Peticija Potpiši peticiju Potpisnici (1937) Saopštenja Česta pitanja Kontakt O peticiji
SORTIRANO PO: ZVANJU USTANOVI HRONOLOŠKI

Potpisnici peticije (statistika)

1. Miljenko Perić, Profesor emeritus, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

2. Dejan Popović, Profesor emeritus, Redovni član SANU
    Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

3. Slavko Mentus, Profesor u penziji, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

4. Bogdan Šolaja, Profesor u penziji, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

5. Dušan Teodorović, Redovni profesor, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

6. Milan Damnjanović, Redovni profesor, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

7. Djordje Šijački, Naučni savetnik, Redovni član SANU
    SANU

8. Милош Ђуран, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    
9. Milica Stevanović, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

10. Radmila Petanović, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

11. Vladica Cvetković, Redovni profesor, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

12. Radomir N. Saičić, Redovni profesor, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

13. Velimir R. Radmilović, Naučni savetnik, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

14. Branislav Jelenković, Naučni savetnik, Dopisni član SANU
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

15. Slobodan Macura, Redovni profesor, Inostrani član SANU
    
16. Nenad M. Kostić, Inostrani član SANU
    penzionisani redovni profesor univerziteta u SAD

17. Irina Subotić, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

18. Radmila Kovačević, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

19. Marija Kleut, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

20. Zorana Jelić-Ivanović, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

21. Marija Mostarica-Stojković, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

22. Viktorija Cucić, Profesor emeritus
    Penzionisani profesor

23. pavle petrović, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

24. Ratko M. Jankov, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

25. Vesna Kukić, Profesor u penziji
    
26. Miodrag Popović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

27. Ivan Obradović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

28. Ruzica Rosandic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Uciteljski fakultet

29. Bojanović Radojica, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

30. Dušan Petričić, Profesor u penziji
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

31. Ivan Ivić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

32. Slobodan Jovanović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

33. Ljiljana Đurić, Profesor u penziji
    
34. Vera Vasić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

35. Srbijanka Turajlić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

36. Nada Korać, Profesor u penziji
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

37. Darinka Gortan Premk, Profesor u penziji
    
38. Milenko Cvetinović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

39. Miroslav M. Vrvić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

40. Mirjana Drakulić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

41. Nada Barac, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

42. Dragiša Nikodijević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

43. Đorđe Zrnić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

44. Milan Popović, Profesor u penziji
    
45. Miroslav Starčević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

46. Draško Bjelica, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

47. Mladen Davidovic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

48. Ivanka Holclajtner-Antunović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

49. Milosav Georgijević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

50. Ljubinko Lević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

51. Gordana Zindovic Vukadinovic, Profesor u penziji
    
52. Darinka Gortan Premk, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

53. Teodor Ast, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

54. Slobodan Krčevinac, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

55. Miodrag Jovanović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

56. Liljana Nikolova Pertrovic, Profesor u penziji
    
57. Lidija Vučić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

58. Radmila Stikic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

59. Павле И. Премовић, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

60. Aleksandar Baucal, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

61. Dragana Vuković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

62. Gordana Matić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

63. Živan Lazović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

64. Raša Karapandža, Redovni profesor
     EBS Universität für Wirtschaft und RechT

65. Vesna Dimitrijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

66. Ana Ivanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

67. Časlav Brukner, Redovni profesor
    Univerzitet u Beču, Austrija

68. Tanja Petrović, Redovni profesor
    ZRC SAZU Ljubljjana, Slovenia

69. Goran Knežević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

70. Jelena Đorđević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

71. Dušanka Lazarević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

72. Slavica Ražić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

73. Snježana Milivojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

74. Dejan Todorović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

75. Daša Duhaček, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

76. Djurica Grga, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

77. Ljubinka Trgovčević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

78. Saša Brajović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

79. Tijana Prodanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

80. Jelena Milasin, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

81. Milos Arsenijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

82. Rozalija Madaras, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

83. Ljiljana Mijatović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

84. Slobodan Cvejić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

85. Drago Đurić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

86. Milena Dragićević Šešić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

87. Smiljka Tomanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

88. Gordana Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

89. Violeta Besirevic , Redovni profesor
    Univerzitet Union

90. Vesna Poleksić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

91. Vera Vujčić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

92. Жарко Требјешанин, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

93. Katarina Vukadinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

94. Slaviša Stamenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

95. Ljiljana Tomović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

96. Predrag Simonović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

97. Jelena Djordjevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

98. Dragana Čolić Biljanovski, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

99. Zorana Lužanin, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

100. Branka Dimitrijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

101. Mirosava Đurišić-Bojanović , Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

102. Aleksandar Palavestra, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

103. Dragana Bjekić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

104. Zoran Radovanovic, Redovni profesor
    Akademija medicinskih nauka, Srpsko lekarsko društvo

105. Mirko Savić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

106. Jelena Radic-Peric, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

107. Наташа Вујисић Живковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

108. Milorad Petrovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

109. Voja Radovanovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

110. Đorđe Fira, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

111. Radovan Antonijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

112. Dragana Pavlović Breneselović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

113. Dragica Vujadinovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

114. Miodrag ZEC, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

115. Predrag Petrović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

116. Nebojša Stojković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

117. Jovica Badjić, Redovni profesor
    The Ohio State University

118. Emina Milovanovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

119. Katarina (Konstantin) Anđelković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

120. Dejan LJ. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

121. Živka Krnjaja, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

122. KSENIJA KONCAREVIC, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

123. Kostic Miomir, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

124. Lidija Đokić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

125. Zoran M Vujčić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

126. Ivana Šćepan, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

127. Jasmina Marković-Lipkovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

128. Aleksandar Lipkovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

129. Ljiljana Kesić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

130. Др Слободан Самарџић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

131. Vladan Bogdanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

132. Ivan Perić, Redovni profesor
    KIT, Karlsruhe, Nemacka

133. Jasna Stojanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

134. Зоран Ракић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

135. Mirjana Popovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

136. Ira Prodanov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

137. Miloš Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

138. Dejan Ivezić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

139. Velimir Stefanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

140. Марко Павловић, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

141. Dejan Urošević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

142. Vladimir Milosavljević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

143. Ivan Milentijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

144. Kobviljko Lovre, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

145. Ljiljana Pešikan-Ljuuštanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

146. Dragan Stojanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

147. Neda Mimica-Dukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

148. Branislava Stefanović, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

149. Miodrag Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

150. Dragan Delić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

151. Slavoljub Zivković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

152. Jon Lelea, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

153. Predrag Mimović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

154. Zdravko Gabrijel, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

155. Александар Јовановић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

156. Stevan Stojadinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

157. Ljiljana Gavrilovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

158. Lola Lukić, Redovni profesor
    
159. Ivan Beker, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

160. Миодраг Живковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

161. Jelka Crnobrnja-Isailović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

162. Tatjana Kostic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

163. Ljiljana Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

164. Nevena Hadži Jovančić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

165. Aleksandar Đorđević, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

166. Petar Matavulj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

167. Borivoj Adnađević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

168. Miroslav Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

169. Milica Pavkov-Hrvojevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

170. Đorđe Lađinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

171. Olivera Krunić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

172. Svetlana Tomin, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

173. Dragana Vukićević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

174. Jovan Milinov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

175. Tanja Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

176. Branimir Šešelja, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

177. Marija Draskić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

178. Siniša Markov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

179. Natasa Krejić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

180. Milan Tuba, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Pazaru

181. Tatjana Paunović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

182. Milan Trivunić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

183. Vladimir Žikić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

184. Maja Đukanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

185. Radovan Petrović, Redovni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

186. Nenad Makuljević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

187. Vesna Rakić Vodinelić , Redovni profesor
    Univerzitet Union

188. Sofija Pekić Quarrie, Redovni profesor
    Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK)

189. Vladimir Cvijić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

190. Nebojsa Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

191. Bosiljka Zirojević Lečić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

192. Marija Sakač, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

193. Srđan Rakić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

194. Snezana Zivancevic Simonovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

195. Dubravka Jovičić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

196. Adrijana Marčetić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

197. Zoran Stevanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

198. Vesna Popovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

199. Jadranka Simonovic, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

200. Veljko Georgijević,, Redovni profesor
    
201. Ivana Drobni, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

202. Veselinka Lejic, Redovni profesor
    Osnovna škola Svetozar Marković, Novi Sad

203. Šćepan Miljanić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

204. Branimir Stojković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

205. Dragan Mihailovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

206. dr Bojana Stojanović Pantović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

207. Biljana Radovanovic Brkanovic, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

208. Aleksandra Isaković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

209. Tijana Humo-Rajevac, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

210. Miodrag Manić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

211. Vesna Niketić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

212. Dragan Vukmirović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

213. Dušan Popadić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

214. Nebojša Janićijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

215. Slobodan Miladinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

216. Dejan Jakšić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

217. Jelena Kočović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

218. Slobodan Nikolić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

219. Boris Begović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

220. Mladen Lazić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

221. Radmila Vasić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

222. Biljana Radivojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

223. Nenad Aničić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

224. Rade Veljanovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

225. Branka Janković Knežević, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

226. Ninoslav Živković, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

227. Aleksandar Molnar, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

228. Dragana Jeremić Molnar, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

229. Vera Dondur, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

230. Slaviša Stanković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

231. Milica Kovačević Filipović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

232. Vladimir Pavić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

233. Danica Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

234. Sladjana Ristić Gorgiev, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

235. Ratko Kadović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

236. Ljubinka Joksimović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

237. Branislav Simonović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

238. Dušica Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

239. Radica Djedović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

240. Jasmina Kovačević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

241. Maja Burić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

242. Dragana S. Zaharijevski, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

243. Radomir Tomić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Muzički i primenjene umetnosti

244. Miloš Zatkalik, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

245. Aleksandra Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

246. Prof.dr Vesna Radoman, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

247. Tanja Ćirković Veličković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

248. Bojana Škorc, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

249. Marina Radić Šestić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

250. Stojan Babić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

251. Vera Bunjevački, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

252. Srđan Marinković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

253. Ivan Ljubisa Kljajić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

254. Ljiljana Gojković Bukarica, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

255. Zoran Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

256. Snežana Vidanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

257. Tamara Džamonja Ignjatović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

258. Александар Ћорац, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

259. Tamara Milenković Kerković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

260. Ognjen Radonjić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

261. Miodrag Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

262. Milan Ristović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

263. Иван Луковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

264. Jadranka Luković, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

265. Milan Vukomanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

266. Milić Milovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

267. Milan Ćirković, Redovni profesor
    Astronomska opservatorija, Beograd

268. Galjina Ognjanov, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

269. Dragica Milenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

270. Slobodan G. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

271. Marko Backović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

272. Vera Pravica, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

273. Ivanka Karadžić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

274. Ivo Marinić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

275. Marijana Vučinić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

276. Dušan Sladić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

277. Saša Trailović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

278. Zoran Z. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

279. Slobodan Savić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

280. Duško Radosavljević, Redovni profesor
    Univerzitet Union

281. Andreja Tepavcevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

282. David Pokrajac, Redovni profesor
    Delaware State University

283. Milutin Tadić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

284. Milan Stanojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

285. Nataša Petronijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

286. Branko Rakita, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

287. Aleksandar N. Nešković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

288. Milos Arsenovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

289. Ivan Vujačić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

290. Jelica Petrović Vujačić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

291. Ljiljana Simović, Redovni profesor
    
292. Ljiljana Damjanović-Vasilić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

293. Dragana petrovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

294. Dardan Klimenta, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Rektorat

295. MIćo V. Oljača, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

296. Jovan Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

297. Milan D. Erić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

298. Mirjana Ivanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

299. Драган Савић, Redovni profesor
    Универзитет у Екситеру, Велика Британија

300. Zoran Mirković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

301. Snežana Janićijević Hudomal, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

302. Ivanka Markovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

303. Dragana Dulic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

304. Mirjana Djoric, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

305. Vukašin Šušić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

306. Velimir Šećerov, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

307. Svjetlana Maglajlić - Djukić, Redovni profesor
    
308. Petar Djukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

309. Svjetlana Maglajlić - Djukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

310. Borjanka Trajković, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

311. Ivana Spasić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

312. Mirjana Apostolović, Redovni profesor
    
313. Milivoj Dopsaj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

314. Ruzica Rosandic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Uciteljski fakultet je bio institucija u kojoj sam penzionisana. Steta sto niste predvideli da i penzionisana lica mogu biti u ovom smislu srustveno aktivna.

315. Mirjana Radenkovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

316. Goran Nešić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

317. Radmila Nakarada, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

318. Vesna Milankov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

319. Милош Недељковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

320. Violeta Dopsaj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

321. Miloš Milenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

322. Srećko Djukic, Redovni profesor
    FMO, ambasador

323. ЉУБИША ДАБИЋ, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

324. Menka Petkovska, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

325. Vesna Miskovic-Stankovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

326. Olga Atanackovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

327. Ivanka Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

328. Miroslav Todorović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

329. Mirjana Mirić, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

330. Ljiljana Mojovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

331. Irena Zizovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

332. Sreten Ćuzović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

333. Vladimir Baltić, Redovni profesor
    
334. Ivana Maksimovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

335. Zorica Knežević-Jugović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

336. Jelena Knežević-Vukčević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

337. Knezevic Usaj Slavica, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

338. Đuro Ercegović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

339. Marko Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

340. Dragan Matić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

341. Božidar Cerović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

342. Julijana Vučo, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

343. Petar Đukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

344. Gordana Ćirić-Marjanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

345. Nevena Puač, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

346. Ivo Toševski, Naučni savetnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

347. Angelina Subotić, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

348. Goran Poznanović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

349. Aleksej Tarasjev, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

350. Mirjana Tasic, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

351. Vesna Maksimović, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

352. Ivana Stojanović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

353. Branka Sosic-Jurjevic, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

354. Tasko Grozdanov, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

355. Slobodan Vrhovac, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

356. Branko Filipović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

357. Branka Tucic, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

358. Mladen Vujošević, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

359. Slobodan Vukovic, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

360. Joana Zakševska, Naučni savetnik
    Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

361. Dragana Antonović, Naučni savetnik
    Arheološki institut, Beograd

362. Aleksandar Golubović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

363. Ana Simonović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

364. Antun Balaž, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

365. Gordana Malović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

366. Željka Nikitović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

367. Jelena Jovanović, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

368. Tamara Radetić, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

369. Милица Томашевић, Naučni savetnik
    
370. Petar Bojanić, Naučni savetnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

371. Đorđe Miljković, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

372. Dragana Đorđević, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

373. KsenijaRadotić, Naučni savetnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja

374. Mirjana Dimitrijević, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

375. Marijana Petković, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

376. Dragana Stanić-Vučinić, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

377. Marija Radmilović-Rađenović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

378. Jovanka Lević, Naučni savetnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

379. Danica Petrović, Naučni savetnik
    Muzikološki institut SANU, Beograd

380. Tatjana Srdić-Rajić, Naučni savetnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

381. Nataša Božić, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

382. Tatjana Cvjetićanin, Naučni savetnik
    Narodni muzej u Beogradu

383. Danijela Ranđelović, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

384. Биљана Гаковић, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

385. Olgica Đurković-Đaković, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

386. Miloje Vasić, Naučni savetnik
    Arheološki institut, Beograd

387. Vladan Čokić, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

388. Branka Vasiljević, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

389. Svetlana Štrbac, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

390. Dragica Radojković, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

391. Aleksandar Bošković, Naučni savetnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

392. Selma Kanazir, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

393. Aleksandra Ristić Fira, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

394. Božidar Jakšić, Naučni savetnik
    
395. Jovanka Miljuš-Đukić, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

396. Milan Radovic, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

397. Slavko Simic, Naučni savetnik
    Matematički Institut SANU

398. Ivana Aljančić, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

399. Jasmina Glamočlija, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

400. Slobodan Regner, Naučni savetnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

401. Aleksandra Pavićević, Naučni savetnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

402. Dragana Marić, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

403. Jelica Minić, Naučni savetnik
    Institut ekonomskih nauka, Beograd

404. Jelica Minić, Naučni savetnik
    penzioner saradnik IEN

405. Ivana Pajic-Lijakovic, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

406. Nevena Mihailovic-Stanojevic, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

407. Biljana Stojković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

408. Staša Babić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

409. Oliver Stojković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

410. Vera Vasiljević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

411. Miroslav Živić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

412. Edib Dobardžić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

413. Војин Недељковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

414. Goran Brajušković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

415. Petar Milin, Vanredni profesor
    The University of Sheffield, UK

416. Dušanka Savić-Pavićević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

417. Nikolina Vlatković, Vanredni profesor
    University of Liverpool

418. Slobodan Marković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

419. Boris Pendelj, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

420. Vladimir Dimitrijević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

421. Душан Павловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

422. Slobodan Perović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

423. Jelena Aleksić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

424. Стеван Гостојић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

425. Dragica Pavlović Babić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

426. Aleksandar Dimitrijević, Vanredni profesor
    International Psychoanalytic University, Berlin

427. Sanja Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

428. Ana Pešikan, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

429. Smilja Teodorovic, Vanredni profesor
    
430. Aleksandar Ostojić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

431. Nikola Nikačević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

432. Gordana Tomović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

433. Jasmina Krpo-Ćetković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

434. Ivana Živić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

435. Tijana Cvetić Antić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

436. Anđeljko Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

437. Jasmina Šinžar-Sekulić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

438. Milica Šelmić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

439. Kristina Šarić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

440. Jaromir Linda, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

441. Miloš Milčić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

442. Jelena Stanković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

443. Dragana Vukov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

444. Saša Radojčić , Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

445. Maja Gruden, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

446. Srđan D. Poštić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

447. Ljiljana Radenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

448. Branka Popovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

449. Radina Vučetić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

450. Mina Zirojevic, Vanredni profesor
    Institut za uporedno pravo, Beograd

451. Немања Радуловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

452. Radomir Naumovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

453. Бојан Оташевић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Filološki fakultet

454. Radivoje Prodanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

455. Nađa Marić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

456. Olivera Gračanin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

457. Ana Altaras Dimitrijević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

458. Ivana Radovanovic, Vanredni profesor
    University of Kansas, USA

459. Marko Porčić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

460. Слободан Станковић, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

461. Miloš Ivanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

462. Enisa Uspenski, Vanredni profesor
    Fakultet dramskih umetnosti

463. Растко Василић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

464. Vladimir Ćirić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

465. Natalija Stojanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

466. Kristinka Ovesni, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

467. Ljiljana Mihić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

468. Jelena Mrgic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

469. Vesna Cvetkov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

470. Ana Džamić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

471. Milan Dražić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

472. Irena J. Ristić, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

473. Dragana Ilić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

474. Srđan Škrbić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

475. Sanja Dimoski, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

476. Maja Miličević Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

477. Predrag V. Nikolić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

478. Владимир Филиповић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

479. Ana Marjanović-Shane, Vanredni profesor
    Chestnut Hill College

480. Vlado Porobic, Vanredni profesor
    
481. Живко Павловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

482. Branislav Jović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

483. Miomira M. Đurđanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

484. Dejan Ubavin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

485. Снежана Рајковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

486. Biljana Božin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

487. Vladica Andrejić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

488. Mitar Jocanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

489. Vladimir Djurdjevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

490. Ирена Шпадијер, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

491. Kristina Neli Todorović-Vasović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

492. Jasmina Moskovljević Popović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

493. Fedor Skuban, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

494. Sonja Cvetković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

495. Svetlana Smolčić Makuljević, Vanredni profesor
    Univerzitet Metropolitan

496. Vera Spasenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

497. Исидора Бјелаковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

498. Aleksandar Ranković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

499. Željka Cvejić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

500. Zorka Dulić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

501. Ivana Beara, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

502. Dejan Orcić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

503. Miljan Simonović, Vanredni profesor
    University of Illinois at Chicago

504. Dalibor Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

505. Marija Spengler Markovic, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

506. Nevena Petrovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

507. Jelena Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

508. Slavica Manic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

509. Boris Šobot, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

510. Vladimir Beškoski, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

511. Tanja Beric, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

512. Ognjen Miljanić, Vanredni profesor
    University of Houston

513. Snežana Knežević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

514. Jelena Jovanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

515. Slobodan Radošević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

516. Svetlana Popović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

517. Jelena Tešić, Vanredni profesor
    Texas State University

518. Tatjana Došenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

519. Vladimir Trajković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

520. Biljana Kaurinović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

521. Stanka Jerosimić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

522. Violeta Orlović Lovren, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

523. Vladimir Hedrih, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

524. Mina Zirojević, Vanredni profesor
    Institut za uporedno pravo, Beograd

525. Ivan Stevović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

526. Dragan Ivanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

527. Ljiljana Vukelja, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

528. Jelena Lozo, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

529. Dragan Ćoćkalo, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

530. Данијела Судзиловски, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

531. Mirko Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

532. Milan Rapaić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

533. Suzana Jovanović-Šanta, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

534. Biljana Šimunović-Bešlin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

535. Dejan Bezbradica, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

536. Kristina Gopcevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

537. Jelena Vranješević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

538. Željko Marković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

539. Bojan Pajtić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

540. Aleksandar Životić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

541. Vladimir Nešić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

542. Ana Kuzmanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

543. Dušica Todorović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

544. Jelena Pilipovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

545. Miličić Biljana, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

546. Nebojša Jasnić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

547. Ivan Mladenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

548. Duska Franeta, Vanredni profesor
    Univerzitet Union

549. Balša Kašćelan, Vanredni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

550. Vesna Lompar, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

551. Vladan Djordjevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

552. Dušica Filipović Đurđević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

553. Mirjana Radović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

554. Biljana Nikolić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

555. Dragana Stanimirović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

556. Marko Davinić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

557. Lidija Zlatić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

558. Milan Djuric, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

559. Darko Nedeljković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

560. Aleksandra Pejatović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

561. Mira radojević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

562. Tatjana Damnjanovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

563. Biljana Jekić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

564. Nemanja Džuverović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

565. Milan Milivojevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

566. Mihajlo Manic, Vanredni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

567. Dejan Prelević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

568. Marija Džunić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

569. Igor Jemcov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

570. Katarina Koprivśek, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

571. Tatjana Kaluđerović Radoičić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

572. Goran Milić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

573. Radivoj Popović, Vanredni profesor
    Visoka tehnička škola Novi Beograd

574. Nebojša Vladisavljević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

575. Vesna Rilak Stanimirović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

576. Ivana Milanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

577. Milovan Šuvakov, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

578. Igor Stanković, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

579. Jelena Jović, Viši naučni saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

580. Zorana Kurbalija Novicic, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

581. Danijela Vojnović Milutinović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

582. Ana Đorđević, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

583. Predrag Kolarž, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

584. Marko Stamenić, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

585. Tamara Saksida, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

586. Aleksandra Mančić, Viši naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

587. Milica Pešić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

588. Marija Sajić, Viši naučni saradnik
    University College London

589. Vida Jojić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

590. Danijela Miljković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

591. Branislav Šiler, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

592. Nevena Grdovic, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

593. Nataša Veličković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

594. Darka Šešlija Jovanović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

595. Marko Spasenović, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

596. Snežana Jarić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

597. Vesna Martinović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

598. Miljana Momčilović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

599. Jelena Nestorov, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

600. Uroš Anđelković, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

601. Ranka Gašić, Viši naučni saradnik
    Institut za savremenu istoriju, Beograd

602. Татјана Јовићевић, Viši naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

603. Ivan Jaric, Viši naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

604. Zoran Lutovac, Viši naučni saradnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

605. Slađana Spasić , Viši naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

606. Slavica Savić, Viši naučni saradnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

607. Boško Bojović, Viši naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

608. Matija Zlatar, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

609. Josip Šarić, Viši naučni saradnik
    Arheološki institut, Beograd

610. Alisa Gruden-Movsesijan, Viši naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

611. Viktor Cerovski, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

612. Jelena Savić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

613. Nataša Ilić, Viši naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

614. Srđan Stojanović, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

615. Svetlana Dinić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

616. Aleksandra Uskoković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

617. Saša Milić, Viši naučni saradnik
    Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu

618. Goran Bašić, Viši naučni saradnik
    
619. Tatjana Cvrković, Viši naučni saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

620. Slađana Andrejević, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

621. Sanja Ivković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

622. Desanka Milanović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

623. Katarina Veljović, Viši naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

624. Milka Perović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

625. Vojislav Stojković, Viši naučni saradnik
    u penziji

626. Olga Manojlović Pintar, Viši naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

627. Tanja Vukov, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

628. Радомир Поповић, Viši naučni saradnik
    Историјски инстут

629. Aleksandar Krmpot, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

630. Danka Savić, Viši naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

631. Jasna Ivanović, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

632. Milan Ivanov, Viši naučni saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

633. Vesna Miletić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

634. Jasna Vuković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

635. Monika Milosavljević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

636. Ana Batas, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

637. Božidar Nikolić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

638. Duško Latas, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

639. Milena Gošić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

640. Bojan Spaić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

641. Oliver Tošković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

642. Miroslav Vukelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

643. Maja Savić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

644. Tatjana Verbić , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

645. Leposava Pavun, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

646. Miloš Nikolić, Docent
    University of Oxford

647. Aleksandra Zorić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

648. Miloš Vuletić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

649. Miljana Milojević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

650. Dragana Dimitrijević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

651. Eva Kamerer, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

652. Danica Pajović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

653. Boris Stojić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

654. Srđan Keča, Docent
    Stanford University

655. Ksenija Krstić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

656. Jelena Ginić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

657. Vladimir Momčilović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

658. Dragan Janković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

659. Tinde Cerovic Kovac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

660. Miloš Nikolić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

661. Ana Popović Bijelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

662. Marija Savić Veselinović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

663. Ana Orlic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

664. Katarina Zeljic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

665. Milica Keckarevic Markovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

666. Imre Krizmanić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

667. Milorad Vujicic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

668. Nemanja Rajcevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

669. Мирко Јовановић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

670. Aleksandar Pačevski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

671. Ana Golubović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

672. Bojana Bodroža, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

673. Bojana Dinić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

674. Lidija Miskeljin, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

675. Veljko Jovanović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

676. Marko Daković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

677. Дејан Милутиновић, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

678. Милена Путник, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

679. Mirjana Beara, Docent
    
680. Goran Kvaščev, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

681. Ivan Ćirić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

682. Nebojša Petrović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

683. Aleksandar Petrović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

684. Милош Аџић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

685. Jelena Starčević, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

686. Milica Janković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

687. Milan Stančić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

688. Ђорђе Чантрак, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

689. Војислав Илић, Docent
    Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

690. Natalija Žunić, Docent
    Pravni fakultet Univerziteta u Nisu

691. Milan Đorđević, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

692. Dino Dolničar, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

693. Jovan Čudomirović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

694. Branislava Curcic, Docent
    Univerzitet U Groningenu

695. Katarina Stojanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

696. Miodrag Đorđević, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

697. Đorđe Krivokapić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

698. Biljana Skrbic, Docent
    
699. Aleksandra Đurić-Zdravković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

700. Miloš Jovanović, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

701. Stefan Arsenijević, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

702. Slavica Grujić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

703. Zorica Kuzmanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

704. Tanja Jevremov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

705. Olivera Jovanović, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

706. Slobodanka Antić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

707. Драган Милићевић, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

708. Natalija Panić Cerovski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

709. Марко Росић, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

710. Vanja Luković, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

711. Jelena Jocković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

712. Milan Delić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

713. Zoran Brujić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

714. Бранислав Првуловић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

715. Bojan Janičić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

716. Neda Gavarić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

717. Saša Stanković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

718. Слободан Ташин, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

719. Miloš Papić, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

720. Jelisaveta Tatić Čuturilo, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

721. Vladimir Stojanovic, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

722. Katarina Mitrićević Štepanek, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

723. Branko Sujić, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

724. Biljana Brankovic, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

725. Marko Đikić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

726. Aleksandar Savi, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

727. Mladen Furtula, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

728. Marko Radovanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

729. Владимир Јовановић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

730. Nevena Varnica , Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

731. Nina Mihaljinać, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

732. Andrija Rašeta, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

733. Marijan Jelić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

734. Natasa Simin, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

735. Vladimir Rajović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

736. Miloš Bajčetić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

737. Nikša Jakovljević, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

738. Jelena Kleut, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

739. Dinko Gruhonjić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

740. Zorana Jeli, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

741. Неџад Рудоња, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

742. Вишња Мићић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

743. Brankica Drasković, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

744. Zorica Dražić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

745. Jelena Roganović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

746. Александар Тадић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

747. Snežana Ignjatović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

748. Marija Lesjak, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

749. Emilija Svirčev, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

750. Jovo Bakić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

751. Tanja Jevdjovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

752. Predrag Vujovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

753. Iva Lakic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

754. Predrag Tadić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

755. Tijana Mirović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

756. Željka Stanojević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

757. Татјана Ђукић , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

758. Svetislav V. Kostić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

759. Milena Đorđević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

760. Dragoljub Perić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

761. Miloš Jovanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

762. Vojin Ilić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

763. Ksenija Šulović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

764. Milica Markelić , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

765. Aleksandra Stošić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

766. Bojana Srećo Zelenović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

767. Miroslav Šilić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

768. Miško Pavlović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

769. Nevena Grujić-Letić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

770. Валерија Јанићијевић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

771. Nenad Jovičić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

772. Balša Stipčević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

773. Sonja Veselinović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

774. Nebojša Maksimović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

775. Dunja Dušanić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

776. Jelena Petrović, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

777. Nataša Polovina, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

778. Snežana Božić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

779. Branimir Stanković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

780. Snežana Vučković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

781. Jasmina Šaranac Stamenković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

782. Nemanja Berber, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

783. Martina Bosić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

784. Goran Savić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

785. Željko D. Popović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

786. Ana Kolarić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

787. Jelena Mitrović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

788. Radivoje Jovović, Docent
    Univerzitet Union

789. Milan Todorović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

790. Александар Ђорђевић , Docent
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

791. Stamenković Živojin, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

792. Igor Borozan, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

793. Vladimir Arsoski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

794. Miron Sopić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

795. Nevena Buđevac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

796. Đorđe Đatkov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

797. Dubravka Relić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

798. Saša Jovanović, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

799. Predrag Dilparić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

800. Svetlana Stanarević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

801. Mihailo Jelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

802. Smiljana Milinkov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

803. Rada Drezgic, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzicke uemtnosti

804. Jelena Pešić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

805. Srđan Stamenković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

806. Sanja Šovran, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

807. Milica Rančić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

808. Perica Špehar, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

809. Iris Žeželj, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

810. Danijela Popović Nikolić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

811. Vojislava Nešković, Docent
    Univerzitet odbrane, Vojna akademija

812. Goran Vukmirović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

813. Vanja Bajovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

814. Jelena Stanković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

815. Marija Pavlović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

816. Danilo Vuković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

817. Aleksandra Steafanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

818. Lidija Izrael Živković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

819. Aleksandar Mirčić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

820. Dejan Radivojevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

821. Sonja Misirlić Denčić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

822. Aleksandar Dobrijević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

823. Milos Mladenovic, Docent
    Alto Univerzitet

824. Mihael Antolović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

825. Marko Slavković, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

826. Milan Čupić, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

827. Jovana Kovacevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

828. Миодраг Ђукић, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

829. Milan Prosen, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

830. Sandra Radenović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

831. Miloš Šumonja, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

832. Anina Glumac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

833. berisa hatidza, Docent
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

834. Biljana Stanković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

835. Božidar Rašković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

836. Branka Savović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

837. Nina Turajlić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

838. Владимир Павићевић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

839. Milica Jevremovic, Docent
    
840. Lara Lebedinski, Naučni saradnik
    Institut ekonomskih nauka, Beograd

841. Vladimir Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

842. Ivan Milić, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

843. Nikola Škoro, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

844. Uroš Savković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

845. Mirko Đorđević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

846. Dragana Bojović, Naučni saradnik
    Barcelona Supercomputing Center

847. Ljiljana Kostic Kravljanac, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

848. Ljiljana Lazarević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

849. Aleksandar Urošević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

850. Milena Cvijanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

851. Marina Nikolić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

852. Marija Tanasković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

853. Kaja M Damnjanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

854. Marija Perović, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

855. Bojan Marinković, Naučni saradnik
    Matematički institut SANU, Beograd

856. Gordana Gajić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

857. Milos Stanković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

858. Miloš Nikolić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

859. Biljana Bursac, Naučni saradnik
    IBISS

860. Sanja Manitašević Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

861. Marijana Skorić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

862. Ana Teofilović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

863. Vanja Bugarski-Stanojević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

864. Jelena Vranković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

865. Aleksandar Cingel, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

866. Gorčin Cvijanović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

867. Nada Ćosić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

868. Živko Jovanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

869. Ivana Radojević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

870. Aleksandar Tomović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

871. Marko Cvejic, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

872. Atila Čeki, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

873. Mirjana Perisic, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

874. Marina Videnović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

875. Slavko Mojsilović, Naučni saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

876. Vladan Čelebonović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

877. Ksenija Jakovljević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

878. Jelena Ćalić, Naučni saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

879. Igor Živanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

880. Lana Popovic Maneski, Naučni saradnik
    Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

881. Aleksandra Terzić, Naučni saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

882. Janko Međedović, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

883. Ana Vukmanović, Naučni saradnik
    
884. Stefan Pop-Lazić, Naučni saradnik
    Arheološki institut, Beograd

885. Dijana Vukomanović, Naučni saradnik
    Institut za političke studije, Beograd

886. Ivan Stijepović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

887. Dragana Filipović, Naučni saradnik
    Balkanološki institut SANU, Beograd

888. Ljiljana Rogač Mijatović, Naučni saradnik
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

889. Sasa Pavlović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

890. Vladimir Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

891. Julija Šćepanović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

892. Darinka Anđelković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

893. Ђорђина Трубарац Матић, Naučni saradnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

894. Ivana Stepanović Ilić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

895. Ana Alimpić Aradski, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

896. Eva Kabaš, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

897. Sergej Tomic, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

898. Snežana Vukojičić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

899. Nenad Vranješ, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

900. Tanja Adnađević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

901. Predrag Radišić, Naučni saradnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

902. Boban Petrović, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

903. Ana Batrićević, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

904. Marina Stanić, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

905. Neven Isailović, Naučni saradnik
    Istorijski institut, Beograd

906. Gazela Pudar Draško, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

907. Milivoj Bešlin, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

908. Marjan Ivković, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

909. Milica Pošarac-Marković, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

910. Слободан Јанковић, Naučni saradnik
    Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

911. Jelena Vasiljevic, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

912. Srđan Korać, Naučni saradnik
    Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

913. Adriana Zaharijević, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

914. Sofija Forkapić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

915. Srđan Prodanović, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

916. Aleksandar Pavlović, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

917. Đurđa Trajković, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

918. Katarina Smiljanić, rođena Bajić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

919. Maja Kosanović, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

920. Biljana Milenković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

921. Jelena Stajić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

922. Milče Smiljanić, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

923. Miloš Popović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

924. Милан Радоњић, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

925. Vladana Putnik Prica, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

926. Olivera Latković, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

927. Sanja Goč, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

928. Milica Bozic Marojevic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

929. Danijela Apostolović, Naučni saradnik
    Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

930. Ana Knežević Bojović, Naučni saradnik
    Institut za uporedno pravo

931. Milan Senćanski, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

932. Ivan Anđelković, Naučni saradnik
    Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu DOO

933. Miloš Ivanović, Naučni saradnik
    Istorijski institut, Beograd

934. Miloš Ćirić, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

935. Dejana Kosanović, Naučni saradnik
    Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd

936. Goran Vukotić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

937. Marijana Marković, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

938. Ana Krivokuća, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

939. Ivana Morić, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

940. Nikola Kotur, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

941. Jelena Grahovac, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

942. Dragan Milivojević, Naučni saradnik
    
943. Maja Tolinački, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

944. Jelena Radivojević, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

945. Kosara Smiljanić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

946. Milena Čavić, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

947. Ivana Matić, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

948. Mihailo Čubrović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

949. Srđan Milošević, Naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

950. Marija Obradović, Naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

951. Danica Ćujić, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

952. Vukica Vujic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

953. Milica Jaćimović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

954. Marija Smederevac-Lalic, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

955. Stanislava Barać, Naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

956. Nebojša Malešević, Naučni saradnik
    Lund University

957. Marija Stankovic, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

958. Milka Jakovljević, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

959. Slavica Dmitrović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

960. Jelena Milinkovic, Naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

961. Stoja Milovanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

962. Bojana Banović Đeri, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

963. Ivana Lukic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

964. dragan v ilic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

965. Jelena Samardzic, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

966. Ivan Đorđević, Naučni saradnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

967. Natalija Mićunović , Naučni saradnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

968. Nataša Kovačević Grujičić, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

969. Ljubiša Veljović, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

970. Vesna Milićević, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

971. Branislav Kureljušić, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

972. Sonja Šuvakov, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

973. Iva Milinkovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

974. Anđelka Isaković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

975. Nikola Milentijević, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica

976. Luka Mijatović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

977. Tanja Rakić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

978. Jelena Trajković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

979. Никола Николић, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

980. Jasmina Nikolić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

981. Biljana Đorić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

982. Aleksa Janović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

983. Tatjana Savić Stanković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

984. Miloš Božić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

985. Branka Trifkovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

986. Petra Laketa, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

987. Ivana Milanovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

988. Nataša Veljković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

989. Vojkan Kostić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

990. Mirjana Brdar, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

991. Oliver Vojinović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

992. Mirjana Lausevic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

993. Voin Brković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

994. Bojana Tot, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

995. Jelena Radovanovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

996. Branko Arsić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

997. Vera Večanski, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

998. Nikola Basta, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

999. Marko Orošnjak, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1000. Zorica Mirosavljević, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1001. Miloš Đorić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1002. Stefan Ivančić, Asistent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1003. Anđela Šoškić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1004. Marija Janković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1005. Ljubica Vesić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1006. Strahinja Janković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1007. Aleksandar Jovanovic, Asistent
    Tehnikum Taurunum Visoka Inženjerska Skola Strukovnih Studija

1008. Dragan V Ilić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1009. Vesna Ćorić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1010. Irena Aranđelović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1011. Dijana Perović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1012. Марко Шућуровић, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1013. Irena Ćirović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1014. Senka Kostić, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

1015. Mihailo Obrenović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

1016. Svetolik Spasić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1017. Milan Milovanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1018. Marko Mitić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1019. Nenad Popović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1020. Milena Radunović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1021. Jelena Rakočević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1022. Miloš Antić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1023. Radosav Vidaković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1024. Miloš Jocić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1025. Atila Sabo, Asistent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1026. dr Bojana Kovačević Petrović, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1027. Bojana Radnić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1028. Tomica Misljenović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1029. Danica Cvetković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1030. Владимир Вукомановић Растегорац, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1031. Ljiljana Marković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1032. Tijana Durmić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1033. Ana Sarvanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1034. Vladimir Petrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1035. Igor Končar, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1036. Bogdan Brković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1037. Nikola Jojić, Asistent
    Univerzitet Privredna akademija

1038. Marijana Babić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1039. Sanja Vujnović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1040. Milena Jovanović-Kranjec, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1041. Vladimir Mihajlović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1042. Stevan Bradić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1043. Mia Šešum, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1044. Milan Perić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1045. Vladimir Đurić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1046. Nemanja Krstić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1047. Ivana Stojiljković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1048. Mirjana Stojanović-Tasić, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

1049. Dragan Ćetenović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1050. Neven Obradović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1051. Aleksandra Marjanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1052. Dragan Stanojević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1053. Miloš Kocić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1054. Vladimir Perović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1055. Jelena Petrović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1056. Nevena Ivanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1057. Uroš Zdravković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

1058. Marina Petrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1059. Marina Milenković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1060. Ljubica Đačanin Far, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1061. Igor Petrovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1062. Milica Dinić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1063. Ilija Bilbija, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1064. Zoran Gluvić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1065. Ljiljana Plazinić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1066. Mirko Spasić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1067. Miloš Milovanović, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

1068. Sašenka Vidičević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1069. Ljiljana Stevković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1070. Тамара Јемцов, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1071. Nikola Luburić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1072. Marija Jelić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1073. Ivana Radić Milosavljević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1074. Jelena Đuričić-Milanković, Asistent
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac

1075. Milena Stanisavljevic, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1076. Ivan Dimitrijević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

1077. Milutin Kostić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1078. Marija Mitrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1079. Jelena Filipovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1080. Zoran Filipovic, Asistent
    Univerzitet u Luganu (USI)

1081. Maja Životić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1082. Nemanja Martinović, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1083. Darko Donevski, Istraživač saradnik
    CNRS, Aix-Marseille Universite , France

1084. Majda Smole, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1085. Maša Lakićević, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1086. Aleksandra Alorić, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1087. Jelena Ćirić, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1088. Петар Ристановић, Istraživač saradnik
    Институт за српску културу Приштина/Лепосавић

1089. Jelena Pajović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1090. Марко Аврамовић, Istraživač saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

1091. Radmila Balaban, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1092. Mihailo Savic, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1093. Jelena Karanovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1094. Bojana Blagojevic, Istraživač saradnik
    
1095. Jelisaveta Čkrkić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1096. Sofija Jovanovic Stojanov, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1097. Jelena Kovačević-Majkić, Istraživač saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1098. Sanja Andric Petrovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1099. Biljana Andonovska, Istraživač saradnik
    Institut za književnost i umetnost

1100. Branimir Bajac, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1101. Stefan Anđus, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1102. Zorka Vasiljević, Istraživač saradnik
    Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

1103. Sanja Đurović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1104. Anja Tolić, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1105. Katarina Cvetanović Zobenica, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

1106. Slavica Marinković, Istraživač saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1107. Ana Tošić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1108. Tamara Dulić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1109. Katarina Vla Panić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1110. Mihailo Martinović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1111. Milena Ulcar, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1112. Marko Ilic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1113. Milan Gavrilovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1114. Aleksandra Vesić, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1115. Biljana Ristic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1116. Milica Kosic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1117. Tanja Radić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1118. Miljana Jakovljević, Istraživač saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1119. Srđan Jovanović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Lundu

1120. Mariana Seke, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1121. Marija Jeremić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

1122. Srdjan Sarikas, Istraživač saradnik
    Institute of Science and Technology Austria

1123. Suzana Stanisavljević, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1124. Jovana Todorić, Istraživač saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1125. Ivana Boljević, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1126. Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1127. Jelena Janković, Istraživač saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

1128. Sanja Živković, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1129. Miša Vreća, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1130. Slobodan Davidović, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1131. Војислав Милошевић, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1132. Nevena Todorović, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1133. Marija Djordjic Crnogorac, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1134. Nena Vasojevic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Rektorat

1135. Slađana Baroš, Istraživač saradnik
    
1136. Aleksandra Tasic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1137. Milos Opacic, Istraživač saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1138. Никола Веселиновић, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1139. Vladimir Nikolic, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1140. Stepan Stepanović, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1141. Marija Smiljkovic, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1142. Mirjana Novkovic, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1143. Jelena Tosic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1144. Anita Skakic, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1145. Ivan Petronijević, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1146. Srđan Nikolovski, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1147. Mladen Lišanin, Istraživač saradnik
    Institut za političke studije, Beograd

1148. Uroš Tatić, Istraživač saradnik
    Istorijski institut Beograd

1149. Marija Lučić Škorić, Istraživač saradnik
    Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu DOO

1150. Sanja Budečević, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1151. Smiljana Jošić, Istraživač saradnik
    Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

1152. Jovana Rajkovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1153. Nađa Nikolić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1154. Una-Jovana Vajic, Istraživač saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1155. Danijela Karanovic, Istraživač saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1156. MIlos Kosanovic, Saradnik u nastavi
    Visoka tehnička škola u Nišu

1157. Милица Маринковић, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

1158. Drago Inđić, Saradnik u nastavi
    London Business School

1159. Branko Stevanovic, Saradnik u nastavi
    
1160. Milica Pešić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1161. Tamara Pekovic, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1162. Katarina Firevski, Saradnik u nastavi
    Fakultet Muzicke Umetnosti

1163. Милан Павловић, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1164. Jelena Joksimović, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1165. Branislav Micić, Saradnik u nastavi
    Akademija umetnosti Novi Sad

1166. Nikola Baković, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Gisenu (Nemačka)

1167. Mirjana D. Mihailović, Saradnik u nastavi
    
1168. Milena Rajić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1169. Tatjana Drobni, Saradnik u nastavi
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakuktet muzičke umetnosti

1170. Jelena Jolovic, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1171. Milunka Lazic, Saradnik u nastavi
    
1172. Bojana Ikodinović, Saradnik u nastavi
    Privatna škola jezika

1173. Danka Ivošević, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

1174. Jelena Kostić, Saradnik u nastavi
    
1175. Svetlana Ilić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1176. Uroš Delić, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beču, Austrija

1177. Ana Mitrašinović, Istraživač pripravnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1178. Djurdja Jovanović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1179. Andjelika Kalezić, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1180. Đorđe Savić, Istraživač pripravnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

1181. Aleksandra Prokić, Istraživač pripravnik
    
1182. Павле Ђорђевић, Istraživač pripravnik
    Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO, Beograd

1183. Marija Sinadinović, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1184. Tamara Blagojević, Istraživač pripravnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

1185. Korana Kocić, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1186. Dragan Pavlović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1187. Ivana Nemeš, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1188. Ljupka Gligorovska, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1189. Светислав Мијатовић, Istraživač pripravnik
    Универзитет у Београду, Физички факултет

1190. Ana Janjušević, Istraživač pripravnik
    
1191. Milan Vukašinović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1192. Milica Živković, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1193. Jovana Rajić, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1194. Ivan Koprivica, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1195. Slobodan Milutinović, Istraživač pripravnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1196. Sunčica Bjelica, Istraživač pripravnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1197. Ivana Aleksić, Istraživač pripravnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1198. Nikola Popović, Istraživač pripravnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1199. Aleksandra Zegarac, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1200. Luka Nenadović, Profesor strukovnih studija
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac

1201. Biljana Grgurović, Profesor strukovnih studija
    Visoka ICT škola, Beograd

1202. Vladimir Nedic, Profesor strukovnih studija
    VTŠ Kragujevac

1203. Mladen Nikolic, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija

1204. Tanjja Nedimović, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" Vršac

1205. Danica Veselinov, Profesor strukovnih studija
    Visoka skola strukovnih studija za vaspitace "Mihailo Palov" Vrsac

1206. Nataša Sturza Milić, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" Vršac

1207. Danijela Mladenović, Profesor strukovnih studija
    
1208. Goran Vilotijević, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija "Mihailo Palov" u Vršcu

1209. Slavica Komatina , Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "MIhailo Palov", Vršac

1210. Branislav Dimitrijević, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola likovne i primenjene umetnosti

1211. Mihajlo Basara, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strzkivnih studija ta bezb. i krim. Niš

1212. Jelena Jankovic, Profesor strukovnih studija
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1213. Igor Petrović, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac

1214. ĐORĐE DIHOVIČNI, Profesor strukovnih studija
    VISOKA TEHNIĆKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

1215. Milica Todorović, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehnicka masinska skola Trstenik

1216. Ljubomir Jacic, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehnicka skola strukovnih studija

1217. Jelena Lazić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1218. Milica Đokić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1219. Tijana Karić, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1220. Debora Santo , Doktorand
    Marche Polytechnic University, Italy

1221. Milan Mišović, Doktorand
    Univerzitetska Klinika Tibingen, Nemačka

1222. Živojin Jevtić, Doktorand
    Institut za molekularnu onkologiju Milano

1223. Stefan Cidilko, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1224. Dusan Vukićević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1225. Jovana Filipovic, Doktorand
    Universite Paris Sud, France

1226. Čarna Jovanović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1227. Vladimir Kaličanin, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1228. Milena Podolšak, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1229. Dusan Saponjski, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1230. Dusan Saponjski, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1231. ​Marjan Biočanin, Doktorand
    Federalni Politehnički Univerzitet u Lozani (EPFL)

1232. Svetlana Jovanić, Doktorand
    Institut za fiziku, Zemun

1233. Milica Lazić, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1234. Tatjana Kovacevic, Doktorand
    
1235. Katarina Hočevar, Doktorand
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1236. Dragan Đorđević , Doktorand
    XIII BEOGRADSKA GIMNAZIJA

1237. Sanja Pajić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1238. Virdžinija Đeković, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1239. Maja Kadijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1240. Matija Krunić, Doktorand
    
1241. Катарина Павловић, Doktorand
    Universidad de Salamanca, España

1242. Brankica Dimitrijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1243. Jelena Mihailovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1244. Vladan Jeremić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1245. Jovana Stašić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1246. Marija Arandjelović, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1247. Tiana Petrovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1248. Tamara Knezevic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1249. Dejan Mijalković, Doktorand
    
1250. Sanja Kovačević Radonić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1251. Vera Gardijan, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1252. Aleksandar Zdravkovic, Doktorand
    Tokyo Institute of Technology

1253. Ana Kostić, Doktorand
    
1254. Nikolina Babić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1255. Nemanja Zarić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1256. Milena Apostolović, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1257. Oliver Dulić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1258. Vesna Simić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1259. Danica Karaičić, Doktorand
    Viktorijanski Koledž Umetnosti, Univerzitet u Melburnu

1260. Marko Baralić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1261. Dragana Prodanović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1262. Elena Kostić, Doktorand
    Aristotelov univerzitet u Solunu

1263. Vojin Vuković, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1264. Neda Nikolić, Doktorand
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1265. Dejan Vukelić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1266. Kararina Zorić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1267. Dragan Dimić, Doktorand
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1268. Stefan Denda, Doktorand
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1269. Marija Manasijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1270. Rastko Rakočević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1271. Iskra Kajevska, Doktorand
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1272. Ivan Kuraj, Doktorand
    MIT

1273. Pavle Ivetić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1274. Nikola Savić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1275. Vladimir Cakić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1276. Danica Kosanović, Doktorand
    Maks Plank Institut za matematiku, Bon (Nemačka)

1277. Jelena Spasić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1278. Sonja Joksimović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1279. Danica Despotović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1280. Jovana Đurović, Doktorand
    Univerzitet u Notingemu

1281. Jovana Kabić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1282. Vedrana Markovic, Doktorand
    Faculty of Science, Charles University in Prague

1283. Milutin Mićić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1284. Dajana Đedović, Doktorand
    Centar za kulturu "Vuk Karadžić" Loznica

1285. Jasmina Trajkovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1286. Ivana Vuleta, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1287. Saša Jorvat, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1288. Uglješa Milić, Doktorand
    Universitat Politecnica de Catalunya

1289. Alena Zdravković, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1290. Branka Pejić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1291. Milos Petrovic, Doktorand
    
1292. Bojana Ilić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1293. Ivan Nikolić, Doktorand
    Fakultet za fizičku hemiju

1294. Ana Rakin, Doktorand
    trenutno sam nezaposlena

1295. Irina Damnjanović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1296. Tijana Maksimovic, Doktorand
    Univerzitet u Arhusu, Danska

1297. Vuk Dautović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1298. Njegos Dragovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet (Bor)

1299. Bojan Ristić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1300. Kasja Pavlović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1301. Lazar Divjak, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

1302. Vojislav Komlenic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1303. Mladen Stojanovic, Doktorand
    Imperial College London

1304. Maja Todorović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1305. Slobodan Milovanović, Doktorand
    Uppsala University

1306. Branka Ognjanović, Doktorand
    Univerzitet u Kragujevcu, Filološki fakultet

1307. Saša Vatić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1308. Jelena Kuzmanović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1309. Marija Đorđević, Doktorand
    
1310. Ivan Stojkovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1311. Ana Cernok, Postdoktorand
    Open University, Milton Keynes, UK

1312. Kosta Simonović, Postdoktorand
    Češki tehnički univerzitet u Pragu, Elektrotehnički fakultet

1313. Višnja Kisić, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1314. Tijana Ilić, Postdoktorand
    Pozarevacka Gimnazija

1315. Aleksandra Petrović, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1316. Nataša Adžić, Postdoktorand
    Fakultet za fiziku, Univerzitet u Beču

1317. Filip Petković, Postdoktorand
    Medicinski fakultet, Linköping, Švedska

1318. Maja Grubišić, Postdoktorand
    Freie Universität Berlin

1319. Jelena Stanisavljević, Postdoktorand
    Institute for research in biomedicine- IRB Barcelona

1320. Nina Božinović, Postdoktorand
    
1321. Vladimir Despic, Postdoktorand
    Weill Cornell Medical College, New York

1322. Dragoslav Budimirović, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1323. Sanja Petkovska, Postdoktorand
    
1324. Nemanja Đorđević
    Opservatorija društvenih inovacija (ODI)

1325. Nenad Božinović
    Berkeley Lights Inc, USA

1326. Borivoje Dakić
    Institut za kvantnu optiku i kvantnu informaciju, Austrijska akademija nauka, Beč, Austrija

1327. Ivan Koralt
    Intel Corporation, USA

1328. Zorica Janković
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1329. Stevan Kopanja
    
1330. Tanja Čizmić
    stomatolog

1331. Gordana Đurić
    
1332. Luka Petrović
    
1333. Aljoša Tanasković
    
1334. Tijana Radenković
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1335. Katarina Anđelković
    
1336. Ivana Krgović
    
1337. Isidora Salim
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1338. Pedja Ivanović
    Visoka skola za vaspitace

1339. Saša Kompar
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1340. Marina Đorđević
    
1341. Zeljko Krgović
    
1342. Katarina Đorđevoć
    
1343. Duško Rakin
    
1344. Nataša Ćirić
    
1345. Branka Mijatović
    
1346. Александар Зеленски
    Скупштина АП Војводине

1347. Stefan Krasić
    Suldal kommune

1348. Milan Isailović
    
1349. Luka Minić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1350. Miloš Paunović
    
1351. Stefan Stanojević
    
1352. Vesna Tripković
    
1353. Todor Zelenović
    
1354. Srđan Verbić
    građanin

1355. Jelena Klašnja
    
1356. Miloš Besarabić
    
1357. Branislav Radaković
    NSZ

1358. Mirko. Ujić
    
1359. Aleksa Pavlović
    
1360. Snezana Bulut
    
1361. Borislav Knežević
    
1362. Vera Kukić
    
1363. Jovana Kukić
    
1364. Jelena Dobričanin
    
1365. Sara Stojković
    
1366. Milan Živojnović
    Beogradska poslovna škola

1367. Goran Đukić
    
1368. Đurđa Plazinić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1369. Nevena Petrović
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1370. Tamara Vujačić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1371. Milica Narančić
    
1372. Dejana Mićić
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1373. Jasna Janda
    
1374. Nada Mihailovic
    
1375. Jovana Bojičić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1376. Milena Vasiljević
    
1377. Ilija Palić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1378. Gordana Savic-Bogosavljevic
    FIS Beograd

1379. Zoran Popovic, građanin
    
1380. Vladimir Gerginić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1381. Aleksandar Vuckovic
    
1382. Jasmina Pejić
    
1383. Amer Alomerović
    
1384. Tomislav Makic
    FIS (softverska kompanija)

1385. Мирјана Подолшак, зубни лекар у пензији
    
1386. Ana Petakov
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1387. Dr Dimitrije Mitov
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1388. Ivana Jovanovic
    
1389. Vesna Kokovic
    
1390. Gordana Jovanović
    
1391. Draško Radosavljević
    
1392. Ivana Grizelj
    
1393. Zorica Čordašić
    
1394. Stevan Majstorović
    
1395. Nada Raskovic
    Misleca, savesna gradjanka

1396. Marin Gilezan
    
1397. Alen Piljak
    
1398. Ivana Elakovic
    
1399. Natasa Djacic
    Gimnazija J. Jovanović Zmaj

1400. Marko Dimić
    
1401. Marija Majkić
    
1402. Sanja Dosković Colić
    Stomatoloska ordinacija "Lady dent"Beograd

1403. Mirjana Lukić
    
1404. Стевица П. Матко
    Архиепископија београдско-карловачка

1405. Mirjana Bošković
    
1406. Vesna Đukić
    
1407. Danica A Ivanic
    
1408. Marija Stamenkovic
    
1409. Danijela Popovic
    
1410. Ranko Španjević
    
1411. Andrej Milosavljević
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1412. Nemanja Stevanović
    
1413. Mirko Mitrovic
    
1414. Kosta Dimitrijevic
    
1415. Darinka Radovanovic
    
1416. Milos Mutavdzic
    
1417. Сања Станковић
    
1418. Ivana Poluga
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1419. Jelena Štetić
    
1420. Goran Stanić
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1421. Dušan Čolovejić
    
1422. Dubravka Smiljanic
    penzioner - Filoloski fakultet u Beogradu

1423. Ljubica Čučulanović
    penzioner

1424. Tihomir Jevtić
    Master student fakulteta za fizičku hemiju

1425. Ivan Cvejić
    
1426. Ivan Dulić
    NTC, NIS Naftagas d.o.o.

1427. jelena petrovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1428. sena todorovic
    
1429. Radonja Vucic
    
1430. Ana Jovanovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1431. Tamara Milovanovic
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1432. Милорад Миливојша
    Инфо мисија, агенција

1433. Tomislav Dacković
    
1434. Darija Stefanovic
    
1435. Tatjana Kosanović
    
1436. Dunja Krstić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1437. Milan Vlajčić
    
1438. Ivana Šaeac
    Insritut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

1439. Milica Stojiljković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1440. Георгина Ђукић
    
1441. Pantovic Jelena
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1442. Dajana Lupulović
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1443. Nada Margeta
    
1444. Goran Roganović
    
1445. Saša Radulović
    Dosta je bilo

1446. Vuk Pavlović
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1447. Ružica Uzurović
    
1448. Marija Jovičić
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1449. Darko Vučić
    
1450. Irena Jandrić
    
1451. Nesha
    nezaposlen

1452. Snežana Spasenović
    
1453. Jelena Slavković
    
1454. Branko Marković
    
1455. Miloš Veljković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1456. Srđa Radivojević
    
1457. Angelina Vukovic
    
1458. Jelena Brankov
    
1459. Bojana Gojšina
    
1460. Ljiljana Stijović
    
1461. Dragana Gojšina
    
1462. Vesna Mijatović
    
1463. Tamara Grdanović
    
1464. Miljković Ivan
    
1465. Jelisaveta Ljubicic
    Urban Food

1466. Dragica Vuković
    
1467. Miodrag Vuković
    
1468. Milan Djokic
    
1469. Nemanja Joksimovic
    
1470. Jovica Stanković
    
1471. Branislav Mihaljev
    
1472. Živojin Ristin
    
1473. Nikola Perovic
    Nezaposleno lice

1474. Vesna Petkovic
    
1475. Djurdjica Vukic
    
1476. Zoran Hudak
    
1477. Milan Stojković
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1478. Milan Jurišić
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1479. Biljana Popović
    
1480. Đorđe Lukić
    
1481. Vladislav Marić
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1482. Katica Bengin
    Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

1483. Aleksandar Jovanović
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1484. Marko Mićović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1485. Sanela Numanović
    
1486. Tanja Asanovic
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1487. Владимир Ђорђевић
    
1488. Nenad Rogić
    
1489. Dobrila Bajić
    
1490. Emilija Spasić
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1491. Dunja Spasić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1492. Синиша Вукотић
    
1493. Milena Ivanković
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

1494. Велинка Станковић
    
1495. Olivera Stosic Rakic
    Kulturni Centar Beograda

1496. Petar Matović
    
1497. Jovan Jović
    
1498. Jelena Stojanović
    
1499. Nikola Polić
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1500. Petar Tomić
    
1501. Tašana Petrović
    DZ Zrenjanin

1502. Stanisa Jošić
    
1503. Bogdan Turčinović
    
1504. Ana Bozić
    stomatolog

1505. Zoran Popović
    
1506. Marija Nešković
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1507. Biserka Radivojević
    
1508. Kristina Stanković
    
1509. Marko Gajić
    
1510. Dragana Gabrijel
    bivši Institut "Kirilo Savić"

1511. Zvonimir Jović
    
1512. Andrej Križan
    Univerzitet Union

1513. Ljubica Stojanović
    
1514. Jovana Đurić
    
1515. Nenad Petrović
    
1516. Jovana Jelić
    
1517. Ana-Marija Štulić
    
1518. Dragan Mitić
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1519. Zoran Stefanovic
    
1520. Goran Knežević
    
1521. Srđan Njegruc
    
1522. Aleksa Zdravković
    
1523. Marija Miletić
    advokat

1524. Sonja Dedakin
    Građanske inicijative

1525. Niko Janković
    
1526. Tamara Mitrovic
    Dom kulture Studentski grad

1527. Oliver Krstić
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1528. Никола Ђорђевић
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

1529. Jovana Vukosavljević
    
1530. Marko KANTAR
    
1531. Draško Trivković
    
1532. Tanja Brkljač
    Visoka škola strukovnh studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

1533. Stefan Tomić
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1534. Sonja Pavlović
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

1535. Slavica Pušica
    
1536. Jovan Jovanović
    UG "Građanska platforma"

1537. Ivan Sijak
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1538. Vinka Kovačević
    
1539. Aleksandra Jović
    
1540. Đorđe Petrović
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1541. Jana Miletić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1542. Stefan Stojanović
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1543. Luka Dragojlović
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1544. Kornelija Bukac, dipl. ek.
    
1545. Adrijana Simic, student
    
1546. Саша Милојевић
    
1547. Miodrag Rackov
    
1548. Jovan Nikolić
    
1549. Marina Skrinjik Ćorić
    
1550. Jovan Janković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1551. Ivana Volić
    
1552. Jelena Petrović
    Karlovačka gimnazija

1553. Vuk Backović
    
1554. Vesna Jović
    
1555. Igor Gajić
    
1556. Igor Cvijanovuc
    
1557. Maja Jovičić Milentijević
    
1558. Natasa Gavric Zekanovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1559. Branko Jireček
    Republički zavod za statistiku

1560. Kristina Radenovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1561. Tanja Dinić
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

1562. Violeta Dolovac
    
1563. Dragana Antic
    
1564. Pavle Pešić
    
1565. Goran Drobac
    
1566. Miloš Miljković
    National Cancer Institute, National Institutes of Health

1567. Jovana Čolić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1568. Ana Nikolić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1569. Ratomir Veselinović
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

1570. Tijana Marković
    
1571. Tanja Nikolić
    Osnovna škola

1572. Dejan Kanazir
    
1573. dr Milica Kočović
    
1574. Dragan Popović
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1575. Milan Janković
    
1576. Tamara Mitrović
    
1577. Ivan Živkov
    sociolog

1578. Lara Popović
    
1579. Nikola Dolovac
    Opšta bolnica Vršac; hirurg onkolog

1580. Marko Kužnik
    
1581. ilija Arsenijević
    
1582. Aleksandar Matić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1583. Вукашин Вуказић
    
1584. Predrag Simonović
    
1585. Milica Bilanović
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1586. Nataša Popović
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1587. Milica Đorić
    
1588. Jovana Milić
    
1589. Gorana Aća
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1590. Ljubiša Spasić
    Građanin, dipl. matematičar

1591. Srdjan Markovic
    
1592. Marina Bačević
    
1593. Željko Mićić
    
1594. Marija Cvetinović
    Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

1595. Lidija Marinkov Pavlović
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

1596. Marija Besedeš
    
1597. Danica Porobić
    
1598. Maja Divac
    
1599. Marija Urošević
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1600. Sonja Radović Marić
    
1601. Nemanja Čukarić
    
1602. Mirko Grujičić
    
1603. Anđelka Brković
    Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

1604. Marko Džambić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1605. Aleksandra Ravas
    
1606. Violeta Sremčević
    
1607. Sladjana Vukobratović
    
1608. Zorana Obradović
    
1609. Nela Spasojević
    Tehnička škola Trstenik

1610. Marina Bogojević
    
1611. Biljana Jakovljević
    
1612. Stojan Veljković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1613. Tatjana Miljković
    Univerzitet Singidunum

1614. Jelena Manojlović
    Zemunska gimnazija

1615. Tamara Tanić
    
1616. Emilija Vasić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

1617. Miljana Mitrović
    Univerzitet umetbosti u Beogradu, fakultet likovnih umetnosti

1618. Ivica Koren
    
1619. Љиљана Раковић
    
1620. Stanko Gagrčin
    
1621. Stefan Karanović
    Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

1622. Milica Ječmenica Lukić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1623. Jugoslava Lulić
    
1624. Nataša Stojiljković
    
1625. Aleksandar Simeon
    
1626. Marko Sibinović
    
1627. Marija Jovicic
    
1628. Tatjana Cvrković
    
1629. Marijana Martinović
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

1630. Jovan Knežević
    Šesta beogradska gimnazija

1631. Andrej Milošević
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1632. Dr Danijel Raspopović
    Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

1633. Marija Colić
    
1634. Dušan Ristić
    
1635. Vojislav Matić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1636. Milena Stojanović
    
1637. Vladislav Marić
    
1638. Luka Petrović
    Rutgers New Jersey Medical School

1639. Milica Jocić
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1640. Tanja Petrović Đorgovska
    
1641. Vidosava Rudić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1642. Ivana Pavlović
    advokatska kancelarija

1643. Ivana Milojević
    George Washington University

1644. Tijana Radovanović
    
1645. Boris Loman
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1646. Mirjana Živić Knežević
    
1647. Predrag Đorđević
    
1648. Miroslava Stevanović
    
1649. Стефан Радуновић
    
1650. Aleksandar Grujesku
    
1651. Katarina Djekić
    
1652. Душан Р. Милутиновић
    Грађанин

1653. Aleksandra Stankov-Mijatović
    
1654. Mirjana Jokanović
    
1655. Tanja Zlatković
    
1656. Zoran Jovanović
    
1657. Tatjana Varljen
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1658. Mirjana Miletić
    
1659. Милош Крстић
    
1660. Danijela Ranković
    
1661. Miloš Milovanović
    
1662. Miloš Janković
    
1663. Tatjana Radišić
    
1664. Vera Jocković
    profesor ( srednje škole) u penziji

1665. Nikola Marković
    
1666. Zoran Vukojičić
    
1667. Milana Grab
    
1668. Dragan Marković
    
1669. Milica Marinovic
    
1670. Slobodan Zlokolica
    Narodna biblioteka Srbije

1671. Ksenija Nadlacki
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1672. Miroljub Đergović
    
1673. Dimitrije Mavrodi
    
1674. Milka Simić
    Centar za socijalni rad

1675. Maja Polovina
    
1676. Aleksandar Brisevac
    Fakultet za Kulturu i Medije, Megatrend Univerzitet

1677. Branimir Jovanovic
    
1678. Nataša Tošić
    
1679. Jovan Stoiljković
    Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu,Beograd

1680. Nenad Cenić
    
1681. Tijana Spasić
    
1682. Đorđe Lukić
    
1683. Marijana Mandić
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1684. Saša Ilić
    Beograd

1685. Bojan Gnjatović
    
1686. Jozefina Grubišić
    
1687. Ilja Aradski
    Gradska Biblioteka u Novom Sadu

1688. Isidora Matković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1689. Vladimir Milojković
    
1690. Miroslav Todorović
    ETŠ 'Paja Marganović'

1691. Jovana Sušić
    
1692. Vladan Komadina
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1693. Ana Marković
    
1694. Dragana Lacmanović
    
1695. Zorica Sofilj
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1696. Rodoljub Todorović
    
1697. Vladimir Stamenović
    
1698. Mihajlo Srećković
    
1699. Goran Ostojic
    
1700. Predrag Čeperković
    
1701. Aleksandar Saša Malbaša
    
1702. Peter Červenak
    DZ "Dr Janoš Hadži" B.Topola

1703. Branko Vlajnić
    
1704. Vladimir Gajinov
    
1705. Natalija Vujicic
    
1706. Danijela Gligoric
    
1707. Danica Milovanovic
    
1708. Aleksandar Radovanović
    
1709. Aleksandra Lisanin
    Medica nucleare

1710. Nadja Geler
    
1711. Milinko Nenadić
    SMART-SISTEM ROJEKT

1712. RADIVOJE STOJANOVIC
    PENZIONISAN ING.GEOFIZIKE U "GEOINSTITUT"u,BEOGRAD

1713. Slađana Đorđević
    "Dualna" srednja škola

1714. Milena Vesic
    
1715. Aleksandar D. Nikolić
    
1716. Katarina Hadži-Antić Tatić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1717. Dejan Nikolić
    
1718. Branislav Ćirić
    
1719. Vesna Tomic
    
1720. Milan Igrutinović
    Institut za evropske studije, Beograd

1721. Zora Devetak
    
1722. Ljubisa Punosevac
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

1723. Goran Stamenković
    Vojska Srbije

1724. Gordana Gromović
    
1725. Negoslav Jovančević
    Bogoslovija Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu

1726. Ivan Čolić
    
1727. Gordana Stefanovic
    
1728. Gvozden Marinkovic
    
1729. Horvat Nandor
    
1730. Anđelka Knežević
    
1731. Petar Maricic
    Opsta bolnica Sabac

1732. Bojana Petrovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1733. Milena Markovic
    
1734. Дејан Ђокић
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1735. Stevan Mezei
    
1736. Zeljko Stankovic
    
1737. Nenad Batocanin
    Wings Software

1738. Vanda Ignjacevic
    
1739. Marko Milenkovic
    
1740. Ivana Ramadanovic Vainomaa
    
1741. Vojislav Mokrić
    
1742. Dragan Antić
    
1743. dusanka djokovic
    
1744. Nadežda Nedić
    
1745. Aleksandar Dzamic
    
1746. Martin Djinja
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1747. Slavica Filipovic
    
1748. Marija Miloradov
    advokat

1749. Vladimir Ilić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1750. Vesna Gerov
    
1751. Gordana Filipović
    Opšta bolnica Šabac

1752. Ivana Veselinović
    
1753. Nevena Cvetković
    
1754. Olivera Novković
    Škola "Veljko Ramadanović", Zemun

1755. Luka Rubinjoni
    
1756. Aleksandra Živković
    IKVB Dedinje

1757. Zoran Kojić
    
1758. Nela Kapelan
    University of Exeter

1759. Jasmina Šironja
    
1760. Miloš Mitrović
    
1761. Радомир Јаковљевић
    
1762. Aleksandra Ivanović
    
1763. Tanja Talia
    
1764. Saša Paunović
    
1765. Vladimir Milisavljević
    
1766. Aleksandar Šmit
    
1767. Dusan Milak
    
1768. Goran Jelic
    
1769. Boško Mihić
    
1770. Kristina Ristić
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1771. Mirjana Draskovic Ivica
    Opsta bolnica Pancevo

1772. Natasa Zorica Zivkovic
    
1773. igor vasic
    
1774. Tatjana Kuburović
    
1775. Nenad Dropulić
    
1776. Stevan Nikolic
    
1777. Katarina Dragićević
    
1778. Branko Bešlin
    
1779. Dragan Bogdanovic
    
1780. Masa Predojevic
    
1781. Bosiljka Živković
    
1782. nenad nikolc
    
1783. vesna nikolic
    
1784. Александра Рајковић
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1785. dr Dubravka Bajkin
    
1786. Zorica Smiljanic
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1787. Aleksandar Majdak
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1788. Srđan Luković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1789. Josip Petrovic
    
1790. Aleksandra Golubovic
    Univerzitet u Nisu

1791. Jelena Katic
    
1792. Dragana Mitic Potkrajac
    
1793. Aleksandar Bogićević
    
1794. Aleksandra Aleksic
    
1795. Tatjana Ilic
    
1796. Žako Pavlović
    
1797. Isidora Usendic
    
1798. Zoran L
    
1799. M. Petrovic
    
1800. Biljana Bosanac
    inženjer prehrambene tehnologije

1801. Ksenija Koljenšić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1802. Živadin Urošević
    
1803. jasmina kolevska
    
1804. Roksanda Aleksić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1805. Luka Delić
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1806. Sladjana Jevremovic
    
1807. Vuk Pantelić
    
1808. Mirna Stevanović
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1809. Aleksandar Radulovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1810. Vesna Srdanovic
    
1811. Božidar Obradović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1812. Nataša Vignjević
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1813. Emilija Nikolić
    Medicinska skola "Dr Aleksa Savic", Prokuplje

1814. Vasko Kelić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1815. Iva Konc
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1816. Predrag Živković
    Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak

1817. Stasa Zajovic
    NVO Zene u crnom

1818. Ljiljana Radovanovic
    
1819. Edvin Kanka Ćudić
    NVO UDIK

1820. Vanja Tripić
    NVO UDIK

1821. Tamara Spaić
    Agencija Kovačić&Spaić

1822. Slobodanka Macanović
    Autonomni ženski centar

1823. Milan D. Nešić, dipl. ing. i književnik
    
1824. Olgica Milojević
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1825. Marijana Radulovic
    
1826. Dragana Obrenić
    
1827. Dušan Đoković, PhD
    Akademija umetnosti u Beogradu

1828. Ljiljana Kovačić
    Akademija umetnosti u Beogradu

1829. Lepa Mladjenovic
    
1830. dipl ing, Zoran krupez
    NGO- UDRUZENJE NEZAPOSLENIH GRADJANA ,predsednik,FONDACIJA KRALFEVIC MARKOupravitelj

1831. olivera brdaric
    pokrajinski zavod za zastitu spomenika kulture

1832. Petar Grujic
    
1833. Vesna Janošević
    
1834. Dragan Milošević
    
1835. Saša Paunović
    
1836. Jelena Jeremić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1837. Vukan Simonović
    
1838. Tijana Bogdanovic
    
1839. Marija Lučić
    
1840. Lidija Kiš Forgo
    Radim privatno

1841. Jana Babic
    
1842. Milica Babić
    
1843. Nenad Miletic
    
1844. Ksenija Sulejmanovic
    
1845. Vladimir Ivanović
    
1846. jelena crnokrak
    
1847. Ivan Anđelić
    Dom zdravlja Rekovac

1848. др Драган Благојевић
    
1849. Snezana Kamenkovic
    
1850. Mia Dedic
    
1851. Alina Gadomski Torodovic
    
1852. Nikola Gažo
    
1853. Gordan Jovanović
    
1854. Nemanja Petrovic
    
1855. Jelena Mijailovic
    
1856. Nebojša Stričević
    
1857. Robert Molnar
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1858. Danka Sekulović
    
1859. Stefan Mirkovic
    
1860. Dragica Vujadinovic
    
1861. Marko Dinjaški
    
1862. Ana Vrbaški
    
1863. Ana Cernok
    Open University

1864. Strahinja Aćimović
    
1865. Ana Mirosavljevic
    
1866. Giuseppe Bellavia
    
1867. Dragana Milunović
    
1868. Milena Mitrović
    
1869. Marija Popovic
    
1870. Ljubica Minic
    
1871. Rade Ležaič
    
1872. Dijana Bošković
    
1873. Tamara Todorovic
    
1874. Jasmina Radovanović
    
1875. ljiljana bogavac
    incest trauma centar - beograd

1876. Мирослав Захарић
    
1877. Dunja Nesovic
    
1878. Stanislav Milošević
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1879. Dušan Šubić
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1880. Nenad Radulović
    
1881. Branislav Mihaljev
    
1882. Katarina Panic
    
1883. Dragana Ivanovic
    
1884. Katarina Radovanovic
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1885. Saša Ljubičić
    Univerzitet Privredna akademija

1886. Snežana Bogdanović
    PU "Radosno detinjstvo"

1887. Smilja Jugović
    
1888. Igor Novaković
    
1889. Slavko Pavlović
    
1890. Miodrag Zatezalo
    
1891. Aleksandra Simić
    
1892. Vanja Blažin
    Biblioteka Matice srpske

1893. Ksenija Žunić
    RT-RK Institute for Computer Based Systems

1894. Milica Bolorin
    
1895. Ilijana Obrić
    
1896. Vladimir Budinčević
    
1897. Vladimir Okosanovic
    Predskolska ustanova "Radosno detinjstvo" Novi Sad

1898. Dragana Marić
    
1899. Marina Cetkovic
    
1900. Zorica Dragivic
    
1901. Teuta Ercegović
    Penzioner

1902. Boris Marković
    
1903. Malena Selić
    
1904. Nina Ogrizović
    
1905. Vesna Paunovic
    
1906. Anja Vasovic
    
1907. Vladica Jovanovic
    Propulsion Fond

1908. Nebojša Stevanović
    Osnovna škola "Sveti Sava" Aranđelovac

1909. Aleksandar Ružić
    
1910. Aleksandra Popov - profesor fizičkog vaspitanja, mr.sc.
    Osnovna i srednja škola "9.maj" Zrenjanin

1911. Igor Gardinovački
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1912. Ivana Radovic
    
1913. Verka Lalic
    
1914. Aca Stefanovic
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1915. Petar Stojanović
    Opštinska uprava opštine Aleksinac

1916. Marija Fuštar
    
1917. Ana Naumović
    
1918. Svetlana Marojevic
    
1919. Dr Ivan Tašić
    
1920. Teodora Nikolić
    
1921. Bojana Jovanovic
    
1922. Љиљана С. Јовановић
    
1923. Goran Milenković
    Narodna biblioteka Bor

1924. Nenad Vitorović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1925. Зоран Јовановић
    
1926. Mile Janković
    
1927. Jasna Trifunovic
    
1928. Stefan Petrović
    
1929. Zorica Mandaric
    Ritel d.o.o.

1930. Ivan Ognjanović, Mast. inž. elektr. i računar.
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

1931. Marija Dakić
    
1932. Ljiljana Vasić
    Pomoć deci

1933. Mladen Tatarević
    Građanin

1934. Страхиња Ђурић
    
1935. Tamara Popov
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1936. Ivana Đurišić
    Narodna skupština Republike Srbije

1937. Nemanja Vasović
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet