
1739. Ivana Ramadanovic Vainomaa
    
1740. Vojislav Mokrić
    
1741. Dragan Antić
    
1742. dusanka djokovic
    
1743. Nadežda Nedić
    
1744. Aleksandar Dzamic
    
1745. Martin Djinja
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1746. Slavica Filipovic
    
1747. Marija Miloradov
    advokat

1748. Vladimir Ilić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1749. Vesna Gerov
    
1750. Gordana Filipović
    Opšta bolnica Šabac

1751. Ivana Veselinović
    
1752. Nevena Cvetković
    
1753. Olivera Novković
    Škola "Veljko Ramadanović", Zemun

1754. Luka Rubinjoni
    
1755. Aleksandra Živković
    IKVB Dedinje

1756. Zoran Kojić
    
1757. Nela Kapelan
    University of Exeter

1758. Jasmina Šironja
    
1759. Miloš Mitrović
    
1760. Радомир Јаковљевић
    
1761. Aleksandra Ivanović
    
1762. Tanja Talia
    
1763. Saša Paunović
    
1764. Vladimir Milisavljević
    
1765. Aleksandar Šmit
    
1766. Dusan Milak
    
1767. Goran Jelic
    
1768. Boško Mihić
    
1769. Kristina Ristić
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1770. Mirjana Draskovic Ivica
    Opsta bolnica Pancevo

1771. Natasa Zorica Zivkovic
    
1772. igor vasic
    
1773. Tatjana Kuburović
    
1774. Nenad Dropulić
    
1775. Stevan Nikolic
    
1776. Katarina Dragićević
    
1777. Branko Bešlin
    
1778. Dragan Bogdanovic
    
1779. Masa Predojevic
    
1780. Bosiljka Živković
    
1781. nenad nikolc
    
1782. vesna nikolic
    
1783. Александра Рајковић
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1784. dr Dubravka Bajkin
    
1785. Zorica Smiljanic
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1786. Aleksandar Majdak
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1787. Srđan Luković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1788. Josip Petrovic
    
1789. Aleksandra Golubovic
    Univerzitet u Nisu

1790. Jelena Katic
    
1791. Dragana Mitic Potkrajac
    
1792. Aleksandar Bogićević
    
1793. Aleksandra Aleksic
    
1794. Tatjana Ilic
    
1795. Žako Pavlović
    
1796. Isidora Usendic
    
1797. Zoran L
    
1798. M. Petrovic
    
1799. Biljana Bosanac
    inženjer prehrambene tehnologije

1800. Ksenija Koljenšić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1801. Živadin Urošević
    
1802. jasmina kolevska
    
1803. Roksanda Aleksić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1804. Luka Delić
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1805. Sladjana Jevremovic
    
1806. Vuk Pantelić
    
1807. Mirna Stevanović
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1808. Aleksandar Radulovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1809. Vesna Srdanovic
    
1810. Božidar Obradović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1811. Nataša Vignjević
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1812. Emilija Nikolić
    Medicinska skola "Dr Aleksa Savic", Prokuplje

1813. Vasko Kelić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1814. Iva Konc
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1815. Predrag Živković
    Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak

1816. Stasa Zajovic
    NVO Zene u crnom

1817. Ljiljana Radovanovic
    
1818. Edvin Kanka Ćudić
    NVO UDIK

1819. Vanja Tripić
    NVO UDIK

1820. Tamara Spaić
    Agencija Kovačić&Spaić

1821. Slobodanka Macanović
    Autonomni ženski centar

1822. Milan D. Nešić, dipl. ing. i književnik
    
1823. Olgica Milojević
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1824. Marijana Radulovic
    
1825. Dragana Obrenić
    
1826. Dušan Đoković, PhD
    Akademija umetnosti u Beogradu

1827. Ljiljana Kovačić
    Akademija umetnosti u Beogradu

1828. Lepa Mladjenovic
    
1829. dipl ing, Zoran krupez
    NGO- UDRUZENJE NEZAPOSLENIH GRADJANA ,predsednik,FONDACIJA KRALFEVIC MARKOupravitelj

1830. olivera brdaric
    pokrajinski zavod za zastitu spomenika kulture

1831. Petar Grujic
    
1832. Vesna Janošević
    
1833. Dragan Milošević
    
1834. Saša Paunović
    
1835. Jelena Jeremić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1836. Vukan Simonović
    
1837. Tijana Bogdanovic
    
1838. Marija Lučić
    
1839. Lidija Kiš Forgo
    Radim privatno

1840. Jana Babic
    
1841. Milica Babić
    
1842. Nenad Miletic
    
1843. Ksenija Sulejmanovic
    
1844. Vladimir Ivanović
    
1845. jelena crnokrak
    
1846. Ivan Anđelić
    Dom zdravlja Rekovac

1847. др Драган Благојевић
    
1848. Snezana Kamenkovic
    
1849. Mia Dedic
    
1850. Alina Gadomski Torodovic
    
1851. Nikola Gažo
    
1852. Gordan Jovanović
    
1853. Nemanja Petrovic
    
1854. Jelena Mijailovic
    
1855. Nebojša Stričević
    
1856. Robert Molnar
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1857. Danka Sekulović
    
1858. Stefan Mirkovic
    
1859. Dragica Vujadinovic
    
1860. Marko Dinjaški
    
1861. Ana Vrbaški
    
1862. Ana Cernok
    Open University

1863. Strahinja Aćimović
    
1864. Ana Mirosavljevic
    
1865. Giuseppe Bellavia
    
1866. Dragana Milunović
    
1867. Milena Mitrović
    
1868. Marija Popovic
    
1869. Ljubica Minic
    
1870. Rade Ležaič
    
1871. Dijana Bošković
    
1872. Tamara Todorovic
    
1873. Jasmina Radovanović
    
1874. ljiljana bogavac
    incest trauma centar - beograd

1875. Мирослав Захарић
    
1876. Dunja Nesovic
    
1877. Stanislav Milošević
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1878. Dušan Šubić
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1879. Nenad Radulović
    
1880. Branislav Mihaljev
    
1881. Katarina Panic
    
1882. Dragana Ivanovic
    
1883. Katarina Radovanovic
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1884. Saša Ljubičić
    Univerzitet Privredna akademija

1885. Snežana Bogdanović
    PU "Radosno detinjstvo"

1886. Smilja Jugović
    
1887. Igor Novaković
    
1888. Slavko Pavlović
    
1889. Miodrag Zatezalo
    
1890. Aleksandra Simić
    
1891. Vanja Blažin
    Biblioteka Matice srpske

1892. Ksenija Žunić
    RT-RK Institute for Computer Based Systems

1893. Milica Bolorin
    
1894. Ilijana Obrić
    
1895. Vladimir Budinčević
    
1896. Vladimir Okosanovic
    Predskolska ustanova "Radosno detinjstvo" Novi Sad

1897. Dragana Marić
    
1898. Marina Cetkovic
    
1899. Zorica Dragivic
    
1900. Teuta Ercegović
    Penzioner

1901. Boris Marković
    
1902. Malena Selić
    
1903. Nina Ogrizović
    
1904. Vesna Paunovic
    
1905. Anja Vasovic
    
1906. Vladica Jovanovic
    Propulsion Fond

1907. Nebojša Stevanović
    Osnovna škola "Sveti Sava" Aranđelovac

1908. Aleksandar Ružić
    
1909. Aleksandra Popov - profesor fizičkog vaspitanja, mr.sc.
    Osnovna i srednja škola "9.maj" Zrenjanin

1910. Igor Gardinovački
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1911. Ivana Radovic
    
1912. Verka Lalic
    
1913. Aca Stefanovic
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1914. Petar Stojanović
    Opštinska uprava opštine Aleksinac

1915. Marija Fuštar
    
1916. Ana Naumović
    
1917. Svetlana Marojevic
    
1918. Dr Ivan Tašić
    
1919. Teodora Nikolić
    
1920. Bojana Jovanovic
    
1921. Љиљана С. Јовановић
    
1922. Goran Milenković
    Narodna biblioteka Bor

1923. Nenad Vitorović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1924. Зоран Јовановић
    
1925. Mile Janković
    
1926. Jasna Trifunovic
    
1927. Stefan Petrović
    
1928. Zorica Mandaric
    Ritel d.o.o.

1929. Ivan Ognjanović, Mast. inž. elektr. i računar.
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

1930. Marija Dakić
    
1931. Ljiljana Vasić
    Pomoć deci

1932. Mladen Tatarević
    Građanin

1933. Страхиња Ђурић
    
1934. Tamara Popov
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1935. Ivana Đurišić
    Narodna skupština Republike Srbije