Peticija Potpiši peticiju Potpisnici (1937) Saopštenja Česta pitanja Kontakt O peticiji
SORTIRANO PO: ZVANJU USTANOVI HRONOLOŠKI

Potpisnici peticije (statistika)

1. Biljana Stojković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

2. Vesna Miletić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

3. Milovan Šuvakov, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

4. Aleksandar Baucal, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

5. Dragana Vuković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

6. Staša Babić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

7. Gordana Matić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

8. Jasna Vuković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

9. Živan Lazović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

10. Oliver Stojković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

11. Sonja Šuvakov, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

12. Vera Vasiljević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

13. Nemanja Đorđević
    Opservatorija društvenih inovacija (ODI)

14. Raša Karapandža, Redovni profesor
     EBS Universität für Wirtschaft und RechT

15. Monika Milosavljević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

16. Ana Batas, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

17. Vesna Dimitrijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

18. Luka Nenadović, Profesor strukovnih studija
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac

19. Božidar Nikolić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

20. Duško Latas, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

21. Ana Ivanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

22. Miroslav Živić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

23. Edib Dobardžić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

24. Lara Lebedinski, Naučni saradnik
    Institut ekonomskih nauka, Beograd

25. Војин Недељковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

26. Časlav Brukner, Redovni profesor
    Univerzitet u Beču, Austrija

27. Goran Brajušković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

28. Milena Gošić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

29. Uroš Delić, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beču, Austrija

30. Bojan Spaić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

31. Iva Milinkovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

32. Oliver Tošković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

33. Nenad Božinović
    Berkeley Lights Inc, USA

34. Borivoje Dakić
    Institut za kvantnu optiku i kvantnu informaciju, Austrijska akademija nauka, Beč, Austrija

35. Petar Milin, Vanredni profesor
    The University of Sheffield, UK

36. Miroslav Vukelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

37. Ivan Koralt
    Intel Corporation, USA

38. Vladimir Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

39. Nemanja Martinović, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

40. Ivan Milić, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

41. Dušanka Savić-Pavićević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

42. Tanja Petrović, Redovni profesor
    ZRC SAZU Ljubljjana, Slovenia

43. Nikola Škoro, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

44. Goran Knežević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

45. Igor Stanković, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

46. Nevena Puač, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

47. Maja Savić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

48. Tatjana Verbić , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

49. Miljenko Perić, Profesor emeritus, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

50. Jelena Jović, Viši naučni saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

51. Uroš Savković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

52. Mirko Đorđević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

53. Ivo Toševski, Naučni savetnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

54. Dragana Bojović, Naučni saradnik
    Barcelona Supercomputing Center

55. Zorana Kurbalija Novicic, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

56. Ljiljana Kostic Kravljanac, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

57. Vladica Cvetković, Redovni profesor, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

58. Ratko M. Jankov, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

59. Jelena Đorđević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

60. Nikolina Vlatković, Vanredni profesor
    University of Liverpool

61. Slobodan Marković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

62. Boris Pendelj, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

63. Ljiljana Lazarević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

64. Dušanka Lazarević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

65. Slavica Ražić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

66. Vladimir Dimitrijević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

67. Snježana Milivojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

68. Dejan Todorović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

69. Daša Duhaček, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

70. Djurica Grga, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

71. Darko Donevski, Istraživač saradnik
    CNRS, Aix-Marseille Universite , France

72. Ljubinka Trgovčević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

73. Leposava Pavun, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

74. Душан Павловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

75. Danijela Vojnović Milutinović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

76. Ana Đorđević, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

77. Predrag Kolarž, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

78. Slobodan Perović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

79. Miloš Nikolić, Docent
    University of Oxford

80. Ana Cernok, Postdoktorand
    Open University, Milton Keynes, UK

81. Saša Brajović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

82. Zorica Janković
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

83. Aleksandra Zorić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

84. Aleksandar Urošević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

85. Stevan Kopanja
    
86. Marko Stamenić, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

87. Anđelka Isaković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

88. Tanja Čizmić
    stomatolog

89. Miloš Vuletić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

90. Milena Cvijanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

91. Miljana Milojević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

92. Marina Nikolić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

93. Kosta Simonović, Postdoktorand
    Češki tehnički univerzitet u Pragu, Elektrotehnički fakultet

94. Tijana Prodanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

95. Jelena Lazić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

96. Gordana Đurić
    
97. Majda Smole, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

98. Marija Tanasković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

99. Ana Mitrašinović, Istraživač pripravnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

100. Kaja M Damnjanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

101. Nikola Milentijević, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica

102. Jelena Aleksić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

103. Marija Perović, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

104. Angelina Subotić, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

105. Luka Petrović
    
106. Dragana Dimitrijević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

107. Aljoša Tanasković
    
108. Dušan Teodorović, Redovni profesor, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

109. Eva Kamerer, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

110. Jelena Milasin, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

111. Tijana Radenković
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

112. Milica Đokić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

113. Tamara Saksida, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

114. Bojan Marinković, Naučni saradnik
    Matematički institut SANU, Beograd

115. Tijana Karić, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

116. Katarina Anđelković
    
117. Milos Arsenijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

118. Djurdja Jovanović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

119. Ivana Krgović
    
120. Rozalija Madaras, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

121. Isidora Salim
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

122. Стеван Гостојић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

123. Danica Pajović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

124. Ljiljana Mijatović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

125. Pedja Ivanović
    Visoka skola za vaspitace

126. Saša Kompar
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

127. Debora Santo , Doktorand
    Marche Polytechnic University, Italy

128. Marina Đorđević
    
129. Slobodan Cvejić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

130. Boris Stojić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

131. Maša Lakićević, Istraživač saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

132. Milan Mišović, Doktorand
    Univerzitetska Klinika Tibingen, Nemačka

133. Zeljko Krgović
    
134. Dragica Pavlović Babić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

135. Drago Đurić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

136. Katarina Đorđevoć
    
137. Duško Rakin
    
138. Srđan Keča, Docent
    Stanford University

139. Ksenija Krstić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

140. Nataša Ćirić
    
141. Branka Mijatović
    
142. Александар Зеленски
    Скупштина АП Војводине

143. Stefan Krasić
    Suldal kommune

144. Andjelika Kalezić, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

145. Gordana Gajić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

146. Milan Isailović
    
147. Aleksandra Mančić, Viši naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

148. Luka Minić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

149. Miloš Paunović
    
150. Stefan Stanojević
    
151. Vesna Tripković
    
152. Todor Zelenović
    
153. Aleksandra Alorić, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

154. Milena Dragićević Šešić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

155. Srđan Verbić
    građanin

156. Milica Pešić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

157. Jelena Klašnja
    
158. Miloš Besarabić
    
159. Goran Poznanović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

160. Aleksej Tarasjev, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

161. Branislav Radaković
    NSZ

162. Mirko. Ujić
    
163. Aleksa Pavlović
    
164. Mirjana Tasic, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

165. Snezana Bulut
    
166. Borislav Knežević
    
167. Milos Stanković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

168. Aleksandar Dimitrijević, Vanredni profesor
    International Psychoanalytic University, Berlin

169. Vesna Kukić, Profesor u penziji
    
170. Jelena Ćirić, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

171. Miodrag Popović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

172. Vera Kukić
    
173. Jovana Kukić
    
174. Jelena Dobričanin
    
175. Sara Stojković
    
176. Luka Mijatović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

177. Milan Živojnović
    Beogradska poslovna škola

178. Marija Sajić, Viši naučni saradnik
    University College London

179. Петар Ристановић, Istraživač saradnik
    Институт за српску културу Приштина/Лепосавић

180. Vida Jojić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

181. Sanja Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

182. Smiljka Tomanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

183. Goran Đukić
    
184. Đorđe Savić, Istraživač pripravnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

185. Jelena Pajović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

186. Đurđa Plazinić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

187. Dejan Popović, Profesor emeritus, Redovni član SANU
    Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

188. Živojin Jevtić, Doktorand
    Institut za molekularnu onkologiju Milano

189. Aleksandra Prokić, Istraživač pripravnik
    
190. Nevena Petrović
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

191. Tanja Rakić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

192. Tamara Vujačić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

193. Stefan Cidilko, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

194. Dusan Vukićević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

195. Vesna Maksimović, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

196. Milica Narančić
    
197. Gordana Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

198. Марко Аврамовић, Istraživač saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

199. Dejana Mićić
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

200. Danijela Miljković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

201. Jasna Janda
    
202. Jovana Filipovic, Doktorand
    Universite Paris Sud, France

203. Ana Pešikan, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

204. Милош Ђуран, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    
205. Nada Mihailovic
    
206. Jovana Bojičić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

207. Milena Vasiljević
    
208. Ilija Palić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

209. Ivana Stojanović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

210. Čarna Jovanović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

211. Radmila Balaban, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

212. Gordana Savic-Bogosavljevic
    FIS Beograd

213. Vladimir Kaličanin, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

214. Zoran Popovic, građanin
    
215. Jelena Ginić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

216. Vladimir Gerginić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

217. Aleksandar Vuckovic
    
218. Jasmina Pejić
    
219. Amer Alomerović
    
220. Vladimir Momčilović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

221. Tomislav Makic
    FIS (softverska kompanija)

222. Мирјана Подолшак, зубни лекар у пензији
    
223. Milena Podolšak, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

224. Ana Petakov
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

225. Dr Dimitrije Mitov
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

226. Ivana Jovanovic
    
227. Miloš Nikolić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

228. Vesna Kokovic
    
229. Nenad M. Kostić, Inostrani član SANU
    penzionisani redovni profesor univerziteta u SAD

230. Dragan Janković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

231. Gordana Jovanović
    
232. Branka Sosic-Jurjevic, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

233. Draško Radosavljević
    
234. Smilja Teodorovic, Vanredni profesor
    
235. Ivana Grizelj
    
236. Violeta Besirevic , Redovni profesor
    Univerzitet Union

237. Zorica Čordašić
    
238. Ivan Obradović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

239. Tinde Cerovic Kovac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

240. Vesna Poleksić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

241. Stevan Majstorović
    
242. Nada Raskovic
    Misleca, savesna gradjanka

243. Biljana Bursac, Naučni saradnik
    IBISS

244. Marin Gilezan
    
245. Sanja Manitašević Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

246. Marijana Skorić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

247. Branislav Šiler, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

248. Alen Piljak
    
249. Miloš Nikolić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

250. Nevena Grdovic, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

251. Ana Teofilović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

252. Ivana Elakovic
    
253. Tasko Grozdanov, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

254. Natasa Djacic
    Gimnazija J. Jovanović Zmaj

255. Marko Dimić
    
256. Marija Majkić
    
257. Vanja Bugarski-Stanojević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

258. Nataša Veličković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

259. Sanja Dosković Colić
    Stomatoloska ordinacija "Lady dent"Beograd

260. Ana Popović Bijelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

261. Jelena Vranković, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

262. Aleksandar Ostojić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

263. Vera Vujčić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

264. Mirjana Lukić
    
265. Жарко Требјешанин, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

266. Стевица П. Матко
    Архиепископија београдско-карловачка

267. Nikola Nikačević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

268. Aleksandar Cingel, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

269. Gorčin Cvijanović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

270. Slobodan Vrhovac, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

271. Mirjana Bošković
    
272. Vesna Đukić
    
273. Darka Šešlija Jovanović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

274. Nada Ćosić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

275. Marko Spasenović, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

276. Branko Filipović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

277. Gordana Tomović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

278. Katarina Vukadinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

279. Danica A Ivanic
    
280. Branka Tucic, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

281. Jasmina Krpo-Ćetković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

282. Slaviša Stamenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

283. Živko Jovanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

284. Mihailo Savic, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

285. Marija Stamenkovic
    
286. Marija Savić Veselinović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

287. Jelena Trajković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

288. Ana Orlic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

289. Danijela Popovic
    
290. Ranko Španjević
    
291. Snežana Jarić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

292. Ivana Živić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

293. Katarina Zeljic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

294. Mladen Vujošević, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

295. Ljiljana Tomović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

296. Andrej Milosavljević
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

297. Milica Keckarevic Markovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

298. Jelena Karanovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

299. Predrag Simonović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

300. Nemanja Stevanović
    
301. Jelena Djordjevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

302. Mirko Mitrovic
    
303. Tijana Cvetić Antić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

304. Imre Krizmanić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

305. Kosta Dimitrijevic
    
306. Slobodan Vukovic, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

307. Anđeljko Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

308. MIlos Kosanovic, Saradnik u nastavi
    Visoka tehnička škola u Nišu

309. Bojana Blagojevic, Istraživač saradnik
    
310. Jelisaveta Čkrkić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

311. Darinka Radovanovic
    
312. Milos Mutavdzic
    
313. Ivana Radojević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

314. Milorad Vujicic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

315. Aleksandar Tomović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

316. Сања Станковић
    
317. Marko Cvejic, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

318. Ivana Poluga
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

319. Jelena Štetić
    
320. Atila Čeki, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

321. Mirjana Perisic, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

322. Goran Stanić
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

323. Dušan Čolovejić
    
324. Dubravka Smiljanic
    penzioner - Filoloski fakultet u Beogradu

325. Vesna Martinović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

326. Marina Videnović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

327. Jasmina Šinžar-Sekulić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

328. Miljana Momčilović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

329. Dragana Čolić Biljanovski, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

330. Velimir R. Radmilović, Naučni savetnik, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

331. Zorana Lužanin, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

332. Branka Dimitrijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

333. Ljubica Čučulanović
    penzioner

334. Irina Subotić, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

335. Nemanja Rajcevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

336. Никола Николић, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

337. Mirosava Đurišić-Bojanović , Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

338. Višnja Kisić, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

339. Milica Šelmić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

340. Kristina Šarić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

341. Aleksandar Palavestra, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

342. Tihomir Jevtić
    Master student fakulteta za fizičku hemiju

343. Sofija Jovanovic Stojanov, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

344. Мирко Јовановић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

345. Павле Ђорђевић, Istraživač pripravnik
    Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO, Beograd

346. Dragana Bjekić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

347. Ivan Cvejić
    
348. Zoran Radovanovic, Redovni profesor
    Akademija medicinskih nauka, Srpsko lekarsko društvo

349. Jasmina Nikolić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

350. Ivan Dulić
    NTC, NIS Naftagas d.o.o.

351. Jelena Nestorov, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

352. Slavko Mojsilović, Naučni saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

353. Vladan Čelebonović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

354. jelena petrovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

355. Tijana Ilić, Postdoktorand
    Pozarevacka Gimnazija

356. Aleksandra Petrović, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

357. Mirko Savić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

358. Marija Sinadinović, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

359. Tamara Blagojević, Istraživač pripravnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

360. Ksenija Jakovljević, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

361. Jelena Radic-Peric, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

362. Наташа Вујисић Живковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

363. Ruzica Rosandic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Uciteljski fakultet

364. sena todorovic
    
365. Radonja Vucic
    
366. Milorad Petrovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

367. Aleksandar Pačevski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

368. Ana Jovanovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

369. Dusan Saponjski, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

370. Dusan Saponjski, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

371. Tamara Milovanovic
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

372. Милорад Миливојша
    Инфо мисија, агенција

373. Voja Radovanovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

374. Tomislav Dacković
    
375. Biljana Grgurović, Profesor strukovnih studija
    Visoka ICT škola, Beograd

376. Darija Stefanovic
    
377. Jaromir Linda, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

378. Tatjana Kosanović
    
379. Dunja Krstić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

380. ​Marjan Biočanin, Doktorand
    Federalni Politehnički Univerzitet u Lozani (EPFL)

381. Milan Vlajčić
    
382. Joana Zakševska, Naučni savetnik
    Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd

383. Đorđe Fira, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

384. Ana Golubović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

385. Jelena Ćalić, Naučni saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

386. Igor Živanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

387. Radovan Antonijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

388. Lana Popovic Maneski, Naučni saradnik
    Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

389. Ivana Šaeac
    Insritut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

390. Dragana Pavlović Breneselović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

391. Aleksandra Terzić, Naučni saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

392. Dragana Antonović, Naučni savetnik
    Arheološki institut, Beograd

393. Milica Stojiljković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

394. Dragica Vujadinovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

395. Георгина Ђукић
    
396. Bojana Bodroža, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

397. Radomir N. Saičić, Redovni profesor, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

398. Pantovic Jelena
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

399. Dajana Lupulović
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

400. Aleksandar Golubović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

401. Bojana Dinić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

402. Svetlana Jovanić, Doktorand
    Institut za fiziku, Zemun

403. Nada Margeta
    
404. Miodrag ZEC, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

405. Janko Međedović, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

406. Miloš Milčić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

407. Jelena Kovačević-Majkić, Istraživač saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

408. Lidija Miskeljin, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

409. Goran Roganović
    
410. Jelena Stanković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

411. Uroš Anđelković, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

412. Biljana Đorić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

413. Veljko Jovanović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

414. Marko Daković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

415. Saša Radulović
    Dosta je bilo

416. Predrag Petrović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

417. Vuk Pavlović
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

418. Ružica Uzurović
    
419. Dragana Vukov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

420. Marija Jovičić
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

421. Nebojša Stojković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

422. Darko Vučić
    
423. Jovica Badjić, Redovni profesor
    The Ohio State University

424. Saša Radojčić , Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

425. Sanja Andric Petrovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

426. Irena Jandrić
    
427. Nesha
    nezaposlen

428. Дејан Милутиновић, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

429. Милена Путник, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

430. Mirjana Beara, Docent
    
431. Snežana Spasenović
    
432. Goran Kvaščev, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

433. Emina Milovanovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

434. Maja Gruden, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

435. Srđan D. Poštić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

436. Milica Lazić, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

437. Ivan Ćirić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

438. Jelena Slavković
    
439. Branko Marković
    
440. Katarina (Konstantin) Anđelković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

441. Miloš Veljković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

442. Slobodan Macura, Redovni profesor, Inostrani član SANU
    
443. Srđa Radivojević
    
444. Ljiljana Radenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

445. Branka Popovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

446. Ranka Gašić, Viši naučni saradnik
    Institut za savremenu istoriju, Beograd

447. Татјана Јовићевић, Viši naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

448. Dejan LJ. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

449. Angelina Vukovic
    
450. Radina Vučetić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

451. Nebojša Petrović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

452. Biljana Andonovska, Istraživač saradnik
    Institut za književnost i umetnost

453. Jelena Brankov
    
454. Tatjana Kovacevic, Doktorand
    
455. Aleksandar Petrović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

456. Bojana Gojšina
    
457. Živka Krnjaja, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

458. Ljiljana Stijović
    
459. Dragana Gojšina
    
460. Vesna Mijatović
    
461. Tamara Grdanović
    
462. Bojanović Radojica, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

463. Aleksa Janović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

464. KSENIJA KONCAREVIC, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

465. Mina Zirojevic, Vanredni profesor
    Institut za uporedno pravo, Beograd

466. Милош Аџић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

467. Miljković Ivan
    
468. Jelisaveta Ljubicic
    Urban Food

469. Djordje Šijački, Naučni savetnik, Redovni član SANU
    SANU

470. Jelena Starčević, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

471. Немања Радуловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

472. Dragica Vuković
    
473. Miodrag Vuković
    
474. Ana Simonović, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

475. Ana Vukmanović, Naučni saradnik
    
476. Stefan Pop-Lazić, Naučni saradnik
    Arheološki institut, Beograd

477. Milica Janković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

478. Kostic Miomir, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

479. Lidija Đokić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

480. Milan Djokic
    
481. Radomir Naumovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

482. Nemanja Joksimovic
    
483. Jovica Stanković
    
484. Ivan Jaric, Viši naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

485. Zoran M Vujčić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

486. Branislav Mihaljev
    
487. Živojin Ristin
    
488. Nikola Perovic
    Nezaposleno lice

489. Vesna Petkovic
    
490. Djurdjica Vukic
    
491. Zoran Hudak
    
492. Ivana Šćepan, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

493. Milan Stančić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

494. Dušan Petričić, Profesor u penziji
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

495. Dijana Vukomanović, Naučni saradnik
    Institut za političke studije, Beograd

496. Ђорђе Чантрак, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

497. Војислав Илић, Docent
    Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

498. Бојан Оташевић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Filološki fakultet

499. Ivan Stijepović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

500. Radivoje Prodanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

501. Milan Stojković
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

502. Milan Jurišić
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

503. Nađa Marić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

504. Jasmina Marković-Lipkovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

505. Aleksandar Lipkovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

506. Ljiljana Kesić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

507. Biljana Popović
    
508. Др Слободан Самарџић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

509. Đorđe Lukić
    
510. Katarina Hočevar, Doktorand
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

511. Vladislav Marić
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

512. Vladan Bogdanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

513. Zoran Lutovac, Viši naučni saradnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

514. Tatjana Savić Stanković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

515. Olivera Gračanin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

516. Natalija Žunić, Docent
    Pravni fakultet Univerziteta u Nisu

517. Katica Bengin
    Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

518. Aleksandar Jovanović
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

519. Marko Mićović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

520. Sanela Numanović
    
521. Miloš Božić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

522. Dragan Đorđević , Doktorand
    XIII BEOGRADSKA GIMNAZIJA

523. Ana Altaras Dimitrijević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

524. Nataša Adžić, Postdoktorand
    Fakultet za fiziku, Univerzitet u Beču

525. Branka Trifkovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

526. Ivan Perić, Redovni profesor
    KIT, Karlsruhe, Nemacka

527. Tanja Asanovic
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

528. Jasna Stojanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

529. Владимир Ђорђевић
    
530. Milan Đorđević, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

531. Dino Dolničar, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

532. Nenad Rogić
    
533. Зоран Ракић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

534. Mirjana Popovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

535. Sanja Pajić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

536. Jovan Čudomirović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

537. Branislava Curcic, Docent
    Univerzitet U Groningenu

538. Dobrila Bajić
    
539. Katarina Stojanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

540. Miodrag Đorđević, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

541. Ivana Radovanovic, Vanredni profesor
    University of Kansas, USA

542. Slađana Spasić , Viši naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

543. Petra Laketa, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

544. Emilija Spasić
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

545. Dunja Spasić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

546. Đorđe Krivokapić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

547. Marko Porčić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

548. Dragana Filipović, Naučni saradnik
    Balkanološki institut SANU, Beograd

549. Ivan Ivić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

550. Biljana Skrbic, Docent
    
551. Ira Prodanov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

552. Miloš Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

553. Синиша Вукотић
    
554. Milena Ivanković
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

555. Велинка Станковић
    
556. Ivana Milanovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

557. Слободан Станковић, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

558. Miloš Ivanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

559. Olivera Stosic Rakic
    Kulturni Centar Beograda

560. Aleksandra Đurić-Zdravković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

561. Enisa Uspenski, Vanredni profesor
    Fakultet dramskih umetnosti

562. Ljiljana Rogač Mijatović, Naučni saradnik
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

563. Slavica Savić, Viši naučni saradnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

564. Miloš Jovanović, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

565. Dejan Ivezić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

566. Nataša Veljković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

567. Velimir Stefanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

568. Petar Matović
    
569. Stefan Arsenijević, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

570. Sasa Pavlović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

571. Jovan Jović
    
572. Марко Павловић, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

573. Jelena Stojanović
    
574. Nikola Polić
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

575. Растко Василић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

576. Boško Bojović, Viši naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

577. Dejan Urošević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

578. Slobodan Jovanović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

579. Petar Tomić
    
580. Vladimir Milosavljević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

581. Tašana Petrović
    DZ Zrenjanin

582. Vladimir Ćirić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

583. Stanisa Jošić
    
584. Ivan Milentijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

585. Branimir Bajac, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

586. Vladimir Jovanović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

587. Natalija Stojanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

588. Slavica Grujić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

589. Kristinka Ovesni, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

590. Bogdan Turčinović
    
591. Kobviljko Lovre, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

592. Ljiljana Pešikan-Ljuuštanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

593. Ana Bozić
    stomatolog

594. Dragan Stojanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

595. Zoran Popović
    
596. Julija Šćepanović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

597. Neda Mimica-Dukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

598. Virdžinija Đeković, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

599. Darinka Anđelković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

600. Marija Nešković
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

601. Ђорђина Трубарац Матић, Naučni saradnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

602. Biserka Radivojević
    
603. Branislava Stefanović, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

604. Korana Kocić, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

605. Miodrag Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

606. Dragan Delić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

607. Slavoljub Zivković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

608. Jon Lelea, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

609. Ljiljana Mihić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

610. Stefan Anđus, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

611. Ivana Stepanović Ilić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

612. Kristina Stanković
    
613. Marko Gajić
    
614. Zorica Kuzmanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

615. Zorka Vasiljević, Istraživač saradnik
    Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

616. Predrag Mimović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

617. Zdravko Gabrijel, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

618. Dragana Gabrijel
    bivši Institut "Kirilo Savić"

619. Zvonimir Jović
    
620. Jelena Mrgic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

621. Милица Маринковић, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

622. Александар Јовановић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

623. Vojkan Kostić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

624. Andrej Križan
    Univerzitet Union

625. Sanja Đurović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

626. Antun Balaž, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

627. Stevan Stojadinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

628. Tanja Jevremov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

629. Vesna Cvetkov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

630. Dragan Pavlović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

631. Matija Zlatar, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

632. Drago Inđić, Saradnik u nastavi
    London Business School

633. Ana Džamić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

634. Ljubica Stojanović
    
635. Josip Šarić, Viši naučni saradnik
    Arheološki institut, Beograd

636. Jovana Đurić
    
637. Ljiljana Đurić, Profesor u penziji
    
638. Milan Dražić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

639. Olivera Jovanović, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

640. Irena J. Ristić, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

641. Ljiljana Gavrilovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

642. Anja Tolić, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

643. Nenad Petrović
    
644. Lola Lukić, Redovni profesor
    
645. Gordana Malović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

646. Ana Alimpić Aradski, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

647. Slobodanka Antić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

648. Dragana Ilić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

649. Драган Милићевић, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

650. Ivan Beker, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

651. Natalija Panić Cerovski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

652. Mirjana Brdar, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

653. Jovana Jelić
    
654. Oliver Vojinović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

655. Марко Росић, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

656. Mirjana Lausevic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

657. Eva Kabaš, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

658. Миодраг Живковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

659. Srđan Škrbić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

660. Vanja Luković, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

661. Sanja Dimoski, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

662. Jelena Jocković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

663. Jelka Crnobrnja-Isailović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

664. Milan Delić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

665. Maja Miličević Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

666. Predrag V. Nikolić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

667. Vladimir Nedic, Profesor strukovnih studija
    VTŠ Kragujevac

668. Zoran Brujić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

669. Voin Brković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

670. Бранислав Првуловић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

671. Bojan Janičić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

672. Neda Gavarić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

673. Tatjana Kostic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

674. Bojana Tot, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

675. Ana-Marija Štulić
    
676. Владимир Филиповић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

677. Saša Stanković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

678. Jelena Radovanovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

679. Katarina Cvetanović Zobenica, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

680. Ana Marjanović-Shane, Vanredni profesor
    Chestnut Hill College

681. Branko Arsić, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

682. Dragan Mitić
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

683. Слободан Ташин, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

684. Vlado Porobic, Vanredni profesor
    
685. Branko Stevanovic, Saradnik u nastavi
    
686. Ljiljana Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

687. Radmila Kovačević, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

688. Живко Павловић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

689. Branislav Jović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

690. Zoran Stefanovic
    
691. Goran Knežević
    
692. Sergej Tomic, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

693. Željka Nikitović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

694. Vera Večanski, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

695. Nevena Hadži Jovančić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

696. Miomira M. Đurđanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

697. Milan Damnjanović, Redovni profesor, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

698. Snežana Vukojičić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

699. Miloš Papić, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

700. Nenad Vranješ, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

701. Tanja Adnađević, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

702. Dejan Ubavin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

703. Alisa Gruden-Movsesijan, Viši naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

704. Aleksandar Đorđević, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

705. Jelisaveta Tatić Čuturilo, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

706. Srđan Njegruc
    
707. Aleksa Zdravković
    
708. Predrag Radišić, Naučni saradnik
    Institut BIOSENS - Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema

709. Viktor Cerovski, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

710. Boban Petrović, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

711. Снежана Рајковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

712. Vladimir Stojanovic, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

713. Ana Batrićević, Naučni saradnik
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

714. Jelena Jovanović, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

715. Petar Matavulj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

716. Biljana Božin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

717. Slavica Marinković, Istraživač saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

718. Borivoj Adnađević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

719. Katarina Mitrićević Štepanek, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

720. Branko Sujić, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

721. Miroslav Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

722. Biljana Brankovic, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

723. Marko Đikić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

724. Marija Miletić
    advokat

725. Tamara Radetić, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

726. Aleksandar Savi, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

727. Mladen Furtula, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

728. Nikola Basta, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

729. Ana Tošić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

730. Vladica Andrejić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

731. Marko Orošnjak, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

732. Sonja Dedakin
    Građanske inicijative

733. Niko Janković
    
734. Marina Stanić, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

735. Milica Pavkov-Hrvojevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

736. Marko Radovanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

737. Đorđe Lađinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

738. Neven Isailović, Naučni saradnik
    Istorijski institut, Beograd

739. Zorica Mirosavljević, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

740. Tamara Mitrovic
    Dom kulture Studentski grad

741. Oliver Krstić
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

742. Gazela Pudar Draško, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

743. Maja Kadijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

744. Milivoj Bešlin, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

745. Владимир Јовановић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

746. Mitar Jocanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

747. Mladen Nikolic, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija

748. Никола Ђорђевић
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

749. Jovana Vukosavljević
    
750. Vladimir Djurdjevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

751. Marko KANTAR
    
752. Ирена Шпадијер, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

753. Matija Krunić, Doktorand
    
754. Tamara Dulić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

755. Olivera Krunić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

756. Svetlana Tomin, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

757. Dragana Vukićević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

758. Jovan Milinov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

759. Tanja Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

760. Branimir Šešelja, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

761. Nevena Varnica , Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

762. Draško Trivković
    
763. Tanja Brkljač
    Visoka škola strukovnh studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

764. Nina Mihaljinać, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

765. Marija Draskić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

766. Siniša Markov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

767. Kristina Neli Todorović-Vasović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

768. Natasa Krejić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

769. Andrija Rašeta, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

770. Jasmina Moskovljević Popović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

771. Stefan Tomić
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

772. Sonja Pavlović
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

773. Милица Томашевић, Naučni savetnik
    
774. Slavica Pušica
    
775. Marijan Jelić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

776. Miloš Đorić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

777. Jovan Jovanović
    UG "Građanska platforma"

778. Fedor Skuban, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

779. Ivan Sijak
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

780. Vinka Kovačević
    
781. Natasa Simin, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

782. Aleksandra Jović
    
783. Stefan Ivančić, Asistent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

784. Vladimir Rajović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

785. Anđela Šoškić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

786. Petar Bojanić, Naučni savetnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

787. Đorđe Petrović
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

788. Jana Miletić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

789. Marjan Ivković, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

790. Milan Tuba, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Pazaru

791. Катарина Павловић, Doktorand
    Universidad de Salamanca, España

792. Marija Janković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

793. Tatjana Paunović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

794. Stefan Stojanović
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

795. Ljubica Vesić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

796. Luka Dragojlović
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

797. Milica Pošarac-Marković, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

798. Strahinja Janković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

799. Milan Trivunić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

800. Vladimir Žikić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

801. Miloš Bajčetić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

802. Nikša Jakovljević, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

803. Maja Đukanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

804. Kornelija Bukac, dipl. ek.
    
805. Adrijana Simic, student
    
806. Aleksandar Jovanovic, Asistent
    Tehnikum Taurunum Visoka Inženjerska Skola Strukovnih Studija

807. Marija Kleut, Profesor emeritus
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

808. Слободан Јанковић, Naučni saradnik
    Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

809. Sonja Cvetković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

810. Jelena Vasiljevic, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

811. Саша Милојевић
    
812. Radovan Petrović, Redovni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

813. Vera Vasić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

814. Jelena Kleut, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

815. Dinko Gruhonjić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

816. Nenad Makuljević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

817. Srđan Korać, Naučni saradnik
    Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

818. Svetlana Smolčić Makuljević, Vanredni profesor
    Univerzitet Metropolitan

819. Dragan V Ilić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

820. Vesna Rakić Vodinelić , Redovni profesor
    Univerzitet Union

821. Miodrag Rackov
    
822. Sofija Pekić Quarrie, Redovni profesor
    Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK)

823. Jovan Nikolić
    
824. Adriana Zaharijević, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

825. Sofija Forkapić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

826. Marina Skrinjik Ćorić
    
827. Jovan Janković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

828. Zorana Jelić-Ivanović, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

829. Srđan Prodanović, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

830. Katarina Vla Panić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

831. Ivana Volić
    
832. Zorana Jeli, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

833. Vladimir Cvijić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

834. Aleksandar Pavlović, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

835. Jelena Petrović
    Karlovačka gimnazija

836. Vera Spasenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

837. Исидора Бјелаковић, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

838. Vuk Backović
    
839. Vesna Jović
    
840. Đurđa Trajković, Naučni saradnik
    Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

841. Đorđe Miljković, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

842. Igor Gajić
    
843. Nebojsa Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

844. Bosiljka Zirojević Lečić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

845. Srbijanka Turajlić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

846. Marija Sakač, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

847. Неџад Рудоња, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

848. Вишња Мићић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

849. Aleksandar Ranković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

850. Brankica Dimitrijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

851. Brankica Drasković, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

852. Mihailo Martinović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

853. Vesna Ćorić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

854. Srđan Rakić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

855. Zorica Dražić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

856. Irena Aranđelović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

857. Dijana Perović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

858. Milica Pešić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

859. Katarina Smiljanić, rođena Bajić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

860. Željka Cvejić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

861. Milena Ulcar, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

862. Марко Шућуровић, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

863. Jelena Roganović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

864. Maja Kosanović, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

865. Irena Ćirović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

866. Snezana Zivancevic Simonovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

867. Jelena Mihailovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

868. Zorka Dulić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

869. Vladan Jeremić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

870. Dubravka Jovičić, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

871. Александар Тадић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

872. Tanjja Nedimović, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" Vršac

873. Biljana Milenković, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

874. Snežana Ignjatović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

875. Jelena Stajić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

876. Marija Lesjak, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

877. Ivana Beara, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

878. Jovana Stašić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

879. Marija Arandjelović, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

880. Adrijana Marčetić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

881. Dragana Đorđević, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

882. Emilija Svirčev, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

883. Danica Veselinov, Profesor strukovnih studija
    Visoka skola strukovnih studija za vaspitace "Mihailo Palov" Vrsac

884. Ivana Nemeš, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

885. Milče Smiljanić, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

886. Dejan Orcić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

887. Jovo Bakić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

888. KsenijaRadotić, Naučni savetnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja

889. Zoran Stevanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

890. Tanja Jevdjovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

891. Vesna Popovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

892. Predrag Vujovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

893. Iva Lakic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

894. Nataša Sturza Milić, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" Vršac

895. Jadranka Simonovic, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

896. Miljan Simonović, Vanredni profesor
    University of Illinois at Chicago

897. Senka Kostić, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

898. Predrag Tadić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

899. Marko Ilic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

900. Miloš Popović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

901. Veljko Georgijević,, Redovni profesor
    
902. Милан Радоњић, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

903. Tiana Petrovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

904. Igor Cvijanovuc
    
905. Vladana Putnik Prica, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

906. Jelena Savić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

907. Ivana Drobni, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

908. Maja Jovičić Milentijević
    
909. Veselinka Lejic, Redovni profesor
    Osnovna škola Svetozar Marković, Novi Sad

910. Dalibor Petrović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

911. Milan Gavrilovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

912. Šćepan Miljanić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

913. Marija Mostarica-Stojković, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

914. Branimir Stojković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

915. Tijana Mirović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

916. Mirjana Dimitrijević, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

917. Marija Spengler Markovic, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

918. Natasa Gavric Zekanovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

919. Dragan Mihailovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

920. Aleksandra Vesić, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

921. dr Bojana Stojanović Pantović, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

922. Branko Jireček
    Republički zavod za statistiku

923. Kristina Radenovic
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

924. Tanja Dinić
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

925. Biljana Ristic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

926. Tamara Knezevic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

927. Dejan Mijalković, Doktorand
    
928. Tamara Pekovic, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

929. Sanja Kovačević Radonić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

930. Mihailo Obrenović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

931. Svetolik Spasić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

932. Biljana Radovanovic Brkanovic, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

933. Olivera Latković, Naučni saradnik
    Astronomska opservatorija, Beograd

934. Nataša Ilić, Viši naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

935. Milica Kosic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

936. Sanja Goč, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

937. Violeta Dolovac
    
938. Marijana Petković, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

939. Milan Milovanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

940. Marko Mitić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

941. Nenad Popović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

942. Srđan Stojanović, Viši naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

943. Milica Bozic Marojevic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

944. Nevena Petrovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

945. Jelena Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

946. Vera Gardijan, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

947. Slavica Manic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

948. Aleksandra Isaković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

949. Tijana Humo-Rajevac, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

950. Ljupka Gligorovska, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

951. Željka Stanojević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

952. Dragana Antic
    
953. Татјана Ђукић , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

954. Milena Radunović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

955. Svetlana Dinić, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

956. Aleksandra Uskoković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

957. Jelena Rakočević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

958. Miodrag Manić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

959. Светислав Мијатовић, Istraživač pripravnik
    Универзитет у Београду, Физички факултет

960. Tanja Radić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

961. Pavle Pešić
    
962. Miloš Antić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

963. Aleksandar Zdravkovic, Doktorand
    Tokyo Institute of Technology

964. Goran Drobac
    
965. Ana Kostić, Doktorand
    
966. Boris Šobot, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

967. Vladimir Beškoski, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

968. Tanja Beric, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

969. Miloš Miljković
    National Cancer Institute, National Institutes of Health

970. Vesna Niketić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

971. Ognjen Miljanić, Vanredni profesor
    University of Houston

972. Radosav Vidaković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

973. Snežana Knežević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

974. Nikolina Babić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

975. Svetislav V. Kostić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

976. Jovana Čolić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

977. Dragan Vukmirović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

978. Milena Đorđević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

979. Dragoljub Perić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

980. Ana Nikolić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

981. Dušan Popadić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

982. Jelena Jovanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

983. Nemanja Zarić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

984. Dragana Stanić-Vučinić, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

985. Miloš Jovanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

986. Danijela Apostolović, Naučni saradnik
    Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

987. Miloš Jocić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

988. Atila Sabo, Asistent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

989. Nebojša Janićijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

990. Katarina Firevski, Saradnik u nastavi
    Fakultet Muzicke Umetnosti

991. Vojin Ilić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

992. dr Bojana Kovačević Petrović, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

993. Marija Radmilović-Rađenović, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

994. Ratomir Veselinović
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

995. Slobodan Radošević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

996. Slobodan Miladinović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

997. Ksenija Šulović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

998. Dejan Jakšić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

999. Milica Markelić , Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1000. Nada Korać, Profesor u penziji
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

1001. Tijana Marković
    
1002. Tanja Nikolić
    Osnovna škola

1003. Jelena Kočović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1004. Dejan Kanazir
    
1005. Slobodan Nikolić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1006. Bojana Radnić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1007. Tomica Misljenović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1008. Danica Cvetković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1009. Aleksandra Stošić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1010. Владимир Вукомановић Растегорац, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1011. Boris Begović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1012. Svetlana Popović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1013. dr Milica Kočović
    
1014. Mladen Lazić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1015. Ana Knežević Bojović, Naučni saradnik
    Institut za uporedno pravo

1016. Dragan Popović
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1017. Bojana Srećo Zelenović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1018. Milan Janković
    
1019. Danijela Mladenović, Profesor strukovnih studija
    
1020. Tamara Mitrović
    
1021. Ivan Živkov
    sociolog

1022. Lara Popović
    
1023. Miroslav Šilić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

1024. Nikola Dolovac
    Opšta bolnica Vršac; hirurg onkolog

1025. Ljiljana Marković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1026. Radmila Vasić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1027. Marko Kužnik
    
1028. Milena Apostolović, Doktorand
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1029. Biljana Radivojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1030. ilija Arsenijević
    
1031. Aleksandar Matić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1032. Darinka Gortan Premk, Profesor u penziji
    
1033. Nenad Aničić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1034. Jelena Tešić, Vanredni profesor
    Texas State University

1035. Вукашин Вуказић
    
1036. Miško Pavlović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1037. Saša Milić, Viši naučni saradnik
    Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu

1038. Tatjana Došenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1039. Predrag Simonović
    
1040. Tijana Durmić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1041. Milica Bilanović
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1042. Nevena Grujić-Letić, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

1043. Nataša Popović
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1044. Rade Veljanovski, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1045. Milica Đorić
    
1046. Валерија Јанићијевић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1047. Jovana Milić
    
1048. Jovanka Lević, Naučni savetnik
    Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

1049. Milan Senćanski, Naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1050. Branka Janković Knežević, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

1051. Gorana Aća
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1052. Ninoslav Živković, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1053. Ljubiša Spasić
    Građanin, dipl. matematičar

1054. Srdjan Markovic
    
1055. Vladimir Trajković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1056. Ana Sarvanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1057. Marina Bačević
    
1058. Милан Павловић, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1059. Željko Mićić
    
1060. Oliver Dulić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1061. Aleksandar Molnar, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1062. Dragana Jeremić Molnar, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1063. Vesna Simić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1064. Miljana Jakovljević, Istraživač saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1065. Marija Cvetinović
    Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

1066. Nenad Jovičić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1067. Danica Petrović, Naučni savetnik
    Muzikološki institut SANU, Beograd

1068. Milenko Cvetinović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1069. Lidija Marinkov Pavlović
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

1070. Marija Besedeš
    
1071. Vladimir Petrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1072. Srđan Jovanović, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Lundu

1073. Danica Porobić
    
1074. Ivan Anđelković, Naučni saradnik
    Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu DOO

1075. Danica Karaičić, Doktorand
    Viktorijanski Koledž Umetnosti, Univerzitet u Melburnu

1076. Maja Divac
    
1077. Biljana Kaurinović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1078. Miroslav M. Vrvić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1079. Balša Stipčević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1080. Vera Dondur, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1081. Igor Končar, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1082. Marko Baralić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1083. Ana Janjušević, Istraživač pripravnik
    
1084. Marija Urošević
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1085. Sonja Veselinović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1086. Stanka Jerosimić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1087. Sonja Radović Marić
    
1088. Nebojša Maksimović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1089. Dunja Dušanić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1090. Slaviša Stanković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1091. Nemanja Čukarić
    
1092. Milica Kovačević Filipović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

1093. Vladimir Pavić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1094. Dragana Prodanović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1095. Filip Petković, Postdoktorand
    Medicinski fakultet, Linköping, Švedska

1096. Mirko Grujičić
    
1097. Anđelka Brković
    Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

1098. Elena Kostić, Doktorand
    Aristotelov univerzitet u Solunu

1099. Bogdan Brković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1100. Marko Džambić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1101. Jelena Petrović, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1102. Nikola Jojić, Asistent
    Univerzitet Privredna akademija

1103. Danica Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1104. Aleksandra Ravas
    
1105. Nataša Polovina, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1106. Jelena Joksimović, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1107. Violeta Sremčević
    
1108. Sladjana Ristić Gorgiev, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1109. Sladjana Vukobratović
    
1110. Goran Vilotijević, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija "Mihailo Palov" u Vršcu

1111. Violeta Orlović Lovren, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1112. Zorana Obradović
    
1113. Vladimir Hedrih, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1114. Nela Spasojević
    Tehnička škola Trstenik

1115. Marina Bogojević
    
1116. Biljana Jakovljević
    
1117. Snežana Božić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1118. Ratko Kadović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1119. Ljubinka Joksimović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1120. Stojan Veljković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1121. Tatjana Miljković
    Univerzitet Singidunum

1122. Jelena Manojlović
    Zemunska gimnazija

1123. Mariana Seke, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1124. Vojin Vuković, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1125. Tamara Tanić
    
1126. Emilija Vasić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

1127. Tatjana Srdić-Rajić, Naučni savetnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1128. Neda Nikolić, Doktorand
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1129. Branimir Stanković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1130. Nataša Božić, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1131. Snežana Vučković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1132. Branislav Simonović, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

1133. Marijana Babić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1134. Jasmina Šaranac Stamenković, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1135. Goran Bašić, Viši naučni saradnik
    
1136. Miljana Mitrović
    Univerzitet umetbosti u Beogradu, fakultet likovnih umetnosti

1137. Ivica Koren
    
1138. Dejan Vukelić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1139. Nemanja Berber, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

1140. Sanja Vujnović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1141. Љиљана Раковић
    
1142. Dušica Pavlović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

1143. Kararina Zorić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1144. Milena Jovanović-Kranjec, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1145. Radica Djedović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1146. Stanko Gagrčin
    
1147. Jasmina Kovačević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1148. Vladimir Mihajlović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1149. Stefan Karanović
    Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

1150. Stevan Bradić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1151. Mina Zirojević, Vanredni profesor
    Institut za uporedno pravo, Beograd

1152. Maja Burić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1153. Dragana S. Zaharijevski, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1154. Milica Ječmenica Lukić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1155. Martina Bosić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1156. Ivan Stevović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1157. Jugoslava Lulić
    
1158. Radomir Tomić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Muzički i primenjene umetnosti

1159. Dragan Ivanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1160. Miloš Zatkalik, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1161. Ljiljana Vukelja, Vanredni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1162. Nataša Stojiljković
    
1163. Aleksandar Simeon
    
1164. Dragan Dimić, Doktorand
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1165. Goran Savić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1166. Aleksandra Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1167. Željko D. Popović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1168. Tatjana Cvjetićanin, Naučni savetnik
    Narodni muzej u Beogradu

1169. Milan Vukašinović, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1170. Prof.dr Vesna Radoman, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1171. Marko Sibinović
    
1172. Tanja Ćirković Veličković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1173. Mirjana Drakulić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1174. Bojana Škorc, Redovni profesor
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1175. Mia Šešum, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1176. Miloš Ivanović, Naučni saradnik
    Istorijski institut, Beograd

1177. Marina Radić Šestić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1178. Ana Kolarić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1179. Stojan Babić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1180. Vera Bunjevački, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1181. Marija Jovicic
    
1182. Milan Perić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1183. Tatjana Cvrković
    
1184. Tatjana Cvrković, Viši naučni saradnik
    Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

1185. Srđan Marinković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1186. Jelena Mitrović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1187. Marijana Martinović
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

1188. Ivan Ljubisa Kljajić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

1189. Milica Stevanović, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1190. Marija Jeremić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

1191. Radivoje Jovović, Docent
    Univerzitet Union

1192. Miloš Ćirić, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1193. Jovan Knežević
    Šesta beogradska gimnazija

1194. Ljiljana Gojković Bukarica, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1195. Stefan Denda, Doktorand
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1196. Zoran Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1197. Snežana Vidanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1198. Tamara Džamonja Ignjatović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1199. Dejana Kosanović, Naučni saradnik
    Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Beograd

1200. Andrej Milošević
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1201. Jelena Lozo, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1202. Dr Danijel Raspopović
    Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

1203. Milan Todorović, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

1204. Dragan Ćoćkalo, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin

1205. Vladimir Đurić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1206. Александар Ћорац, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

1207. Marija Colić
    
1208. Tamara Milenković Kerković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1209. Данијела Судзиловски, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

1210. Danijela Ranđelović, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1211. Marija Manasijević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1212. Dušan Ristić
    
1213. Goran Vukotić, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1214. Srdjan Sarikas, Istraživač saradnik
    Institute of Science and Technology Austria

1215. Nemanja Krstić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1216. Vojislav Matić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1217. Milena Stojanović
    
1218. Vladislav Marić
    
1219. Branislav Micić, Saradnik u nastavi
    Akademija umetnosti Novi Sad

1220. Ivana Stojiljković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1221. Mirjana Stojanović-Tasić, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

1222. Slađana Andrejević, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1223. Александар Ђорђевић , Docent
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

1224. Milica Živković, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1225. Ognjen Radonjić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1226. Suzana Stanisavljević, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1227. Mirko Filipović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1228. Miodrag Jovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1229. Luka Petrović
    Rutgers New Jersey Medical School

1230. Milica Jocić
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1231. Tanja Petrović Đorgovska
    
1232. Nada Barac, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1233. Milan Ristović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1234. Rastko Rakočević, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1235. Stamenković Živojin, Docent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1236. Vidosava Rudić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1237. Dragan Ćetenović, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1238. Marijana Marković, Naučni saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1239. Ivana Pavlović
    advokatska kancelarija

1240. Iskra Kajevska, Doktorand
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1241. Branislav Jelenković, Naučni savetnik, Dopisni član SANU
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1242. Иван Луковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1243. Neven Obradović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1244. Ivana Milojević
    George Washington University

1245. Igor Borozan, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1246. Jadranka Luković, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1247. Vladimir Arsoski, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1248. Milan Vukomanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1249. Aleksandra Marjanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1250. Ana Krivokuća, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1251. Tijana Radovanović
    
1252. Dragan Stanojević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1253. Jovana Todorić, Istraživač saradnik
    Geografski institut Jovan Cvijić 'SANU', Beograd

1254. Ivana Boljević, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1255. Miron Sopić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1256. Ivan Kuraj, Doktorand
    MIT

1257. Milan Rapaić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1258. Boris Loman
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1259. Mirjana Živić Knežević
    
1260. Miloš Kocić, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1261. Nikola Baković, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Gisenu (Nemačka)

1262. Milić Milovanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1263. Vladimir Perović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1264. Predrag Đorđević
    
1265. Биљана Гаковић, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1266. Suzana Jovanović-Šanta, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1267. Nevena Buđevac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1268. Miroslava Stevanović
    
1269. Milan Ćirković, Redovni profesor
    Astronomska opservatorija, Beograd

1270. Стефан Радуновић
    
1271. Galjina Ognjanov, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1272. Jelena Petrović, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1273. Dragica Milenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1274. Slobodan G. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1275. Nevena Ivanović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1276. Aleksandar Grujesku
    
1277. Katarina Djekić
    
1278. Душан Р. Милутиновић
    Грађанин

1279. Aleksandra Stankov-Mijatović
    
1280. Marko Backović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1281. Mirjana D. Mihailović, Saradnik u nastavi
    
1282. Mirjana Jokanović
    
1283. Tanja Zlatković
    
1284. Milena Rajić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1285. Pavle Ivetić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1286. Nikola Savić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1287. Zoran Jovanović
    
1288. Uroš Zdravković, Asistent
    Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

1289. Vera Pravica, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1290. Tatjana Varljen
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1291. Marina Petrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1292. Biljana Šimunović-Bešlin, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1293. Dragiša Nikodijević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

1294. Dejan Bezbradica, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1295. Đorđe Đatkov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1296. Mirjana Miletić
    
1297. Dubravka Relić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1298. Jovana Rajić, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1299. Милош Крстић
    
1300. Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1301. Danijela Ranković
    
1302. Ivanka Karadžić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1303. Miloš Milovanović
    
1304. Saša Jovanović, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

1305. Olgica Đurković-Đaković, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1306. Miloje Vasić, Naučni savetnik
    Arheološki institut, Beograd

1307. Jelena Janković, Istraživač saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

1308. Kristina Gopcevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1309. Jelena Vranješević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1310. Vladimir Cakić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1311. Marina Milenković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1312. Maja Grubišić, Postdoktorand
    Freie Universität Berlin

1313. Ivan Koprivica, Istraživač pripravnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1314. Miloš Janković
    
1315. Željko Marković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1316. Vladan Čokić, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1317. Tatjana Radišić
    
1318. Vera Jocković
    profesor ( srednje škole) u penziji

1319. Predrag Dilparić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1320. Nikola Marković
    
1321. Bojan Pajtić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

1322. Svetlana Stanarević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

1323. Zoran Vukojičić
    
1324. Danica Kosanović, Doktorand
    Maks Plank Institut za matematiku, Bon (Nemačka)

1325. Slobodan Milutinović, Istraživač pripravnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1326. Sunčica Bjelica, Istraživač pripravnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1327. Milana Grab
    
1328. Dragan Marković
    
1329. Ivo Marinić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1330. Branka Vasiljević, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1331. Jelena Spasić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1332. Milica Marinovic
    
1333. Slobodan Zlokolica
    Narodna biblioteka Srbije

1334. Ksenija Nadlacki
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1335. Miroljub Đergović
    
1336. Dimitrije Mavrodi
    
1337. Aleksandar Životić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1338. Sanja Živković, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1339. Milka Simić
    Centar za socijalni rad

1340. Ivana Morić, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1341. Nikola Kotur, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1342. Ivana Aleksić, Istraživač pripravnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1343. Maja Polovina
    
1344. Vladimir Nešić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

1345. Ljubica Đačanin Far, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1346. Sanja Ivković, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1347. Desanka Milanović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1348. Svetlana Štrbac, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1349. Aleksandar Brisevac
    Fakultet za Kulturu i Medije, Megatrend Univerzitet

1350. Jelena Grahovac, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1351. Dragica Radojković, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1352. Miša Vreća, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1353. Branimir Jovanovic
    
1354. Nataša Tošić
    
1355. Dragan Milivojević, Naučni saradnik
    
1356. Jelena Stanisavljević, Postdoktorand
    Institute for research in biomedicine- IRB Barcelona

1357. Katarina Veljović, Viši naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1358. Slobodan Davidović, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1359. Maja Tolinački, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1360. Mihailo Jelić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1361. Jovan Stoiljković
    Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu,Beograd

1362. Sonja Joksimović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1363. Jelena Radivojević, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1364. Nenad Cenić
    
1365. Tijana Spasić
    
1366. Đorđe Lukić
    
1367. Marijana Mandić
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1368. Milka Perović, Viši naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1369. Đorđe Zrnić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1370. Kosara Smiljanić, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1371. Smiljana Milinkov, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1372. Saša Ilić
    Beograd

1373. Bojan Gnjatović
    
1374. Војислав Милошевић, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1375. Danica Despotović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1376. Jozefina Grubišić
    
1377. Milena Čavić, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1378. Aleksandar Bošković, Naučni savetnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

1379. Slavko Mentus, Profesor u penziji, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1380. Ilja Aradski
    Gradska Biblioteka u Novom Sadu

1381. Isidora Matković
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1382. Vladimir Milojković
    
1383. Miroslav Todorović
    ETŠ 'Paja Marganović'

1384. Ana Kuzmanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1385. Jovana Sušić
    
1386. Jovana Đurović, Doktorand
    Univerzitet u Notingemu

1387. Vladan Komadina
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1388. Selma Kanazir, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1389. Marijana Vučinić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

1390. Ana Marković
    
1391. Dragana Lacmanović
    
1392. Nina Božinović, Postdoktorand
    
1393. Zorica Sofilj
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1394. Rodoljub Todorović
    
1395. Vladimir Stamenović
    
1396. Dušica Todorović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1397. Mihajlo Srećković
    
1398. Goran Ostojic
    
1399. Ivana Matić, Naučni saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

1400. Predrag Čeperković
    
1401. Jovana Kabić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1402. Aleksandar Saša Malbaša
    
1403. Vojislav Stojković, Viši naučni saradnik
    u penziji

1404. Peter Červenak
    DZ "Dr Janoš Hadži" B.Topola

1405. Branko Vlajnić
    
1406. Vladimir Gajinov
    
1407. Natalija Vujicic
    
1408. Danijela Gligoric
    
1409. Nevena Todorović, Istraživač saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1410. Rada Drezgic, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzicke uemtnosti

1411. Dušan Sladić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1412. Jelena Pešić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1413. Danica Milovanovic
    
1414. Aleksandra Ristić Fira, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1415. Aleksandar Radovanović
    
1416. Aleksandra Lisanin
    Medica nucleare

1417. Vedrana Markovic, Doktorand
    Faculty of Science, Charles University in Prague

1418. Nadja Geler
    
1419. Milinko Nenadić
    SMART-SISTEM ROJEKT

1420. Mihailo Čubrović, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1421. Milan Popović, Profesor u penziji
    
1422. RADIVOJE STOJANOVIC
    PENZIONISAN ING.GEOFIZIKE U "GEOINSTITUT"u,BEOGRAD

1423. Slađana Đorđević
    "Dualna" srednja škola

1424. Milena Vesic
    
1425. Srđan Stamenković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1426. Saša Trailović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

1427. Aleksandar D. Nikolić
    
1428. Katarina Hadži-Antić Tatić
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti

1429. Dejan Nikolić
    
1430. Zoran Z. Marković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1431. Miroslav Starčević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1432. Slobodan Savić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1433. Branislav Ćirić
    
1434. Vesna Tomic
    
1435. Jelena Pilipovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1436. Milan Igrutinović
    Institut za evropske studije, Beograd

1437. Zora Devetak
    
1438. Ljubisa Punosevac
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

1439. Igor Petrovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1440. Milutin Mićić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1441. Draško Bjelica, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1442. Goran Stamenković
    Vojska Srbije

1443. Gordana Gromović
    
1444. Miličić Biljana, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1445. Nebojša Jasnić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1446. Negoslav Jovančević
    Bogoslovija Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu

1447. Duško Radosavljević, Redovni profesor
    Univerzitet Union

1448. Ivan Čolić
    
1449. Gordana Stefanovic
    
1450. Gvozden Marinkovic
    
1451. Horvat Nandor
    
1452. Dajana Đedović, Doktorand
    Centar za kulturu "Vuk Karadžić" Loznica

1453. Anđelka Knežević
    
1454. Petar Maricic
    Opsta bolnica Sabac

1455. Andreja Tepavcevic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1456. Sanja Šovran, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1457. David Pokrajac, Redovni profesor
    Delaware State University

1458. Milica Rančić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1459. Bojana Petrovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1460. Milena Markovic
    
1461. Milica Dinić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1462. Marija Djordjic Crnogorac, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1463. Ivan Mladenović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1464. Дејан Ђокић
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1465. Stevan Mezei
    
1466. Zeljko Stankovic
    
1467. Nenad Batocanin
    Wings Software

1468. Vanda Ignjacevic
    
1469. Marko Milenkovic
    
1470. Ivana Ramadanovic Vainomaa
    
1471. Vojislav Mokrić
    
1472. Dragan Antić
    
1473. Milutin Tadić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

1474. dusanka djokovic
    
1475. Jasmina Trajkovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1476. Božidar Jakšić, Naučni savetnik
    
1477. Nena Vasojevic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Rektorat

1478. Nadežda Nedić
    
1479. Ivana Vuleta, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1480. Aleksandar Dzamic
    
1481. Martin Djinja
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1482. Perica Špehar, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1483. Milan Stanojević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1484. Nataša Petronijević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1485. Mladen Davidovic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1486. Slavica Filipovic
    
1487. Marija Miloradov
    advokat

1488. Saša Jorvat, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1489. Vladimir Ilić
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1490. Vesna Gerov
    
1491. Gordana Filipović
    Opšta bolnica Šabac

1492. Viktorija Cucić, Profesor emeritus
    Penzionisani profesor

1493. Slađana Baroš, Istraživač saradnik
    
1494. Ivana Veselinović
    
1495. Iris Žeželj, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1496. Danijela Popović Nikolić, Docent
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1497. Nevena Cvetković
    
1498. Uglješa Milić, Doktorand
    Universitat Politecnica de Catalunya

1499. Olivera Novković
    Škola "Veljko Ramadanović", Zemun

1500. Luka Rubinjoni
    
1501. Srđan Milošević, Naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

1502. Olga Manojlović Pintar, Viši naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

1503. Marija Obradović, Naučni saradnik
    Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

1504. Alena Zdravković, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1505. Aleksandra Živković
    IKVB Dedinje

1506. Zoran Kojić
    
1507. Nela Kapelan
    University of Exeter

1508. Jasmina Šironja
    
1509. Nikola Popović, Istraživač pripravnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1510. Branko Rakita, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1511. Aleksandar N. Nešković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1512. Danica Ćujić, Naučni saradnik
    Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

1513. Ivanka Holclajtner-Antunović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1514. Vojislava Nešković, Docent
    Univerzitet odbrane, Vojna akademija

1515. Miloš Mitrović
    
1516. Радомир Јаковљевић
    
1517. Aleksandra Ivanović
    
1518. Aleksandra Tasic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1519. Jovanka Miljuš-Đukić, Naučni savetnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1520. Ilija Bilbija, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1521. Tanja Talia
    
1522. Branka Pejić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1523. Saša Paunović
    
1524. Vladimir Milisavljević
    
1525. Milosav Georgijević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1526. Milos Petrovic, Doktorand
    
1527. Aleksandar Šmit
    
1528. Dusan Milak
    
1529. Goran Jelic
    
1530. Boško Mihić
    
1531. Kristina Ristić
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1532. Mirjana Draskovic Ivica
    Opsta bolnica Pancevo

1533. Bojana Ilić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1534. Vukica Vujic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1535. Ivan Nikolić, Doktorand
    Fakultet za fizičku hemiju

1536. Natasa Zorica Zivkovic
    
1537. igor vasic
    
1538. Tatjana Kuburović
    
1539. Nenad Dropulić
    
1540. Milan Radovic, Naučni savetnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1541. Milos Arsenovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1542. Stevan Nikolic
    
1543. Ivan Vujačić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1544. Jelica Petrović Vujačić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

1545. Tatjana Drobni, Saradnik u nastavi
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakuktet muzičke umetnosti

1546. Katarina Dragićević
    
1547. Branko Bešlin
    
1548. Ljiljana Simović, Redovni profesor
    
1549. Dragan Bogdanovic
    
1550. Duska Franeta, Vanredni profesor
    Univerzitet Union

1551. Masa Predojevic
    
1552. Balša Kašćelan, Vanredni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

1553. Ljiljana Damjanović-Vasilić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1554. Bosiljka Živković
    
1555. Slavica Komatina , Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "MIhailo Palov", Vršac

1556. nenad nikolc
    
1557. vesna nikolic
    
1558. Александра Рајковић
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1559. Ljubinko Lević, Profesor u penziji
    Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

1560. dr Dubravka Bajkin
    
1561. Zorica Smiljanic
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1562. Aleksandar Majdak
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1563. Jelena Jolovic, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1564. Vesna Lompar, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1565. Milos Opacic, Istraživač saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1566. Srđan Luković
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1567. Zoran Gluvić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1568. Josip Petrovic
    
1569. Vladan Djordjevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1570. Slavko Simic, Naučni savetnik
    Matematički Institut SANU

1571. Dragana petrovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1572. Dardan Klimenta, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Rektorat

1573. Dušica Filipović Đurđević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1574. Mirjana Radović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1575. Никола Веселиновић, Istraživač saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1576. Milica Jaćimović, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1577. MIćo V. Oljača, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1578. Aleksandra Golubovic
    Univerzitet u Nisu

1579. Jelena Katic
    
1580. Bogdan Šolaja, Profesor u penziji, Redovni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1581. Dragana Mitic Potkrajac
    
1582. Jovan Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

1583. Aleksandar Bogićević
    
1584. Milan D. Erić, Redovni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

1585. Tanja Vukov, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1586. Aleksandra Aleksic
    
1587. Ana Rakin, Doktorand
    trenutno sam nezaposlena

1588. Marija Smederevac-Lalic, Naučni saradnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1589. Mirjana Ivanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1590. Tatjana Ilic
    
1591. Ivana Aljančić, Naučni savetnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1592. Žako Pavlović
    
1593. Jasmina Glamočlija, Naučni savetnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1594. Isidora Usendic
    
1595. Vladimir Nikolic, Istraživač saradnik
    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

1596. Goran Vukmirović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

1597. Драган Савић, Redovni profesor
    Универзитет у Екситеру, Велика Британија

1598. Ljiljana Plazinić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1599. Milunka Lazic, Saradnik u nastavi
    
1600. Zoran L
    
1601. M. Petrovic
    
1602. Biljana Bosanac
    inženjer prehrambene tehnologije

1603. Vanja Bajovic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1604. Biljana Nikolić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1605. Jelena Stanković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1606. Stepan Stepanović, Istraživač saradnik
    Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

1607. Ksenija Koljenšić
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1608. Živadin Urošević
    
1609. jasmina kolevska
    
1610. Roksanda Aleksić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1611. Zoran Mirković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1612. Gordana Zindovic Vukadinovic, Profesor u penziji
    
1613. Darinka Gortan Premk, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1614. Irina Damnjanović, Doktorand
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1615. Luka Delić
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1616. Sladjana Jevremovic
    
1617. Slobodan Regner, Naučni savetnik
    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1618. Vuk Pantelić
    
1619. Mirna Stevanović
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1620. Aleksandar Radulovic
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1621. Bojana Ikodinović, Saradnik u nastavi
    Privatna škola jezika

1622. Marija Pavlović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1623. Snežana Janićijević Hudomal, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

1624. Vesna Srdanovic
    
1625. Tijana Maksimovic, Doktorand
    Univerzitet u Arhusu, Danska

1626. Marija Smiljkovic, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1627. Danilo Vuković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1628. Mirjana Novkovic, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1629. Božidar Obradović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1630. Mirko Spasić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1631. Aleksandra Steafanović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1632. Stanislava Barać, Naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

1633. Nataša Vignjević
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1634. Dragana Stanimirović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1635. Lidija Izrael Živković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1636. Emilija Nikolić
    Medicinska skola "Dr Aleksa Savic", Prokuplje

1637. Miloš Milovanović, Asistent
    Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

1638. Радомир Поповић, Viši naučni saradnik
    Историјски инстут

1639. Vasko Kelić
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1640. Sašenka Vidičević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1641. Ivanka Markovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1642. Jelena Tosic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1643. Aleksandra Pavićević, Naučni savetnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

1644. Nebojša Malešević, Naučni saradnik
    Lund University

1645. Iva Konc
    Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

1646. Predrag Živković
    Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak

1647. Aleksandar Mirčić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1648. Marko Davinić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

1649. Stasa Zajovic
    NVO Zene u crnom

1650. Ljiljana Radovanovic
    
1651. Edvin Kanka Ćudić
    NVO UDIK

1652. Vanja Tripić
    NVO UDIK

1653. Dragana Marić, Naučni savetnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1654. Tamara Spaić
    Agencija Kovačić&Spaić

1655. Slobodanka Macanović
    Autonomni ženski centar

1656. Milan D. Nešić, dipl. ing. i književnik
    
1657. Dragana Dulic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

1658. Olgica Milojević
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1659. Marijana Radulovic
    
1660. Dragana Obrenić
    
1661. Dušan Đoković, PhD
    Akademija umetnosti u Beogradu

1662. Ljiljana Kovačić
    Akademija umetnosti u Beogradu

1663. Mirjana Djoric, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1664. Lidija Zlatić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

1665. Teodor Ast, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1666. Lepa Mladjenovic
    
1667. Vuk Dautović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1668. dipl ing, Zoran krupez
    NGO- UDRUZENJE NEZAPOSLENIH GRADJANA ,predsednik,FONDACIJA KRALFEVIC MARKOupravitelj

1669. olivera brdaric
    pokrajinski zavod za zastitu spomenika kulture

1670. Vukašin Šušić, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1671. Petar Grujic
    
1672. Milan Djuric, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

1673. Darko Nedeljković, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1674. Danka Ivošević, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

1675. Velimir Šećerov, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

1676. Njegos Dragovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet (Bor)

1677. Vesna Janošević
    
1678. Aleksandra Pejatović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1679. Mira radojević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1680. Dragan Milošević
    
1681. Saša Paunović
    
1682. Dejan Radivojevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1683. Svjetlana Maglajlić - Djukić, Redovni profesor
    
1684. Petar Djukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1685. Svjetlana Maglajlić - Djukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1686. Jelena Jeremić
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1687. Ljiljana Stevković, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1688. Radmila Petanović, Profesor u penziji, Dopisni član SANU
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1689. Vukan Simonović
    
1690. Tijana Bogdanovic
    
1691. Borjanka Trajković, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

1692. Sonja Misirlić Denčić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1693. Aleksandar Dobrijević, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1694. Marija Lučić
    
1695. Lidija Kiš Forgo
    Radim privatno

1696. Marija Stankovic, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1697. Slobodan Krčevinac, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1698. Milos Mladenovic, Docent
    Alto Univerzitet

1699. Mihael Antolović, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

1700. Jana Babic
    
1701. Milica Babić
    
1702. Nenad Miletic
    
1703. Ksenija Sulejmanovic
    
1704. Ivana Spasić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1705. Vladimir Ivanović
    
1706. jelena crnokrak
    
1707. Jelena Kostić, Saradnik u nastavi
    
1708. Anita Skakic, Istraživač saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1709. Bojan Ristić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1710. Ivan Anđelić
    Dom zdravlja Rekovac

1711. Svetlana Ilić, Saradnik u nastavi
    Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

1712. др Драган Благојевић
    
1713. Snezana Kamenkovic
    
1714. Kasja Pavlović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1715. Mia Dedic
    
1716. Mirjana Apostolović, Redovni profesor
    
1717. Alina Gadomski Torodovic
    
1718. Lazar Divjak, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

1719. Nikola Gažo
    
1720. Gordan Jovanović
    
1721. Ivan Petronijević, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

1722. Тамара Јемцов, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1723. Milivoj Dopsaj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

1724. Nemanja Petrovic
    
1725. Jelena Mijailovic
    
1726. Nebojša Stričević
    
1727. Robert Molnar
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1728. Milka Jakovljević, Naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1729. Slavica Dmitrović, Naučni saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1730. Nikola Luburić, Asistent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1731. Branislav Dimitrijević, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola likovne i primenjene umetnosti

1732. Aleksandar Krmpot, Viši naučni saradnik
    Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

1733. Vojislav Komlenic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1734. Danka Sekulović
    
1735. Ruzica Rosandic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Uciteljski fakultet je bio institucija u kojoj sam penzionisana. Steta sto niste predvideli da i penzionisana lica mogu biti u ovom smislu srustveno aktivna.

1736. Stefan Mirkovic
    
1737. Srđan Nikolovski, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1738. Marko Slavković, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1739. Dragica Vujadinovic
    
1740. Mladen Stojanovic, Doktorand
    Imperial College London

1741. Marko Dinjaški
    
1742. Ana Vrbaški
    
1743. Ana Cernok
    Open University

1744. Mladen Lišanin, Istraživač saradnik
    Institut za političke studije, Beograd

1745. Danka Savić, Viši naučni saradnik
    Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

1746. Mirjana Radenkovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

1747. Goran Nešić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

1748. Strahinja Aćimović
    
1749. Ana Mirosavljevic
    
1750. Giuseppe Bellavia
    
1751. Dragana Milunović
    
1752. Tatjana Damnjanovic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1753. Radmila Nakarada, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1754. Jelica Minić, Naučni savetnik
    Institut ekonomskih nauka, Beograd

1755. Vesna Milankov, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

1756. Милош Недељковић, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

1757. Violeta Dopsaj, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

1758. Milena Mitrović
    
1759. Vladimir Despic, Postdoktorand
    Weill Cornell Medical College, New York

1760. Marija Popovic
    
1761. Ljubica Minic
    
1762. Jelena Milinkovic, Naučni saradnik
    Institut za književnost i umetnost, Beograd

1763. Jelica Minić, Naučni savetnik
    penzioner saradnik IEN

1764. Marija Jelić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1765. Maja Todorović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1766. Biljana Jekić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1767. Rade Ležaič
    
1768. Miloš Milenković, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1769. Dijana Bošković
    
1770. Nemanja Džuverović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1771. Srećko Djukic, Redovni profesor
    FMO, ambasador

1772. ЉУБИША ДАБИЋ, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1773. Tamara Todorovic
    
1774. Stoja Milovanović, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1775. Menka Petkovska, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1776. Vesna Miskovic-Stankovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1777. Milan Milivojevic, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1778. Olga Atanackovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1779. Milan Čupić, Docent
    Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

1780. Ivanka Popović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1781. Uroš Tatić, Istraživač saradnik
    Istorijski institut Beograd

1782. Ivana Radić Milosavljević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1783. Mihajlo Manic, Vanredni profesor
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

1784. Jasmina Radovanović
    
1785. ljiljana bogavac
    incest trauma centar - beograd

1786. Jovana Kovacevic, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1787. Miroslav Todorović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1788. Bojana Banović Đeri, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1789. Mirjana Mirić, Redovni profesor
    Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

1790. Ljiljana Mojovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1791. Мирослав Захарић
    
1792. Mihajlo Basara, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola strzkivnih studija ta bezb. i krim. Niš

1793. Ivana Lukic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1794. Irena Zizovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1795. Миодраг Ђукић, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

1796. dragan v ilic, Naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1797. Ivana Pajic-Lijakovic, Naučni savetnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1798. Sreten Ćuzović, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1799. Dunja Nesovic
    
1800. Jelena Samardzic, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1801. Marija Lučić Škorić, Istraživač saradnik
    Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu DOO

1802. Stanislav Milošević
    Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

1803. Dušan Šubić
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1804. Nenad Radulović
    
1805. Dragoslav Budimirović, Postdoktorand
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1806. Branislav Mihaljev
    
1807. Sanja Budečević, Istraživač saradnik
    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerzitet u Beogradu

1808. Jelena Đuričić-Milanković, Asistent
    Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac

1809. Katarina Panic
    
1810. Ivan Đorđević, Naučni saradnik
    Etnografski institut SANU, Beograd

1811. Dragana Ivanovic
    
1812. Vladimir Baltić, Redovni profesor
    
1813. Katarina Radovanovic
    Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

1814. Slobodan Milovanović, Doktorand
    Uppsala University

1815. Dejan Prelević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1816. Marija Džunić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

1817. Saša Ljubičić
    Univerzitet Privredna akademija

1818. Igor Jemcov, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

1819. Snežana Bogdanović
    PU "Radosno detinjstvo"

1820. Jelena Jankovic, Profesor strukovnih studija
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1821. Smilja Jugović
    
1822. Igor Novaković
    
1823. Ivana Maksimovic, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

1824. Slavko Pavlović
    
1825. Miodrag Zatezalo
    
1826. Zorica Knežević-Jugović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1827. Katarina Koprivśek, Vanredni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

1828. Aleksandra Simić
    
1829. Vanja Blažin
    Biblioteka Matice srpske

1830. Ksenija Žunić
    RT-RK Institute for Computer Based Systems

1831. Milica Bolorin
    
1832. Ilijana Obrić
    
1833. Vladimir Budinčević
    
1834. Vladimir Okosanovic
    Predskolska ustanova "Radosno detinjstvo" Novi Sad

1835. Dragana Marić
    
1836. Jelena Knežević-Vukčević, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1837. Knezevic Usaj Slavica, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

1838. Milena Stanisavljevic, Asistent
    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

1839. Marina Cetkovic
    
1840. Smiljana Jošić, Istraživač saradnik
    Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

1841. Milan Prosen, Docent
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

1842. Zorica Dragivic
    
1843. Đuro Ercegović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1844. Teuta Ercegović
    Penzioner

1845. Boris Marković
    
1846. Jasna Ivanović, Viši naučni saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1847. Marko Petković, Redovni profesor
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1848. Dragan Matić, Redovni profesor
    Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti

1849. Malena Selić
    
1850. Miodrag Jovanović, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

1851. Nina Ogrizović
    
1852. Sandra Radenović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

1853. Natalija Mićunović , Naučni saradnik
    Institut društvenih nauka, Beograd

1854. Vesna Paunovic
    
1855. Miloš Šumonja, Docent
    Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor

1856. Nataša Kovačević Grujičić, Naučni saradnik
    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

1857. Jovana Rajkovic, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1858. Anja Vasovic
    
1859. Vladica Jovanovic
    Propulsion Fond

1860. Liljana Nikolova Pertrovic, Profesor u penziji
    
1861. Tatjana Kaluđerović Radoičić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1862. Igor Petrović, Profesor strukovnih studija
    Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac

1863. Nađa Nikolić, Istraživač saradnik
    Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet

1864. Anina Glumac, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

1865. berisa hatidza, Docent
    Univerzitet Union - Nikola Tesla

1866. Nebojša Stevanović
    Osnovna škola "Sveti Sava" Aranđelovac

1867. Božidar Cerović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1868. Aleksandra Zegarac, Istraživač pripravnik
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

1869. Aleksandar Ružić
    
1870. Ivan Dimitrijević, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

1871. Aleksandra Popov - profesor fizičkog vaspitanja, mr.sc.
    Osnovna i srednja škola "9.maj" Zrenjanin

1872. Sanja Petkovska, Postdoktorand
    
1873. Igor Gardinovački
    Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti

1874. Ivana Radovic
    
1875. Verka Lalic
    
1876. Aca Stefanovic
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

1877. Goran Milić, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

1878. Julijana Vučo, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1879. Biljana Stanković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1880. Božidar Rašković, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1881. Petar Stojanović
    Opštinska uprava opštine Aleksinac

1882. Nevena Mihailovic-Stanojevic, Naučni savetnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1883. Una-Jovana Vajic, Istraživač saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1884. Danijela Karanovic, Istraživač saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1885. Milan Ivanov, Viši naučni saradnik
    Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

1886. ĐORĐE DIHOVIČNI, Profesor strukovnih studija
    VISOKA TEHNIĆKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

1887. Marija Fuštar
    
1888. Radivoj Popović, Vanredni profesor
    Visoka tehnička škola Novi Beograd

1889. Ljubiša Veljović, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

1890. Vesna Milićević, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

1891. Branka Savović, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

1892. Ana Naumović
    
1893. Nina Turajlić, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

1894. Svetlana Marojevic
    
1895. Branislav Kureljušić, Naučni saradnik
    Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

1896. Milica Todorović, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehnicka masinska skola Trstenik

1897. Nebojša Vladisavljević, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

1898. Dr Ivan Tašić
    
1899. Teodora Nikolić
    
1900. pavle petrović, Profesor emeritus
    Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1901. Bojana Jovanovic
    
1902. Љиљана С. Јовановић
    
1903. Petar Đukić, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1904. Goran Milenković
    Narodna biblioteka Bor

1905. Nenad Vitorović
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1906. Milutin Kostić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1907. Владимир Павићевић, Docent
    Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

1908. Зоран Јовановић
    
1909. Mile Janković
    
1910. Vesna Rilak Stanimirović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

1911. Jasna Trifunovic
    
1912. Stefan Petrović
    
1913. Lidija Vučić, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

1914. Ivana Milanović, Vanredni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

1915. Zorica Mandaric
    Ritel d.o.o.

1916. Branka Ognjanović, Doktorand
    Univerzitet u Kragujevcu, Filološki fakultet

1917. Ivan Ognjanović, Mast. inž. elektr. i računar.
    Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

1918. Saša Vatić, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

1919. Milica Jevremovic, Docent
    
1920. Marija Dakić
    
1921. Ljiljana Vasić
    Pomoć deci

1922. Mladen Tatarević
    Građanin

1923. Страхиња Ђурић
    
1924. Marija Mitrović, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1925. Tamara Popov
    Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

1926. Gordana Ćirić-Marjanović, Redovni profesor
    Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

1927. Jelena Filipovic, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1928. Zoran Filipovic, Asistent
    Univerzitet u Luganu (USI)

1929. Maja Životić, Asistent
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1930. Jelena Kuzmanović, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

1931. Marija Đorđević, Doktorand
    
1932. Ivana Đurišić
    Narodna skupština Republike Srbije

1933. Radmila Stikic, Profesor u penziji
    Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

1934. Ivan Stojkovic, Doktorand
    Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

1935. Ljubomir Jacic, Profesor strukovnih studija
    Visoka tehnicka skola strukovnih studija

1936. Павле И. Премовић, Profesor u penziji
    Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

1937. Nemanja Vasović
    Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet